I Tyskland har professor i sosiologi Christof Kuhnbandner og professor i matematikk Matthias Reitzner skrevet en 55 siders avhandling om overdødelighet i Tyskland  under pandemien. De mener å kunne bevise at vaksiner kan ha bidratt til overdødelighet i stedet for å redusere den. Her følger et kort sammendrag.

Overdødelighet,kort sammendrag: Overdødelighet er når det dør flere mennesker på tidsenhet (uker, måneder eller år) enn det er forventet ut fra statistikker over  dødelighet befolkningen i et land (eller område). Overdødelighet i et område kan skyldes alt fra krig, naturkatastrofer til epidemier. Under pandemien i Tyskland skjedde det i likhet med andre land en overdødelighet som fulgte et helt spesielt mønster.

I 2020 under lockdown og før man fikk vaksiner var overdødeligheten i Tyskland på bare 4000 personer. Så begynte dødeligheten og øke: i løpet av 2021 og 2022 døde det tilsammen (kumulativ død) hele 100.000 flere tyskere enn forventet. Dødsfallene ble tilskrevet død av COVID-19 ; men det var en anormale i tallene . Etter som tiden gikk og stadig flere ble vaksinert økte dødeligheten i stedet for å avtal og dødeligheten var størst i aldersgruppen 15-79 år og mesteparten av overdødeligheten skjedde etter april 2021.

Det samme mønstret skjedde for dødfødsler: tallet gikk opp med 9.4% i andre kvartal av  2021 og hele 19.4% i fjerde kvartal av 2021. Forfatterne konkluderte med at noe måtte ha skjedd i april 2021 og deretter og kom ved en omfattende statistisk analyse frem til at årsaken til den plutselige økning i overdødelighet måtte skyldes vaksinene.

Her er et kort sammendrag av hva de fant

Overdødelighet i Tyskland  Dersom det dør flere enn forventet. I følge statistikker fra alle land kan man i ett og samme land ha forbigående økning i dødelighet i ett år i forhold til et annet år. Man har også sesongvariasjon. I følge de tyske statistikkene var det en svak nedgang i total dødelighet i  2019.

Men så kom pandemien i 2020 og det begynte å dø flere enn forventet og ut i 2021 og 2022 økte dødeligheten med hele 100.000 .dette var mer enn man hadde sett i fredstid siden spanskesyken i 1918.Med andre ord: dødeligheten overgikk enhver forventet variasjon; og kunne ikke forklares som tilfeldig variasjon.

Den totale dødeligheten fulgt dessuten et helt spesielt mønster; den rammet i stor grad yngre mennesker som man skulle forvente hadde størst motstandsdyktighet mot COVID-19 og som derfor ikke ville dø av COVID-19 eller andre årsaker.I stedet skjedde det motsatte.Yngre grupper tyskere begynte å dø i stadig større antall !

 

I 2020 var det på grunn av Lockdown lav dødelighet og faktisk lavere dødelighet blant barn og ungdom.I 2021 var det fortsatt lav dødelighet blant barn; men økning i dødelighet i alle andre aldersgrupper.I 2022 var det økt død i alle aldersgrupper, med unntak av årsklassen 50-59!

 

Barn  0-14 år : Barn er normalt svært motstandsdyktig mot COVID-19.Men under pandemien var det en økt dødelighet for barn i mai og november 2021 og juni og november i 2022.

Yngre voksne 15-29år: Dødelighet blant yngre personer 18 -29 år er ikke noe man forventer. Under pandemien var dødeligheten som forventet men i juni 2021 økte den uventet, med en påfølgende fall, deretter fortsatte dødeligheten å øke utover året. I mars og mai 2022 var det brå økninger og i desember 2022 en dramatisk økning på hele 22,52% !!

Voksne 30-59 år: I 2020 var det noen variasjoner, men i 2021 økte det gradvis utover året til 19,52 % i desember 2021. I hele 2022 holdt dødeligheten seg høy og kulminerte med 16.04% i desember 2022.

50-59 år: Med unntak av små variasjoner; ingen økt dødelighet !

60-79 år : Fra og med midten 2020 var det økt dødelighet som kuliminerte med 27.7% økt dødelighet i desember 2022.

De over 80 år: Fra og med juli 2020 var det økt dødelighet som fortsatte ut over hele 2021.Fra juli 2022 steg den over 10% og i desember 2022 økte den til hele 27.7%

 

Overdødelighet og COVID-19 død: . Til å begynne med følger total dødelighet kurven for COVID-19 død, med et lite fall i begynnelsen av 2021 og i begynnelsen av 2022, men deretter begynner total dødelighet å øke raskere enn COVID-19 død

 

Total overdødelighet minus dødelighet fra COVID-19. Man kan da se at i 2022 skjer det dramatiske ting.Mot slutten av året dør det et stort antall mennesker som ikke dør av COVID-19. I desember dør det 3.500 av COVID-19; men hele 24.000 flere enn forventet av helt andre årsaker. Det er tydelig at noe dramatisk skjer med de som ikke dør av COVID-19 og som før fortalt; det rammer stort sett alle aldersgrupper; helt ned i ungdomsårene.Noe slikt har ikke vært sett i tysk moderne tid i fredstid.

 

Kumulativ død: er en kreve som oppstår når man legger sammen antall som dør fortløpende.

 

Man ser da at fordi død av andre årsaker enn COVID-19 i perioder var lavere enn død av COVID-19 vokser antall døde av COVID-19 raskere. Først i midten av 2022 begynner overdødelighet av andre årsaker enn COVID-19 å øke.

Økt antall dødfødte: Under pandemien begynte det også å skje helt uvanlige ting på fødeklinikkene i Tyskland; antall dødfødsler begynte å øke .I 2020 økte det med 9,4% i begynnelsen av  2021 og endte med 19,6% i slutten av året. For året 2022 var det enda ikke kommet inn nok tall til at man kunne vurdere de.

Årsaken: Hva er årsaken til disse høyst unormale forholdene. Forfatterne mener det er bare en logisk forklaring på den høyst uventede overdødeligheten som ikke kan forklares av COVID-19 død, nemlig vaksiner.

 

De argumenterer med at dersom vaksiner virker slik som lovet ville man se en nedgang i dødelighet når vaksinene kom og for hver vaksinasjonsbølge en reduksjon; men det motsatte har skjedd.I september 2021 var 82,7% av personer over 60 vaksinerte og 62.5% i aldersgruppen 19-59 år. Man skulle da forvente at dette ble etterfulgt av et fall i død fremkalt av COVID-19. I stedet skjedde det motsatte.Antall døde begynte å øke og nådde 15.000 ekstra døde i desember 2021.

Vaksinasjonen fortsatte.I mars 2022 var   88,6% av befolkningen over 60 år fullvaksinerte og 83.3% av befolkningen mellom 18-59 år fullvaksinert. 77.4% over 60 hadde fått boosterdose og 60.6% i aldersgruppen 18-59 år hadde fått boosterdose. Tross dette fortsatte dødeligheten av COVID-19 å øke og overdødelighet av andre sykdommer begynte å øke.I desember var det en overdødelighet på 24-000 for denne måneden alene!

Konklusjon til de to professorene er som følger: ”… Tatt under ett skulle vaksinasjon ledet til en reduksjon i overdødelighet; men det motsatte skjedde .Både overdødelighet og dødfødsler økte med økt vaksinasjon  og var høyere for alle aldersgrupper under 80 år i det andre året av pandemien, da store deler av befolkningen var vaksinert; enn i det første året da nesten ingen var vaksinert. Disse observasjonene er forbløffende og bør lede til mere detaljerte undersøkelser fra ulike vitenskapsgrener for å utelukke sikkerhetssignaler som oppstår fra de ukjente bivirkninger av COVID-vaksinene

Kilde: Christof Kuhnbander & Matthias Reitzner: Excess Mortality in Germany 2020-2021. Avhandlingen kan nedlastes på www.researchgate.com ( link )

Artikkelen er et sammendrag av en pre print forskningsrapport  lagt ut på researchagte.com. Personer som skal la seg vaksinere bør alltid diskutere dette med sin fastlege.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.