Professor Mark Skidmore har spurt den vanlige amerikanere om hvordan de forholder seg til vaksinering.Svarene viser at «folk flest» opplever er sterkt splittet i synet på vaksiner og at de som leser fagfelle vurdert litteratur er like skeptiske til vaksiner som de totalt uniformerte.Og folk har hørt om  dødsfall etter vaksinering er 34,5 hyppigere  enn det myndighetenes statistikk skulle tilsi.

Hvem er antivaxerne ? En gruppe uinformerte mennesker som bygger sin motstand på feil informasjon om vaksiners virkninger og bivirkninger. I 2021 iverksatte professor Mark Skidmore et prosjekt for å finne ut hva som finnes av holdninger og kunnskaper som media ikke fanger opp.Han kontaktet statistikkfirma Dynastat som gjør analyser blant annet via online og i alt 2840 gjennomsnittsamerikanere ble kontaktet og besvarte spørsmålene Skidmore ønsket å få besvart. Disse personene ble så spurt om å gi informasjon om familie og venner og bekjentes erfaringer med Covid-19 og vaksiner; hvilket resulterte i kunnskap om 28.000 personer !!

Sammensetningen av de som besvarte spørsmålene: var som for en vanlig sammensetning av det amerikanske samfunn (by, forstad, landområde) , alders fordeling, fordeling av politisk tilhørighet, utdannelse,inntekt og etnisitet.Det var altså ingen spesiell utvelgelse med hensyn til hva man mente eller hadde av erfaringer med hensyn til Covid-19 eller vaksiner.

Hvem velger å la seg vaksinere ? Her er noen eksempler på forekomst av vaksinering i ulike grupper av spurte.

  • Republikanere var mindre villige til å la seg vaksinere enn demokrater
  • Folk på landsbygda var mindre villige til å la seg vaksinere enn byfolk
  • Hvit  befolkning lot seg vaksinere mer enn alle andre etniske grupper
  • Jo høyere utdannelse jo flere tok vaksinere
  • Folk som leste fagfelle vurderte tidsskrifter var like uvillige til å la seg vaksinere som de som ikke brydde seg om noen form for informasjon !!!
  • De som lot seg informere av myndighetene eller main stream medias var mere villig til å la seg vaksinere. De som leste alternativ informasjon var mindre villig til å la seg vaksinere.
  • Folk som kjente til noen som hadde vaksineskader var det bare 56.7% som lot seg vaksinere i forhold til de som ikke kjente til noen med vaksineskader

Konklusjon: hvit , høyere utdannet demokrat som stolte på regjeringens informasjon var de som oftest tok vaksiner. Å lese fagfelle vurderte rapporter førte til at man var like tilbakeholden med å ta vaksiner som de som ikke oppgav at de hadde spesiell kunnskaper. Dvs høy informasjon og uvitenhet kom like dann ut, hvilket burde si noe om hva kunnskap kan lede til.

Hvor mye vet «folk flest» om vaksineskader versus det myndighetene forteller om ? Her er noen utvalgte tall fra en ellers omfattende tallmateriale til ettertanke.

Kjente til noen som var syk etter COVID-19 33,8%
Kjente til noen som var død etter COVID-19 165 personer
Kjente til noen som var syk etter vaksine 21,6%
Kjente til noen som var død etter vaksine 57 personer
Hjerteproblemer etter vaksinering 6,5%
Endringer i blodet etter vaksinering 3,4%
Skader på nervesystemet etter vaksinering 2,1%

Hvordan være sikker på at helseproblemer kom fra vaksiner: i et visst tidsrom det ble spurt om ( 2020 – 2021) ville en gjennomsnittsbefolkning oppleve en viss forekomst av ulike sykdommer (diagnoser) uansett om de var vaksinerte eller ei. For at disse hendelsene ikke skulle komme med i statistikken ble disse trukket fra; slik at det som ble tilbake var med sikkerhet fremkalt av vaksinen. Ved å ta disse forbehold fant Skidmore ut at 2.43 dødsfall /100.000 var uavhengig av vaksinestatus. Disse ble så trukket fra tallene i undersøklsen.

Dødsfall fra vaksinering: myndighetenes tall versus hva folk flest visste om : Myndighetenes tall hentet inn fra CDC og VAERS ( Vaccine Advers Event Report System ) og sammenliknet med spørreundersøkelsen. Skidmore har her valgt forholdet mellom antall som dør av vaksinering og antall som dør av sykdommen.Jo høyere tallet er; jo dårligere beskytter vaksinen mot død av COVID-19

Tall materiale Død av sykdom Død av vaksine Død av vaksine/ død av sykdom
CDC/VAERS 839.993 8023 1%
Skidmore 165 57 34 ,5%

Dersom man bruker tallene fra undersøkelsen blir da antall døde av vaksine 839.993 x 0,345 = 289.797. minus antall som har dødd av helt andre årsaker = 278.000 døde fra vaksinering startet til undersøkelsen ble utført november 2022 ,dvs eksakt 2 år etter vaksinering startet.

Man har her et problem: Hvilke tall er de riktige ? Dersom myndighetenes tall er riktige, det de fleste som lar seg vaksinere tror og mener, burde de 2.840 spurte bare ha hørt om 1% dødsfall blant de som hadde var døde av sykdommen og som var vaksinert. Men slik var det ikke; antall syke som var døde vaksine var mye høyere.

Altså kan ikke myndighetenes virkelighetsbeskrivelse gjenspeile den virkelighet en vanlig amerikaner opplever ved å observere og spørre andre om hva de har erfart.Undersøkelsen bør derfor føre til mere av typen statistikker der man undersøker hva folk erfarer i sin hverdag kontra hva myndighetene forteller befolkningen at er «virkeligheten.»Så hvem skal ha det siste ordet ?

KILDE: Mark Skidmore : Covid-19 illness and vaccination experiences in social circles affects Covid -19 vaccination deciscion. Science, Public Health Policy, and the Law Volume 4: 208226 October, 2023 Clinical and Translational Research

 

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.