Shaken Baby Syndrom når mishandling ikke er forklaring,men infeksjoner og vaksiner!

Shaken Baby Syndrom (SBS) forekommer hos 1 av 1000 spebarn.Diagnosen stilles når det er blødninger i hud og indre organer og skader på hjernevev og  nakkeskader.Årsak er mishandling sies det; men sykdom ledsaget av kramper kan gi samme symptomer.Hvem er da skyldige i hva når foreldre ikke kan klandres ?

"Den vanlige forklaringen"

«Den vanlige forklaringen»

SBS (Shaken Baby Syndrome) er i følge Norsk helse Informasjon: et resultat av mishandling av småbarn. Barnet ristes så kraftig at det forårsaker nakkeslengskader, akutte skader i hjernevevet og kan medføre blødninger utenpå hjernen og i øyets netthinne og andre skader på hjernevev og øvre del av ryggraden.” NHI anslår at slik mishandling forekommer hos 1 av 1000 småbarn. Den klassiske forklaringen er selvsagt at mor ,far ,eldre søsken eller barnevakt ikke holder ut at barnet skriker og rister det så hardt at det oppstår skader. Slike saker ender som barnevernssaker og foreldre blir politianmeldt for mishandlingene hva om det finnes andre forklaringer; for ikke alle foreldre som har barn med SBS mishandler barna.

Problemet er : SBS kan også fremkalles av ganske naturlige årsaker uten at foreldre legger hand på barna. NHI må derfor trolig utvide begrepet skal vi tro denne saken som her gjengis Vi dømmer ikke noen, vi forteller bare om en rettssak fra USA som får oss til å tenke: Vet leger nok om det de gjør? I alle fall visste jeg ikke nok før jeg leste om denne rettssaken.

Susan og Alejandro Mullenax var inntil 2002 et lykkelig ektepar i Pennsylvania i USA. Den 16 mai fødte Susan en sønn etter 41 ukers svangerskap. Sønnen var i god form. Etter få dager fikk sønnen som ble døpt Lucas vaksinasjon : Trippelvaksinen, Hepatittvaksine, Haemophilus Influensa Vaksine, Polio og Pneumococcus vaksine. ( Vaksiner er i USA lovpålagt en situasjon vi må regne med kommer også i Norge)

Få  dager etter vaksinasjonen fikk Lucas lungebetennelse, deretter diaré og utviklet gradvis en rekke komplikasjoner som resulterte i hjertestans og  døde bare 3 1/s månede gammel . Det ble funnet blåmerker i huden ved innleggelse og legene trodde at foreldrene hadde slått/ristet Lucas og gav diagnosen SBS.

Problemet var dette: foreldrene hadde ikke slått eller ristet Lucas. Han hadde fått kraftige feberkramper , hudblødninger og hjertesvikt  som legene ikke forstod konsekvensen av.

"Tør vi tro dette som mulig årsak?"

«Tør vi tro dette som mulig årsak?»

Ved innleggelsen var det fall i kaliumverdier .Det hadde også utviklet seg lavt blodtrykk, lavt oksygen i vevet, lav vitamin K (Lav vitamin K gir blødninger ), acidose,(for mye syre i vevet) og lavt blodsukker . Alt dette leder tilir kramper og blødninger. Legene som hadde ansvaret for situasjonen skulle selvsagt ha tatt selvkritikk for ikke å ha handlet rett; men i stedet ble ansvaret lagt på forelderens skuldre.

Disse informasjonene fikk foreldrene først da de henvendte seg til Dr. Mohammed Al-Bayati for å få å få en uavhengig ekspertvurdering av legejournalene til Lucas. Al-Bayati var på denne tiden en kjent og respektert og rettskaffen lege. Han var iraker som hadde lyktet fra Hussains diktatur og som arbeidet seg frem til bli en av USA fremste eksperterAIDS/HIV. Og toksikologi(giftskader) Al-Bayati`s rapport er interessant lesning for foreldre, leger, barnevernere og kan nedlastes på nettet i sin helhet. Al-Bayati’s rapport konkluderer med at sekvensen av hendelser som ledet til barnets død ble startet av vaksinene og deretter utviklet det seg en serie hendelser som ledet til barnets død. Det lave mengden K-vitamin var en hovedårsak til blødninger som opptrådte.

Det viste seg etter hvert at SSB som senfølger av vaksiner hos barn som er sensitivitet overfor vaksiner, koplet med dårlig vurdering fra legenes side var det som lå til grunn for SSB og påfølgende død. Al-Bayati oplyste at flere foreldre var i samme situasjon!

Som norsk Web-side eier vil jeg nødig gi inntrykk av at alle barn reagerer negativt på vaksiner eller at barne-vaksinasjon skal stanse. men Lucas-saken og Al-Bayatis rapporter leder oss til å reflektere over nytten av  at barn utredes for allergier og overfølsomhet før de vaksineres!Å  starte en vaksinasjon uten å ta hensyn til individuelle biologiske variasjoner er ikke klokt.

Videre lærer saken om Lucas oss betydning av å ta nok blodprøver av syke barn og at legene må sjekke vitamin K verdier hos alle med hudblødninger!! Få sykehus i Norge har laboratorier som gjør dette og de fleste personer på sykehus blir trolig aldri testet for verken dette livsviktige vitaminet eller andre vitaminer.

I de siste 15 årene har vi tatt  mange hundre  vitamin K tester og majoriteten av personer som ønsker å bli sjekket for dette har verdier som ligger nær nedre grensen. Hos mødre med lavK-vitamin vil spebarn som dier få lite K-vitamin fra melken og følgelig være i risikosone,For å avhjelpe situasjonen tilbyr sykehusene K-vitamin sprøyte til nyfødte,men en artikkel i legetidsskriftet fra 2006 synes å indikere at dette mange steder  er frivillig og at mor selv skal bestemme ?? Hvis dette er rett: Hvordan kan mor bestemme det hvis hun og legen ikke tar vitamin K tester ??

Så for de som er helsearbeidere og mot formodning leser denne nettsiden: tenk minst en gang før man stiller en for kjapp diagnose når barn ankommer legekontor, helsestasjon eller sykehus med hudblødninger. Og ikke alle tåler alle vaksiner; å teste for overfølsomhet er derfor klok handling.

Interesserte kan kontakte Dr Al-Bayati på maalbaty@toxi-health.com eller 001 707 678 4484

Kilde: http://www.freeyurko.bizland.com/albayatisum.html

Copyright Bjørn J Øverbye 20915

Les vår disclaimer,

 

 

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Infeksjoner, Spebarnshelse, Vaksiner and tagged , , , .