Hashimotos Sykdom er vanligere enn vi tror. Den ledsages av mange symptomer som diaré, allergier, leddverk, depresjoner , utmattelse, ME. De amerikanske ekspertene ber leger å sjekke om du har HAIT: Hashimotos Autoimmune Thyroiditis. En Ungarsk ekspert på Borrelia ber deg sjekke dette samtidig?

 

Hvor godt kjenner din lege Hakaru Hashimotos sykdom?

I 1912 rapporterte den japanske legen Hakaru Hashimoto(1881-1934) [i]om skjoldbruskkjertelsvikt på grunn av betennelse i kjertelen. Hans navn ble derved uløselig knyttet til thyroiditis; det vil si skjoldbruskkjertel betennelse. Med årene innså man at betennelsen kunne være auto-immun og sykdomsnavnet ble forandret fra Hashimotos sykdom til Hashimotos- Auto- Immune- Thyroiditis (HAIT)

Autoimmun betyr i de fleste lærebøker: ditt immunsystem angriper kjertelen, men legen finner ingen mikrober. Når legen ikke finner mikroben er den almene forklaringen at immunsystemet angriper egen kropp.

 

Når bør jeg tenke HAIT?

Symptomer er i følge Thyroid ekspert Stephen Langer som jeg intervjuet 26 januar 2003 en rekke immunsymptomer som: allergier, hjerteproblemer, muskel og leddplager, søvnvansker, nedsatt sexdrift, mensproblemer, fordøyelsesplager, hodepiner, svelgevansker, følelse av klump i halsen. Interesserte bes lese Stephen Langer’s meget instruktive bok om emnet : Sykdomsgåten er Løst [ii]som han skrev i 2000 sammen med James Scheer med forord av doktor Wayne Dryer.

I min samtale med Langer fortalte han om de store fremskritt amerikanske eksperter hadde gjort for å kartlegge sykdommer fremkalt av hypothyreose og HAIT, da HAIT er en vanlig årsak nettopp til hypothyreose. Han sa blant annet ”I USA har ekspertene nå ikke bare kommet langt i diagnoser, vi har også utviklet spesielle næringsstoffer som kan gjøre det mulig å behandle stadig flere med hypothyreose uten bruk av legemidler. Han nevnte så eksempler, som dessverre ikke kan skaffes i Norge!

Er HAIT og Hypothyreose samme problem?

I følge Langer og Scheer er de klassiske symptomene ved HAIT stort sett de samme som ved hypothyreose: uttalte utmattelse, depresjoner, tap av hukommelse og nervøsitet, foruten de immunologisk som er nevnt allerede.

Årsaken til dette er flere. For det første leder HAIT til klassisk hypothyreose I. Men hos en viss prosent leder det også til euthyreot hypometabolisme, såkalt Hypothyreose II. Det vil si thyroid -hormonmålingene er som hos friske, men symptomene som hos de syke. Dette er stort sett det budskapet også Datis Kharrazian og John C Lowe har.

ME, Utbrent: Er HAIT Nissen på Lasset?

Fordi mange leger ikke kjenner godt nok til HAIT, symptomene sykdommen gir eller dens immun-konsekvenser hevder de amerikanske ekspertene at sykdommen altfor ofte oversees. Helst siden intervjuet med Doktor Langer har jeg konsekvent testet alle med symptomer som nevnt for HAIT og erkjent at et stort antall som har fått diagnoser som utbrent, kronisk fatigue, ME, depresjoner, fordøyelsesplager, leddbetennelser, kroniske allergi med mer også lider av en uoppdaget HAIT.

Blodprøvene de amerikanske legene ber din lege ta.

Diagnosemetodene som identifiserer HAIT er de klassiske testene for thyroid -funksjonstesting: TT4, TT3,FT4, FT3, TSH. I tillegg gjøre registrering av antistoffer mot kjertelen: anti TPO og anti-Tg. TRAS kan også være nødvendig.

Fortolkningen av verdiene skal være tema for en senere artikkel.

I tillegg til dette anbefaler Datis Kharrazian at legen din sjekker ditt immunsystem ved å ta test av immunceller. I Norge kan din lege ta disse testene: NK-celler, CD4 og CD8 og CD13. Fortolkningen skal vi ta i en senere artikkel. Det er også viktig mener Kharrazian at det tas prøver av gluten antistoffer og Interleukiner. Den sistnevnte testen som er helt avgjørende for vurdering av immunsystemets funksjon gjøres ikke i Norge. Årsaker er etter det jeg har fått vite ved i ringe rundt til ulike laboratorier: de har for lite bevilgninger til laboratoriene ved de ulike sykehusene.

Hva har Borrelia med dette å gjøre ?

Hvorfor vil immuncellene dine angripe din thyroidkjertel? Den vanligste forklaring er at man ikke har noen forklaringer. Jeg tror dette er hva de fleste har hørt når en lege oppdager anti TPO. Det er stadig flere seriøse forskere som mener at autoimmun betyr enda ikke erkjent infeksjon.

Ett av mange eksempler som trekker i retning av at HAIT kan fremkalles av erkjente eller uerkjente infeksjoner er gjengitt i det prestisjetunge Clinical and Experimental Immunology (januar 2009). Der nevner forskerne Ercolini og Miller[iii] eksempler på hvordan flere kjente mikrober, herunder Borrelia, kan utløse immunreaksjoner vi kjenner som autoimmune.

Den Ungarske Borrelia-eksperten og HAIT.

I arbeidet med boken min Syk av Flåttbitt intervjuet til den kjente ungarske Borreliose-ekspert og mørkefeltsmikroskopist Bela Bozsik i

Budapest. Doktor Bozsik hadde den gang passert over 100.000 analyserte blodprøver. Når laboratorier sammenlikner deres immunreaksjoner med Bozsik Borrelia-mikroskopi så hadde han 95% treffsikkerhet .

På direkte spørsmål om hans erfaringer med immunreaksjoner på Borrelia, svarte Bozsik følgende: Borrelia er en spesiell pleomorf mikrobe som har et godt forsvar mot kroppens immunsystem. Blant de mange forsvarsmetodene mikroben har er evnen til å avstøte immunproteiner. Derved når ikke immunsystemet sitt mål og blir værende ved å lage store mengder immunproteiner som så kan reagere med ulike vevstyper i kroppen. Det er vanlig at en stor andel med HAIT i Ungarn har Borreliose som enten er oppdaget eller enda ikke diagnostisert.

Samtidig med at dette intervjuet fant sted gjorde en pasient meg oppmerksom på Datis Kharrazian[iv] i sin bok om thyroid –sykdommer: Hvorfor Har jeg Thyroid Symptomer når mine Lab tester er Normale? I boken skriver han at de fleste med HAIT har et feilregulert type immunsystem av type I. Type I reaksjoner retter seg primært mot levende celler og mikrober med overflate kroppen ikke gjenkjenner som ”egen”.

Dette er for Borrelia – sykes vedkommende en høyst interessant oppdagelse! Ulike rapporter om pasienters evne til å bekjempe Borrelia viser at det først og fremst er type I reaksjon som dominerer hos voksne. Dette er godt forklart i min bok Syke av Flåttbitt. Kharrazian nevner at opptil 80% av alle med HAIT har type I reaksjoner. Dette er omtrent det samme tallet som gjenfinnes i forskning på immunrespons mot Borrelia !

Man skal selvsagt ikke trekke den konklusjon at alle med Borrelia får HAIT og det er ikke omvendt slik at alle med HAIT har Borrelia i bunnen. Det finnes ulike mikrober som kan utløse immunreaksjoner som elder til dannelsen av antistoffene anti -TPO og anti-Tg

 

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015


Disclaimer


Kilder og litteratur:

[i] H Hashimoto.Zur Kenntnis der lymphomatösen Veränderung der Schilddrüse (Struma lymphomatosa) «Archiv für klinische Chirurgie», Berlin, 1912:97:219-248.

[ii] Langer S & Scheer J F: Solved Riddel of Illness, Third etidtion. NTC gruop, 2000.

[iii] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2665673/

[iv] http://www.amazon.com/Still-Thyroid-Symptoms-Tests-Normal/dp/0985690402/ref=asap_bc?ie=UTF8

[/restrict]

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.