Magnetisme kan bedre din helse sier forskere.(del3)

  I siste artikkel om bio-magnetisme  forklarte vi ulikhetene mellom Bio-Nord og Bio-sør etter en definisjon fra forskerne Rawls and Davis.Denne gangen repetisjon og Magnet-diagnose etter dr.Phil. Buryl Payne systemet. Bio-Nord er den type magnetisk utstråling/kraft/energi som man måler på den magnetiske Nordpolen som ligger noe syd for den fysiske nord-polen. Man kan med et magnetometer […]

Les mer