Policy

Bloggen er en helsejournalistisk blogg. Vi er kjønnsnøytrale, religionsnøytrale og upolitiske. Vi har interesse for helse, økologi  og  retten til å få den behandling man trenger i rett tid. Vi streber etter å dokumentere alt vi gjør med kildehenvisninger.

.

dbs_skull-blog-divider