Mange leger er fornøyd med å fastslå at normalverdien for B12 ligger mellom 150- 700 og dersom du har en verdi et eller annet sted mellom disse ytterpunktene,.Man får da beskjed om at verdien er ”normal” og at man  ikke trenger B12.Men det kan være en høyst forhastet slutning ! Her er 5 gode argumenter for at man kan behøve B12 selv om legen mener at du har ” nok B12 ”.

Du har B12 under 200!

Overlege Jørgen Lyngby som ble regnet som en av Nordens fremste eksperter på lab-medisin skrev i sin Norsk Handbok for Laboratoriemedisin i 1999 at all erfaring tilsier at selv om dine verdier er mellom 150-200 er innenfor normalen, så viser erfaring at pasienter med helseproblemer blir bedre når de har slike verdier og får B12. Ingen forskning har avkreftet denne observasjonen siden da.

Du er eldre og har verdier under 250.

En forskerteam leder av J Metz undersøkte i 1996 eldres behov for B12 og fant at alle med B12 verdier under 250 ble bedre når de fikk B12 terapi.( Journal of American Geriatric Society, Nov 44(11),1996 )

Du har psykiatrisk sykdom og verdi under 350.

Mye forskning indikerer at dersom du har en neuropsykiatri diagnose slik som kognitiv svikt, humørsvingninger ,psykoser og lignende og ikke blir vesentlig bedre av medisiner og samtidig har verdier av B12 under 350 har du nytte av B12 (The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2012; 24:5–15)

Du har Homocystein –verdi over 6,7 ,er kvinne ,men har normale B12 verdier.

Homocystein (HCY) er giftig stoff som dannes når aminosyren cystein omvandles til metionin. I Norge regnes det som normalt å ha verdier av HCY opp til 15 enheter. Men forskning viser at for kvinner vedkommende viser det seg at alle verdier over 6,7 øker risiko for hjertesykdom .Ved verdien 15 som er norsk øvre grenser er kvinners risiko økt til 4,2 i forhold til de som har verdier på 7.5, med andre ord en økning på 420 %.For å senke HCY trenger du B6,B9 og B12, selv om dine B12 verdier ellers er innen det normale. (Circulation, November 15, 1995) Problemet er størst for kvinner og ikke sikkert bevist for menn.

Du sover dårlig om natten

Ny forskning viser at B12   øker hjernens følsomhet for lysterapi ved å øke produksjon av søvnhormoner melatonin og derved reetablerer normal søvnrytme (Tidsskriftet For Norsk Psykologforening nr 3- 2005).Effekten forutsetter ikke at du på forhand har lav B12 ( Werbach: Textbook of Nutritional Medicine, 200, side 484)

Disclaimer

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.