I følge The New Food Order slipper husdyrhold ut for mye klimagasser og bidrar til global oppvarming.Vi må derfor i årene som kommer begynne å fase ut husdyrhold og belage oss på et stadig mer plantebasert kosthold.En vitenskapelig analyse utført av agro-forskerne Mary Beth Hall og Robin R White ved Arizona State University har tatt for seg dette scenariet og gått til « the bitter end» : en helt grønn framtid i USA ,uten husdyr og bare plantedyrking. Vil en slik framtid kunne brødfø befolkningen med nok næringsrike råvarer til å unngå mangelsykdommer, gitt at man fortsetter med den type landbruk man har i dag ?

Hvor mye land frigis om man fjerner alle husdyr: Hvor mye mer land vil man få i USA om man slutter med husdyrhold ? I følge beregninger vil det frigjøres følgende landarealer :

  • 1.7 millioner kvadratkilometer utmark som i dag brukes som beiteområder for husdyrhold
  • 0.2 millioner kvadratkilometer som brukes til å dyrke korn og mais til husdyrfor
  • 0.018 millioner kvadrat kilometer må beholdes for å dyrke for til Amerikas 10.7 millioner hester.

Kan alle dise frigjorte areal brukes til å dyrke planter til mat : Når kjøtt, melk og egg forsvinner må man ha næringsrike planter og planteprodukter som grønne grønnsaker, rotfrukter ,korn, mais, bær og nøtter. På det nåværende tidspunkt må USA importere 39% av alle grønnsaker og 51% av all frukt fra utlandet. Hvorfor kan ikke et land som USA være selvforsynt ? Svaret er at for å dyrke frukt og grønnsaker kreves det et spesielt klima og tilgang på mye vann.Dessuten er dyrkingsmetodene kostnadskrevende og man trenger mange ansatte til å jobbe på gårdene.Derfor er det pr dato slik at bøndene ikke finner hverken egnede områder eller økonomiske muligheter for å dyrke mer enn det man gjør av frukt og grønt.

Men hva med de områdene som frigjøres dersom man ikke skal dyrke korn,mais og soya til husdyr ? Her er svaret at dette er områder som er lite egnet til grønnsak og frukt dyrkning.USA må derfor fortsette å importere frukt og grønt i framtiden.Dersom man skal satse på sjølberging, blir det lite av både frukt og grønt tilbake til befolkningen.

Mere mat til befolkningen ? Med ekstra frigjort, dyrkbart land vil produksjonen av planter til mat økes med 23% i forhold til dagens produksjon ,gitt at man bruker dagens industrielle metoder for dyrkning. Men man må dyrke plantevekster som er slik at dersom de settes sammen til en diett for mennesker kan man ikke dyrke hva som helst.Her er hva forskerne mener man kommer til å dyrke for å ha mat til alle.

  • 58% av alt man dyrker vil består av kornsorter;hvorav 44% vil være mais og 14% korn.
  • Belgfrukter vil utgjøre 10%; hvorav 9,2% vil består av soya.

Problemene man støter på er at et slikt kosthold er at det vil føre til mangel på kalk, vitamin B12, arakidonsyre (viktig for hjernens utvikling hos barn ), det fettløselige vitaminene A,D,K,E og fettsyrene DHA/EPA.Disse næringsstoffene får man i dag bare fra dyr, men kan skaffes fra alger; noe som ikke nevnes i rapporten.

Hva med kjøttetende kjæledyr ? Mennesker har også andre enn seg selv å tenke på. Det finnes 70 millioner hunder og 73 millioner katter som er rovdyr og som inntil nå har levd på animalske produkter. Disse vil trenge 727 tonn proteiner og 143 tonn fett.Man kan lage vegansk dyrefor; men da kan man ikke skaffe mettet dyrefett som rovdyr trenger for å ha god helse.Dette er en erfaring mange katte-eiere gjør: når katten får plantebasert for går den allikevel ut å dreper rotter,mus og fugler for å skaffe seg animalsk proteiner og fett dersom den slipper unna huset. Hunder derimot er såpass tilpasset mennesket at de ikke har dette instinktet mer og vil derved lide av mangelsykdommer.

Vil vegansk kosthold bli 100% næringsrikt ? Mennesker lever ikke av næringsmidler, men av mat. Kjøtt fra dyr er den eneste ernæringskilde som inneholder alle næringsstoffer vi trenger fordi de er lik oss i oppbygning.Når slike næringskilder bortfaller ,blir det et problem å skaffe næringsstoffer som er nevnt ovenfor! Ingen har svar på hvordan dette skal fremskaffes via maten når råvarene for å lage de bortfaller: selv om man spiser nøtter.frukt,bær,belgfrukter,grønnsaker og korn.Nedenfor er tre ulike scenarioer og de mangelsykdommer de vil medfører.

  • Slik det er i USA i dag får de fleste amerikanere i seg for lite kalk, vitamin D og kolin
  • Dersom man fortsetter å importere frukt og grønt og fjerner husdyr vil det oppstå mangel på Kalk, vitamin A,,E,K og vitamin B12, Cholin,arakidonsyre, EPA og DHA vil mangle totalt. De to siste fettsyrene kan imidlertid skaffes fra grønne alger.
  • Dersom USA blir 100% selvforsynt og fjerner alle husdyr: blir situasjonen som ovenfor.

Den eneste løsningen blir selvsagt at alle i en noe fjern  100% vegansk framtid må kjøpe kosttilskudd; som med sikkerhet ikke blir billige, siden det dreier seg om flere ulike produkter.

Nedgang i klimagasser : Om alle amerikanere blir veganer og alt husdyrhold forsvinner hva skjer med klimagasser? Det er beregnet at 9% av alle klimagasser kommer fra jordbruk og at 50% av disse kommer fra husdyr. Fordi det krever mye maskiner i landbruket og fordi det kreves energi for å lage kunstgjødsel som må erstattes med gjødsel som i dag kommer fra husdyr, blir den totale gevinsten ved å legge om til bare plantedyrking en gevinst i reduksjon av klimagasser på bare 2,6%- Med andre ord utslipp av GHG vil ikke gå betraktelig ned.

Blir dette framtidens scenario ? Det er selvsagt mulighet for en ganske annerledes framtid dersom man tar i bruk andre jordbruksmetoder! Forskerne har lagt til grunn at framtidens jordbruk forblir som i dag:industrielt. Men det finnes andre dyrkingsmetoder som kalles organisk /økologisk.Med disse metodene kan man dyrke grønnsaker, frukt og bær på jordsmonn som i dag ikke egner seg for industrielt landbruk. Man behøver ikke uten videre å kvitte seg med alle husdyr; men man burde kvitte seg med industrielt husdyrhold som påfører dyr av alle slag smerte og lidelser og forurenser miljøet og i stedet satse på et økologisk basert husdyrhold

Kilde: Mary Beth Hall og Robin R White :Nutritional and greenhouse gas impacts of removing animals from US agriculture ,PNAS, 13 November 2017  

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023    

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.