I 1994 undertegnet Gro Harlem Brundtlands regjering en internasjonal avtale som med all sannsynlighet vil føre til at vindmøllene på Fosen blir stående i all evighet. Her er fakta til ettertanke.

Et mindre antall samer og naturvernere prøver på det umulige: å få staten til å rive Norges største vindmøllepark med 151 møller som årlig produserer 1,9 TeraWatt og gir  eierne og staten stor summer i fortjeneste.

Samene henviser til at staten har undertegnet en FN konvensjon som skal sikre urbefolkningens rettigheter og til en høyesterettsdom som sier at staten har brutt dette lovverket da Stoltenberg regjeringen i 2010 gav klarsignal for utbygging av samiske beiteområder i strid med eget lovverk for vern av de samme naturområdene.

I 500 dager har samene henvist til høyesteretts-dommen og krever at vindmøllene må tas ned og at området må tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. Hvor sannsynlig er det at dette skjer? Ingen vet svaret; men det finnes en internasjonal avtale kalt Energy Charter Treaty (ECT) som regjeringen Brundtland undertegnet i 1994 og som med all sikkerhet vil sette en stopper for samenes håp om en rettferdig behandling.

ECT lovverket sier i klartekst at dersom staten i et medlemsland setter begrensninger for fri salg av strøm må staten kompensere eierne av kraftverkets for tap av inntekter. Dette betyr i klartekst at staten ikke kan pålegge strømprodusentene å selge strøm til en fastsatt lavere pris enn markedspris for å favorisere egne lands innbyggere.

Men det betyr også at staten ikke kan pålegge produsenter av strøm om å stanse forurensende produksjonen dersom det i ettertid innføres lover for å verne miljøet

Produsentene kan derfor med henvisning til ECT kreve å få dekket fremtidig beregnet tapt inntekt. ECT har derfor vært et økonomisk hinder for overgang fra forurensende til fornybar energi. Nedbygging vil kunne koste milliarder i erstatning for hvert kraftverk som nedlegges.

Slik også med de 151 vindmøllene som står i beiteområdene på Roan og Storheia som tilsammen produserer rundt 1900 Gigawatt i året.

Vindmølleparkene eies av Fosen Vind som igjen eies av Statskraft (52,1%), Aneo (Trønder Energi  og High Tech Vision )(7,9%) og det internasjonale energiselskapet Nordic Wind Power (40%). I 2021 ble møllene på Roan skilt ut som eget selskap ,også dette skal ha sitt .

Einerne kan med henvisning til ECT kreve å få dekket følgende krav dersom regjeringen går med på samenes kav om å skrote vindmøllene på Roan og Storheia : Kostnadene ved bygging av møllene, ca 6 milliarder kroner. Dernest i følge ECT skal de ha dekket beregnet tapt inntekt av fremtidig kraftsalg.

Så selv om staten da bare må dekke tapet til de 47.8 % eierskapet som ikke er statseid; vil dette bli en så stor sum at ingen nåværende eller framtidig regjering  sannsynligvis vil tørre å betale regningen ,med mindre en fremtidig regjering melder Norge ut av ECT  og derved unngår lovverkets vern av strømprodusentene.

 

@COPYRIGHT ØVERBYE.2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.