Hva er galt med Aspartam? Del 2  Farlig søtt.

 

Aspartam har havnet på WHO´s liste over kreftfremkallende stoffer. Men dette er bare toppen av isfjellet. Søtstoffet har en lang historie bak seg med protester fra vitskapsfolk som har påvist en rekke helseskader ved regelmessig inntak av Aspartam i doser som finnes i mat og sukkerfrie leskedrikker. Her er fakta til ettertanke.

Kreft: Allereie i 2003  klassifiserte International Agency for Research on Cancer (IARC) som et mulig kreftfremkallende stoff. WHO/IARC gikk deretter ut og  med en anbefaling om at det var trygt å innta 40 mg /kg kroppsvekt  pr dag.

Pepsi Max inneholder 500 mg pr liter, hvilket betyr at en ungdom på 50 kilo må drikke 4 liter pr dag for å utvikle kreft. Dette virker unektelig mye, men nettstedet ung.no opplyser at noen faktisk drikker 3,5-4 liter pr dag!

I årene som fulgte kom det imidlertid mere vitenskapelige studier som viste økt fare for kreft. Mange  studier på dyr viste at stoffet var kreftfremkallende hos mus og rotter.

I 2022 fremla en gruppe forskere en studie av 102.865 franskmenn som ble fulgt i 7.8 år. Det viste da en klar sammenheng mellom bruk av kunstige søtemidler, herunder Aspartam, og kreft. For aspartams vedkommende var det en 15% økning av alle kreftformer og 22% økt risiko for brystkreft. I 2023 klassifiserte endelig WHO Aspartam som kreftfremkallende.

Hjernekreft: En av grunnene til at Aspartam ble trukket tilbake fra markedet i 1978 var at  Dr. John Olney og forbrukeradvokat  James Turner  fremla data som indikerte at Aspartam kunne gi hjerneskader. I 1996 samlet Olney flere data og mente å påvise en økning av hjernekreft etter at Aspartam kom på markedet.

Slag , Parkinsons sykdom og demens: En vitenskapelig studie fra 2017 indikerer en økning i risiko for hjerneslag, Alzheimer og demens dersom man drikker regelmessig diet brus. Forklaringen er at Aspartam nedbrytes til 10 % metanol, aspartamsyre 40% og Fenylalanin 50%. Metanol nedbrytes deretter til det nevrotoksiske stoffet Formalaldehyd. Forskning utført på aper og mus viser samme resultater. En annen studie viste økt forekomst av Parkinsons sykdom.

Fedme: Reklamen vil at vi skal tro at kunstige søtstoffer er bra for den som vil enten gå ned i vekt eller forhindre vektøkning. Forskning viser imidlertid det motsatte. Aspartam og andre kunstige søtstoffer leder til vektøkning , høyere risiko for  diabetes-2. Dersom gravide drikker diet-brus leder det til  for tidlig fødsler og overvektige nyfødte.

Hjerte-Kar sykdommer: I en metastudie publisert i 2017 ble det bevist at det foreligger flere vitenskapelige studier som viser at kunstige søtstoffer i sin alminnelighet ikke fører til vektreduksjon, men fører til vektøkning og økt risiko for diabetes-2, hypertensjon og metabolsk syndrom. Dette er stikk i strid med hva reklame man finner på Facebook vil at vi skal tro

Andre helseskader assosiert med Aspartam: det finnes også andre helseskader som opptrer ved regelmessig inntak av brus og matvarer med Aspartam og andre kunstige søtstoffer.

Er det trygt? Den samlede sum informasjon som finnes på nettet tilsier at inntak av brus og matvarer som er søtet med Aspartam ikke er bra for noens helse om man inntar det regelmessig Hadde det man vet i dag vært kjent da FDA godkjente Aspartam i 1981 er det mer enn sannsynlig at det ikke ville passert .Når det allikevel er godkjent ligger ansvaret på oss forbrukere, eller som det heter : Ceavet emptor ”  som betyr ” Du som kjøper(produktet) vær på vakt ” Mange vil mene at det ikke er slik det skulle være.

@ Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

Kvalifikasjoner

,

Publisert

16/07/2023