Lockdown, dvs nedstegning av samfunnet er det mest dramatiske tiltak så langt for å begrense Corona-smitte. Det pålegger oss alle begrenset sosial aktivitet, påfører næringslivet enorme kostnader og reduserer landets økonomi. En ny rapport fra USA har sett på data fra mange land og konkluderer med at generell lockdown ikke er et effektivt tiltak for å få ned dødeligheten i en Corona-pandemi.


En solid vitenskapsstudie til ettertanke:
En nylig publisert rapport fra tre internasjonalt anerkjente forskere: Jonas Herby (Danmark)  Lars Jonung (Sverige ) og  Steve H Hanke (USA) sår tvil om Lockdown har den effekten myndighetene ønsker. Rapporten er kalt Litteratur og Metaanalyse av Effektene av på COVID-19. I utarbeidelse av studien gikk de forskerne igjennom 18.590 undersøkelser og fant så 39 undersøkelser de mente var så gode at man kunne bruke de til å trekke vitenskapelig korrekte konklusjoner vedrørende spørsmålet: Fører Lockdown til reduksjon i dødelighet på grunn av COVID-19. Forfatterne nevner at forhåpningen til Lockdown er større enn resultatene og gir som eksempel at engelske myndigheter forventet 98% reduksjon i dødelighet som følge av Lockdown etter råd fra Imperial College of London.. Resultatene er imidlertid mye mer beskjedne.

Lite å hente ved Lockdown : Ved analyse av studier gjort i USA og Europa var reduksjonen av dødelig utgang av COVID-19 som følge av allmenn lockdown bare 0.4%. Innføring av karantene resulterte i reduksjon på 2.9%. Dette betyr ikke at målrettet nedstegning var uten effekt. Ved nedstegning av barer falt COVID-19 dødeligheten med 10,6%.

Nedstegning av grenser førte til en reduksjon i dødelig på snitt  0,1 %. Nedstegning av skoler reduserte dødelighet med 4.4% og begrenset offentlige ansamlinger reduserte dødelighet med 1.6%.  Forskeren skriver videre :” Vi fant faktisk at det å begrense offentlig ansamlinger var kontrtaproduktivt og økte COVID-19 dødelighet!”

En konklusjon som vil vekke debatt: Forfatterne skriver om Lockdown i sin alminnelighet:” Lockdown (sammenliknet med ikke lockdown) fører ikke til redusert COVID-19 -dødelighet

Forfatterne er imidlertid positivt innstilt til bruk av munnbind, frivillig begrenset adferd og begrensede tiltak som nevnt ovenfor. De skriver at Lockdown har aldri vært brukt i sosial sammenheng de siste 100 år og har hatt store sosiale konsekvenser. Rapporten tar ikke for seg om Lockdown begrenser antall smittede, noe det beviselig gjør, men bare om det reduserer dødelighet.

Hva angår dødelig utgang av COVID-19 tar rapporten ikke for seg medisinske spørsmål  Forfatterne er økonomer og statistikere og så bare på resultat av Lockdown på dødelighet. 

Jonas Herby, Lars Jonung, and Steve H. Hanke. A LITERATURE REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF LOCKDOWNS ON COVID-19 MORTALITY – STUDIES IN APPLIED ECONOMICS

@Copyright Øverbye 2020

Disclaimer: Dette er referat fra en nylig publisert rapport.Konklusjonen står for forfatternes oppfatning. og bygger på deres forskning av foreliggende vitenskaplige studier i USA og Europa.

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.