Veien gjennom helsevesenet består i at legen som først tar hånd om deg,  gir deg nok tid, oppmerksomhet og interesse og derved utreder deg godt nok til at du får riktig diagnosekode heftet til din videre karriere som syk. Hypometabolisme/lavt stoffskifte/ME/CFS er en stor gruppe sykdommer/syndromer med en rekke årsaker. Er årsakene fysiske er det essensielt at du ikke får en psykiatrisk diagnose som årsak til dine problemer.

Det er viktig….

å huske at når du har en sykdom som involverer tap av energi og at du har 100% klart for deg at stoffskifte (latin: metabolisme ) betyr manglende produksjon av biologisk energi i ett eller flere sentrale organer i kroppen som leder til sviktende yteevne i organer som påvirker hele kroppens yteevne når deres energiproduksjon faller er: musklene, hjertet, nervesystemet, lever og selvsagt de indre sekretoriske kjertlene.

Alt dette er basert på Nobelprismedisin og du trenger ikke debattere det med noen lege. Hvis en lege mot formodning mener noe annet, noe vi anser for 99% usannsynlig fordi dette er grunnleggende vitenskap og skal aldri kunne hende.

Men det kunne hende kanskje en eller annen gang og du som leser dette kunne være den eneste uheldige blant titusener, husk da å minne denne ene lege blant tusener på at metabolisme= stoffskifte betyr energisvikt. Lav energi skal hete Hypometabolisme.

Det finnes en rekke diagnosekoder for ulike årsaker til hypometabolisme.
Gå inn på denne linken over diagnosekoder for metabolske problemer og let opp den diagnosekoden som passer best. Her et noen få eksempler fra ICD-10 Kapittel IV:

  • E02-E03; diagnosekoder for hypometabolisme fremkalt av hypothyreose.
  • 1 Funksjonell hypoglykemi (fall i blodsukker etter inntak av karbohydrater), en tilstand som leder til hypometabolsk tilstander når blodsukkeret er lavt fordi cellene får for lite drivstoff til å lage celle-energi.
  • E23: en rekke sykdommer som skyldes svikt i hypofysen og som har hypometabolisme som konsekvens.
  • E27.4 Dekker svikt i binyrenes produksjon av kortisol og som ikke er fremkalt av legemidler.
  • E40- E89 dekker ernæringsmangler som kan lede til hypometabolisme. Her finner du en rekke mangelsykdommer norsk helsevesen ikke kan teste for eller enkelte leger mener ikke har betydning for helsen.
  • E90 : dekker metabolske og ernæringsproblemer som ikke dekkes av foregående diagnosekoder.
  • G93.3 ME syndrom! Mange leger bruker også forkortelsen CFS (Chronic Fatigue Syndrom ) for ME.

ICD- 10 systemet er definitivt det beste  systemet…

Fordi det er spesifisert og detaljert, men det krever at legen din tar mange blodprøver for å plassere deg i rett kategori! Fordelen med ICD-10 er dersom du havner i klassen av fysiske syndromer slipper du å bli klassifisert som å ha en psykiatrisk lidelse.

Men unngå å få en psykiatrisk diagnose..

Når helseplagene er fysisk fremkalte. I det forenklede ICPC kodesystemet de fleste allmennleger bruker finnes det P78 ”neurasteni” som er den eldre betegnelsen for hypometabolisme, laget i en tid da leger trodde tretthet kom fra ”dårlige nerver”. Dette er en dårlig diagnose fordi legen klassifiserer ditt problem som ”psykologisk/psykiatrisk” og en slik diagnose kan bli hengende ved deg og vil føre til at du senere ikke blir tatt alvorlig for dine fysiske helseplager.

I møtet med helsevesenet er det altså essensielt at du planlegger din karriere som pasient. Vi mener ikke at syke skal spekulere i diagnose, men når man har tretthet og alle de helseproblemer som følger med slike sykdommer er det viktig at du som syk får anerkjennelse for sykdommens fysiske sider også og at legen leter etter årsaker og ikke bare fokuserer på symptomer.

Hva så med psykiske symptomer/problemer?

De som ofte følger med utmattelse ??. Det må presiseres at det er svært viktig at du leter opp alt som finnes om deg i helsevesenet. Videre må du spør dine foreldre, venner og arbeidsgivere hvordan de husker deg som person før du ble syk. Bruk gjerne gamle dagbøker og hent frem bilder fra billedalbum, bruk dager, gjerne uker om du har tid til å sy sammen historien om din emosjonelle/tankemessige personlighet. Prøv å sette ord på hva som gikk galt på det tankemessige/emosjonelle planet i livet ditt og de refleksjoner du gjorde deg om det og hvordan dine fysiske plager utviklet seg.

Det finnes selvsagt mange mennesker som er oppvokst i dysfunksjonelle familier, har vært utsatt for seksuelle og fysiske overgrep, mobbing eller ikke har intellektuelle eller kunnskapsmessige grunner til å takle sine liv og derfor bryter sammen tankemessig. Disse utvikler selvsagt fysiske problemer som konsekvens av det emosjonelle/tankemessige stresset ved ikke å mestre.

Men er du  primært fysisk syk …

og dine tankeproblemer/emosjonelle problemer kommer som konsekvens av fysisk sykdom er det meget viktig at du ikke får en psykiatrisk diagnose som hoveddiagnose eller som antatt årsak til dine fysiske plager!

 

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Les alltid vår  Disclaimer   Er du syk bruk norske leger, men sørg for at de ser problemet fra din synsvinkel hva angår din sykehistorie og dine subjektive plager og ikke gir en diagnose før du er grundig utredet!

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.