Hypothyreose : Oppskrift på rett diagnose !

Eksperter anbefaler presis, systematisk diagnose og rask behandling for å kartlegge stoffskiftesvikt fremkalt av svikt i thyroid-kjertelen. Her er en god mal laget på grunnlag av informasjon fra mange land om hvordan de beste og mest samvittighetsfulle legene mener det skal gjøres.

Stoffskifte kontra hypothyreose:

Mange pasienter får ikke rett diagnose eller behandling fordi  mange leger blander kortene. De tror feilaktig at stoffskifte thyroid-gland--cancer«=»  hypotyreose! Men dette er feil! Semantiker Alfred Korbzynski  som grunnla det prestisjetunge  Institute of General Semantics beklager at ikke flere vitenskapsutdannede personer har en klar språkforståelse og derfor roter til begrepene og misleder hverandre når de prøver å løse problemer. I tråd med dette råd, denne oppklaring, må du huske når du besøker legen at:

 • Stoffskifte betyr cellers samlede kjemiske prosesser og derved produksjon av energi i celler, enten globalt eller i organsystemer. Det er svikten i stoffskifte du erfarer som sykelighet og som kan måles ved å bruke metoder som registrerer endringer som fremkalles når kroppen lager for lite kjemisk energi.
 • Hypo-thyreose betyr svikt i thyroid-kjertelens aktivitet på grunn av sykdom/alder/skader/operasjon mm. Dette leder til at kjertelen lager for lite hormon. Forbindelsen mellom de to begrepene er følgende: thyroidhormoner øker cellers energiproduksjon ved å aktiver cellekjernens styring av mitokondriene som produserer energi fra glukose. Når tilførsel av hormon til cellene svikter, da synker metabolismen og man får  hypothyreose fremkalt hypometabolisme. Det er viktig at du vet dette, fordi det finnes også andre  årsaker til hypometabolsime enn hypothyreose.
 • Thyroid Hormon Resistens ble først beskrevet i 1967 og døpt Refetoff Syndrom. Dette er en tilstand da man har like mye eller mer hormon enn friske, men hormonet gir ikke samme effekt som hos friske og pasientene får hypometabolske tilstander som krever at mengden hormon må økes ved tilførsel av ekstra thyroidhormon. En periode trodde leger dette kom av genfeil, men det skulle snart vise seg at  fenomenet også forekom av andre årsaker enn bare genfeil. Denne erkjennelsen ble gjort av den kjente hormonforskeren Dr. John C Lowe og nøye beskrevet i hans 1000 sider hovedverk  : Metabolic Treatment of Fibromyalgia . Lowe og mange andre forskere erkjente/oppdaget/målte at problemet lå i defekt transport og /eller syke celler . Cellene kunne være  skadet av gifter, visse legemidler, mikrober m.m. slik at deres evne til spesifikt å reagere på thyroidhormon var svekket slik at de artet seg som ved en genfeil.   Tilstanden ble deretter av pasienter og enkelte forskere  døpt  hypothyreose II  fordi den er analog til diabetes II der det er nok insulin-hormon, men effekten på cellene er svekket og pasienten får sykdommen diabetes som man før bare kjente fra pasienter som laget for lite insulin-hormon.

Rasjonell Diagnostikk.

Legen skal ta opp sykehistorie /pasient fyller ut skjema nedenfor enten hjemme eller på kontoret.

Helseproblemer hypothyreose -syke (%) Normale stoff -skifteprøver (%) Pasientens egne opplevelser
Allmenn svakhet 98,5 21
Tørr hud 88 26
Grov hud 83,5 10
Søvnighet 83 17
Snakker langsomt 73 7
Hovne øyenlokk 78 28
Kuldefølelse 92 33
Hoven tunge 71 17
Hoven i ansiktet 87 27
Tørt ,stivt hår 75,5 43
Blek hud 58,5 14
Glemsomhet 65,5 31
Forstoppelse 57,5 10
Vektøkning 68 36
Mister hår 49 21
Bleke lepper 53,5 0
Pustevansker 63,5 52!
Ødemer 56
Hes stemme 63 18
Spisevegring 42,5 15
Nervøsitet/uro 43 42!
Kraftig mens 32,5
Døvhet 35 15
Hjertebank 27 20
Svak hjertelyd 30
Angina smerter 20,5
Redusert syn 24
Øyenbunns endring 20
PMS 18
Vekttap 13 9
Atrofisk tunge 13 9
Mentalt ustabil 11
Kvelnings –følelse 9
Tynt hår 9
Blå lepper 7
Svelgevansker 3
Sprø negler 41 20
Depresjoner 60 41
Svake muskler 60 21
Leddverk 29 24
Nummenhet 56 15

Skjema er hentet fra boka : Lavt Stoffskifte av dr. Bjørn J Øverbye )

0 : Du har ikke dette symptomet. Hva er da poenget med å notere at du ikke har det? At du har tenkt over det ,fordi det kan tenkes at det oppstår senere.

1: Svak følelse av symptomer, ikke mye til hinder, kan leve med det ,men det er der.

2: Middels problem .Du har det kjenner på¨ det, det er til bry, du vil absolutt bli kvitt det. Andre bemerker kanskje at det er noe galt med deg.

3: Et problem som er til stor besvær. Du opplever det som sterkt plagsomt, vil bli kvitt det for enhver pris.

 

Mere utredning ved første lege-besøk

hypothyreosisfaceNedenfor er en sjekkliste du og din lege bør gå igjennom ved første legebesøk.Sett av 40-60 minutter. Hvert punkt blir omtalt dels i Helseklubben og noen blir omtalt på den åpne delen, slik som her.

 • EKG: Hypometabolske tilstander /også de som er fremkalt av hypothyreose endrer hjertets arbeidsevne og dette viser seg på EKG. Det meget avanserte Hjerte Rytme Variasjons-EKG  programmet fortolket ut fra professor R M Bayevski matematiske metode gjør det i dag mulig å avlese hvordan hormoner og nerver styrer hjertet. Dette gir et godt innblikk i thyroidhormonene. Ved vårt kontor (stenges 1.ste april) har vi analysert 2000 HRV-EKG med FDA godkjent utstyr. Alle leger kan i dag skaffe seg slikt utstyr. En engelsk omtale av grunn-prinsippene i HRV-EKG kan bestilles fra vår nettside for kroner 150,-.
 • Pasienten tar morgentemp etter professor  Broda Barnes prinsipp hjemme. Kroppstemperaturen faller ved hypometabolske tilstander. Metoden er ikke entydig, dvs den kan også vise lave temperaturer ved andre tilstander enn hypothyreose.
 • Dernest skal din lege ta en rekke prøver. Hvilket vil kunne leses på egen artikkel som kommer på helseklubbens side for betalende medlemmer. Her nevner vi bare de viktigste: Total T4, Total T3, Fri T4, Fri T3, TBG og anti TPO.
 • Moderne innstilte pasienter liker at deres leger gir de adresser til relevante nettsteder for å «lese deg opp». For helsepersonell og mer akademisk utdannede forbrukere er Thyroid Disease manager en gullgruve. Men i dagens kunnskapssamfunn bør også ikke-akademikere kunne tilegne seg slikt stoff.  Det finnes i prinsippet  ingen grenser for kunnskaps-tilegnelse om man er ivrig nok og tar tiden til hjelp. Dette gjelder leger så vel som deres pasienter.
 • De mest motiverte pasientene ber også leger om å få  titler på bøker å lese. Hvilke bøker skal vi ta for oss etterhvert. Opplyste forbrukere av helsevesenet er et gode for den som har helsesvikt og for legene. De fleste moderne leger setter pris på pasienter som er aktive deltagere, men syke støter tidvis på leger som  beklager at opplyste forbrukere av deres tjenester tidvis kan mer enn de om egen lidelse. Heldigvis hører dette fortiden til!
 • Mange kjøper også bøker av stoffskiftepasienter med god innsikt, slik som  Hypothyreose og meg av Audhild Løhre ,  Lavt Stoffskifte Endelig Forklart Slik Det Skal av Bjørn Johan Øverbye.  Sistnevnte ble frisk ved kosthold, trening og forsknings-resultater  som lå til grunn for Nobelprisen i 1998.

Oppfølging  og terapi av pasienter.

Etter første besøk skal din lege følge deg opp.

 • Du skal ved neste fremmøte på kontoret bli  forklart prøver på best mulig måte i henhold til din mulighet til å forstå!
 • Bor du langt unna legen eller er forhindret fra fremmøte pleier flinke leger å gi en telefonkonsultasjon + de skriver et brev som forklarer alle prøvesvar og sender kopi av svarene til deg slik at du kan ta med disse og bruke en lokal lege  hjemme eller i utlandet (om du  bor der som turist i deler av året). En del pensjonister gjør dette., som så kan følge deg opp.
 • Terapi foreskrives (hvilken kommer i senere artikler).
 • Dersom det krever spesialisttilsyn eller problemet ligger utenfor legens kompetanseområdet bør det skrives henvisning til sykehus /privat spesialist,
 • Pasienten skal følges opp regelmessig, men erfaring viser at en del pasienter dessverre ikke følger opp   legens råd og uteblitt resultat hviler langt fra alltid på legens skuldre. Også du som pasient bærer et ansvar for eget liv, et forhold mange overser fordi de tror at legen skal passe på de. Leger er ikke der for å passe på deg i hverdagen, men for å gi deg informasjon og lære å passe på deg selv. En god del kritikk av leger er derfor uberettiget,

  Neste artikkel : Subklinisk Hypo Thyreose: Tidlig stadie som ofte oversees.

Dr. B.J Øverbye har de siste 15 årene viet mesteparten av tiden til studier, forskning, forfatterskap og utredning av personer med hypometabolske syndromer. Dr.Øverbye tar ikke lenger i mot pasienter fordi han skal over i annen legevirksomhet og hans kontor stenger den 1ste april 2016.

Pasienter som ønsker fullverdig utredning slik som beskrevet og som vil beskrives i ukene fremover, kan du derfor skrive ut herfra og ta det med til din fastlege som igjen kan henvise videre til evt. spesialist.

Copyright Bjørn J Øverbye – 2016

Disclaimer

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, hypothyreose, Skolemedisin and tagged , , , , , , .