Mens vestlige ledere snakker varmt om militær seier forvitrer Ukraina. En ny rapport om sammenbruddet av det sivile samfunnet viser at 28% av all jord i Ukraina, et område like stort som to ganger Krim-halvøya, kontrolleres  av utenlandske banker og selskaper og nyrike ukrainere.

Det ukrainske folkets problemer synes aldri å ta slutt. Flere av landets regjeringer før Zelensky tok makten har blitt anklaget for inkompetanse og mishold av eget land. .Den ene president etter den andre ble avsatt anklaget for å ha stjålet av statens penger. Lovløsheten og kaoset som oppstod har ført til at utenlandske investeringsselskaper, nyrike ukrainere og oligarker har tatt kontroll over 28% av ukrainske jordeiendommer; et område to ganger større enn Krimhalvøya som Russerne okkuperte i 2014.

Utenlandsk eierskap : Utenlandske selskaper ifølge ukrainsk lov kan ikke eie Ukrainsk jord, men de kan investere i ukrainske selskaper og oligarker som allerede eier jord og derved bli indirekte medeiere. Ifølge en rapport utgitt av jordbruksselskapet The Oakland Institute i 2023 har store multinasjonale selskaper som Vanguard Group, Kopernik Global Investors, BNP Asset Management Holding, Goldman Sachs- eide NN Investment Partners Holdings, arabiske investorer og flere internasjonale banker nå investert. I tillegg amerikanske pensjonsfond og universiteter via NCH Capital.

Oljefondet vårt er den 4 største jordinvestor i Ukraina : Og som om dette ikke er nok : Norges Bank´s Investment Management som styrer Oljefondet har også investert i ukrainske stråselskaper og er pr dato den 4.største investor i ukrainsk jordbruk. Den norske regjering tjener derved på krigen, dels ved salg av gass og olje til EU til gode priser og nå som medeiere i ukrainsk jordbruk.

Stråselskapene som administrerer investorenes penger: Stråselskapene som formidler indirekte eierskap eies formelt av ukrainere og er registrert i land som Kypros, Luxemburg, USA, Nederland og Saudi Arabia er ukrainske medier ofte hevder at utlendinger ikke kan eie ukrainsk jord er dette ikke riktig; all tid og stund man kan eie jord via skaper eid av ukrainske oligarker og firmaer.

Internasjonale banker er også jordeiere: Ifølge rapporten har utenlandske banker gitt store lån til jordbruksfirmaer i Ukraina. Når disse firmaene ikke kan betale sine lån kan bankene ta eierskap i aksjene i slike firmaer og derved indirekte bli eiere av ukrainsk jord. Pr. dato skylder private selskaper i Ukraina 68 milliarder US Dollars til internasjonale banker og regjeringen i Kiev skylder 60 milliarder US Dollars.

Europas fattigste nasjon blir fattigere : Situasjonen i Ukraina har forverret seg siden 2014 da 20% av landets innbyggere var fattige. Etter 9 år med krig lever 50 % under fattigdomsgrensen. For å bedre landets økonomi tar regjeringen i Kiev opp store internasjonale lån, pr dato er utenlandsgjelden 132 milliarder US Dollar. For å betale gjelden forventer ekspertene bak Oakland rapporten at utenlandske banker og selskaper i stigende grad vil kjøpe seg inn i ukrainsk jordbruk. Situasjonen blir ikke bedre ved at regjeringen pålegger bønder å dra i krig, der mange dør og etterlater seg gårder som så blir solgt til oligarker og investorer.

Situasjonen i Ukraina er derfor dyster: uansett hvor mye som investeres i landets krigføring vil landet etter krigen ikke lenger være i hendene på landets egen befolkning; men for alltid være i gjeld til internasjonale banker i generasjoner framover. Det landet har å selge synes å være sitt eget land.

@ copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Kilde: War and Theft :Frequently Asked Questions , The Oakland Institute, Februar 2023.                                         Who Owns  Agricultural land in Ukraine ?The Oakland Institute,May 2015                                                                Why does China own so much of Ukraina ? The Wall Street Journal , June 20, 202                                              Amidst Chaos of War, A New Report Exposes the Stealth Take-over of Ukrainian Agricultural Land. The Oakland Institute, 21 February 2023 ,                                                                                                                                 Looming market: Who own the  Ukrainian land ? Reanimation Package of Reforms Coalition.17.09.2019              Louis Miranda : Monsanto´s landgrap in Ukraine. The Real Agenda news

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.