Må «Overgangsalder» bety begynnelsen på hormonell «undergang»?

Overgansalder rammer menn og kvinner.Helsesvikt, forfall i yteevne og aldring følger i kjølvannet av nedgang i mengden produserte kjønnshormoner.På tide med  kunnskaper for bedre voksenalder med naturlige metoder og produkter ?

Sex til glede og nytte.

fatwomanonbikeKvinners hormonsystem er betydelig mer komplisert enn menns. En av menns mange biologiske funksjon er å befrukte kvinner. Kvinner på sin side har i denne forbindelse en syklisk hormonsvingning som leder til mensblødning en gang i måneden. Kun en gang i måneden er kvinnen befruktningsdyktig. Dette er en situasjon mennesker deler med apene, mens mange andre dyrearter har sesongvariasjoner der hunner er befruktningsvillige/dyktig kun en kort periode av året.Dette i seg selv forhindrer ikke dyr til å ha sex utenom fruktbarhetsperiodene for fornøyelsens skyld !!Sjekk om dette på linken til BBC som ligger her og blir informert!

Foruten å tjene til befruktning har hyppig sexuell omgang  flere funksjoner.Den mest iøyenfallende er at det «er godt». Det minsker aggresjon mellom partene. Det opprettholder pardannelse i lange periode, ofte livslangt parforhold, noe som er gunstig for gruppens stabilitet, omsorg for avkommet . Og sex er stimulerende for partenes helse.

Religion og orgasme er gammelt nytt!

St.Theresa Avila i henrykkelse

St.Theresa Avila i henrykkelse

Fordi fruktbarhet og vidreførelse av slekten kun kan bli realisert ved sex, og fordi sexakten belønnes med orgasme, er orgasme og fruktbarhetsreligoner  nær forbundet med hverandre.Mange vil si de er samme sak ! Av denne grunn dyrker menn ikke bare kvinnen som vesen,men også som gudinne. Og det er også omvendt; kvinner dyrker menn som guder .Selv kristendommen med sin puritanske holdning til «sex som synd» er ikke fritatt fra hyldest til orgasmen. Endog den kristne kirke har sine helgner som Theresa Avila hvis språkdrakt er sterkt erotisk og med opplevelser som i ettertid noe nennsomt kalles ekstase; men som andre vil kalle orgasme.Beskrivelser a forbløffende lik visse  Yogiers beskrivelser av egen religiøs ekstase. Og noen Yogier går så langt som til å hylle samleie og visjoner av sex som utskytningsrampe for himmelske erfaringer.

Hvorfor nevne dette ? For å poengtere hva fruktbar alder medfører av bonus fra naturens side; og hva overgangsalder har til utsikt å tape! Er det merkelig at mennesker til alle tider har lovprist det åpenbare og søkt botemiddel for tapt glorie?

Overgangsalder naturens redningsoperasjon.

menopause womenMed så mange positive funksjoner må det skje noe når hormonproduksjonen begynner å svikte.Dette skjer  når kvinner i snitt runder 50 år og er kjent som den mye omtalte og ofte fryktede «overgangsalderen».  I denne perioden skrur genene av den sykliske variasjonen av østrogen og progesteron fordi eggstokkene eldes. Dette har også en fornuftig biologisk funksjon.

Kvinner er født med et visst antall egg .Hver måned ”verpes” ett av disse eggene i midtsyklus.( I snitt ca. 14dag etter siste mensblødning).Fordi eggene eldes vil det med årene bli en økende fare for at eldre kvinner kan få genetisk defekte og svake avkom dersom befruktningstiden fortssatte frem til kvinnens død. Det er både i mors og avkommets interesse at ved en viss alder så er det slutt på samleie som opphav til befruktning. Da er det bedre at samleie blir en ”hobby” og ikke for å lage barn. Biologisk sette er det således ingen gunstig situasjon for fosteret at kvinner utsetter barnefødsler til ”moden alder” til fordel for karrieren. Sjansene for svake/defekte avkom øker jo nærmere overgangsalder man kommer.

Overgangsalder er derfor naturens varslede redningsoprerasjon for å sikre en sunn etterslekt; enten man vil det eller ei.

Overgangsalder, betaling for et langt liv !

oldsensualsexrubensInntil begynnelsen av det forrige århundre var ikke dette noe stort problem. Gjennomsnittlig levealder var da i de fleste land 50 år, noe den fortsatt er i de fattigeste deler av v verden. Blant dagens fattigste og for de flestes vedkommende for 100 år siden skjedde  kvinners død stort sett med begynnelsen av menopausen.

Med fremvekst av bedre hygiene, tilgangs på mer næringsrik mat (for folk flest), bedre bo – og arbeids-forhold og liberal bruk av  antibiotika mot infeksjoner,har den store underklassen som en gang døde i ung alder, nådd samme levealder som den lille klassen rike har hatt i fortid!

Dette betyr at majoriteten av kvinner i i mange land i dag  vil leve 20-30 år i en tilstand av hormondefekt som følger naturlig med endepunktet for den naturlige ”verpe-perioden”.

Overgangsalder en mangelsykdom? Skrev doktor Myhre i 1976!

Inntil begynnelsen av 70 tallet var det en moralsk/overtroisk holdning i Norge at man ikke skulle gjøre noe med overgangsalder. Men med boka En Gang Kvinne :Er Overgangsalder en Mangelsykdom ? (1976) av doktor Eivind Myhre, ble det ”fart i sakene”. Myhre argumenterte den gang med at overgangsalder er en mangel på østrogen og skriver: ”etter menopausen bruker man vanligvis østrogener, det vil si uten tillegg av progesteron. Også denne behandlingen gis periodisk(side 74). Myhre hadde da han skrev boken behandlet ca 1000 pasienter og hadde bare lovord om sin egen forskning. Kvinner som tok sin daglige dose østrogener ble etter hans bedømming :” roligere, blidere og mer tolerante” ( En forandring man ikke skal se bort fra kan gagne ekteskapet for noen).

Men er det ”sunt” å ta hormoner når naturen mener nei? Og er det sunt å bare ta østrogener og ikke de andre hormonene vi har beskrevet i foregående artikkel (9/1-16) ??

Bruk naturlige hormoner ,skrev Myhre!

grønnsaker--2Om dette skrev Myhre meget entusiastisk: ”Mår man behandler med naturlige kjønnshormoner i tablettform, er de subjektive bivirkningene bemerkelsesverdig små, oftest ingen i det hele tatt!” (1000 pasienter legges til grunn)

Men hva med objektive farer; det vil si helse-skader brukerne selv ikke legger merke til før de inntrer? I følge Myhre har leger brukt naturlige (bio-identiske ) østrogener helt siden 1930 tallet uten at det er registrert vesentlige problemer (Side 80). Men det skjedde noe som Myhre også har forstått: i den perioden han skrev boken ble det utviklet syntetiske østrogener som er mye kraftigere i sin virkning enn de naturlige østrogenene ( Det finnes i alt naturlige kvinner lager selv: Østriol. Østradiol og Østeron ).Hva når man gir syntetiske, hva da—- ?

 

Fortsettelse følger…..

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer.

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, Hormoner, Menopause and tagged , , , , , , , , , , , .