» Når slankedietter ikke reduserer vekten ! Hva gjør jeg galt ?»

 Mange overvektige har et problem som forverres av slankedietter og motedietter: De går ikke ned i vekt selv om de spiser underkalorisk dvs mindre enn 1000 kilokalorier per dag. Disse pasientene er det beste beviset for at slanking ikke er rett ”medisin” for mange. Hva er forklaringen? Vi utdyper en observasjon gjort av den berømte urtelegen Doktor Paul Belaiche…..

Fedme hos småspisere, er du en slik ?

fatmancharlesdickensI boken ” 3 av 4 syke kan bli helbredet ved hjelp av urter” intervjuer den kjente franske journalisten den like berømte urte-legen doktor Paul Belaiche. Selv om intervjuet i dag er over 45 år gammel, er det like sant i dag. Belaiche hevder problemet ligger i endringer i hormon og nervesystemet som fremkalles av stress. Det er ikke tilkommet vesentlig mye ”ny forskning” eller ”nye data” som motsier dette. Forklaringen på at vi kan tro på Belaiche er at sannferdig kunnskap om kroppen er relativt enkelt å forstå og at mennesket som fenomen og maskineri i det store og hele har vært uendret noen titusener av år.

Vitenskapen har flere data, men har vi likevel mindre innsikt ?

Oops!!!

Oops!!!

Det eneste som har skjedd med menneskene som vesen over årtusener er at vi har blitt flere, fått mer avansert teknologi og ødelagt planeten systematisk og metodisk for å nyte goder du kan kjøpe for penger og blitt fordummet med hensyn til vår plass i naturen. Med mer penger lever vi materielt bedre, men vi har bittert erkjent at god helse ikke alltid var noe vi kunne kjøpe for penger. Beviset er at antall leger øker for hvert år, det samme gjør antall ”medisiner”, men samtidig øker antall kronisk syke. Man behøver ikke å være professor i medisin for å forstå poenget. Se bare på  den grafiske kurven til venstre; antall syke øker. Dette er fra USA. Pussig nok publiseres ikke slike kurver over kronisk syke fra norske helse økonomer. Prøver «noen» å skjule hva som skjer med vår lille nasjon?

Stress som årsak til fedme.

Fedme hos småspisere er i følge Belaiche et sammensatt problem som i mange tilfeller skyldes kronisk stress. Ved vårt legekontor har vi i 15 år forsket på dette fenomenet og jeg skal derfor utdype doktor Belaiche betraktninger med en del ekstra viten som var kjent på Belaiche’s tid, men som Bourret ikke nevner i boken. Denne nye viten bygger på mulighetene vi har fått ved å kunne måle stresshormoner i blod og urin som en rutine-test, samt utvikling av måleutstyr for å studere hjernen/nervesystemet og hjertet’s  aktivitet under stress,

Penger nok,men lykke?

Penger nok,men lykke?

Vi vet at ved kronisk stress vil ditt automatiske nervesystem gå over i en modus som kalles ”parasympatikus-dominans”. Dette betyr at de nervetrådene som hemmer cellenes energiproduksjon blir mer aktive enn ”sympatikus-nervene” som skal øke cellenes energiproduksjon. Hva er hensikten med å skifte fra ”sympatikus-dominans ” til ”parasympatikus dominans” ? Hjernen, din store datamaskin innhenter milliarder av informasjoner fra kroppens ulike deler og kalkulerer hvor mye energi man har til rådighet, Dersom energiforbruket er vedvarende høyt slik som ved stress så vil hjernen velge å skru ned tempoet. Dette gjøres ved at den delen av hjernen som kalles hypothalamus i samråd med hjernebarken skifter til langsomt stoffskifte ved å kople over til ”parasympatikus-dominans”. Alt går nå langsommere.

Kronisk stress leder til lavt stoffskifte!

thyroid-gland--cancerThyroidhormonene fra skjoldbruskkjertelen (som er cellenes gasspedal )får derved mindre effekt og man opplever lavt stoffskifte selv om det er ”nok thyroidhormoner ” i blodserum. Med andre ord en form for hypothyreose type II (Nok hormon, men lav energi).

Inntil nylig var det vanskelig for leger å kunne uttale seg om dette fenomenet, ganske enkelt fordi vi ikke har noen kjemiske tester for parasympatikus-dominans; men det er nå utviklet et enkelt måleutstyr enhver kan kjøpe og eie og som de som melder seg inn for ett år i My Health Club kan kjøpe og få opplæring på via helseklubben. Det blir også arrangert kurser der interesserte med behov for å forstå fedme, lavt stoffskifte, utmattelse, ME og liknende helseproblemer kan få opplæring i å bruke slikt utstyr. Ved regelmessige målinger vil det tekniske utstyret gi deg en rekke informasjoner for å forstå om kroppen din bremser eller gir gass på cellenivå.

Stress2Det er mer til dette enn bare thyroidhormoner og automatiske nervesignaler; det er også en rekke andre forhold som spiller inn. Men selv med denne utvidede kunnskapen vi har ervervet ved å analysere flere hundre tusen måledata fra alle typer syke; er doktor Paul Belaiche’s forståelse den samme som jeg har kommet til: kronisk stress leder til overvekt !! Og videre: Du kan ikke redusere vekten uten å fjerne det som gir deg  oppkavet, urolighet, sinne, angst, opphisset eller tvinger deg til å gjøre mer enn du har godt av!

Hva er løsningen på stress ?

Børsmeglere finner fred med Yoga

Børsmeglere finner fred med Yoga

Doktor Belaiche anbefaler psykoterapi. På dette området har det nok skjedd en del endringer i samfunnet på 45 år. Den gamle Freudianske  terapien bestod i å snakke om problemene og at terapeuten ut fra beste erfaring gav råd om hvordan man kunne leve for å ha et mer harmonisk liv. Dette var utmerket i det sosiale lag av folket Belaiche henvendte seg til; den opplyste , velsituerte middelklasse i Frankrike. Belaiche var tross alt det vi kaller en kjendislege fra øvre middelklassen og hans klienter kom fra velsituerte og dels rike mennesker med god utdannelse og et stabilt liv. Men slik er ikke Norge anno 2015!

I dag er mye endret. Vi har fått et økende antall feilopplyste mennesker formet av media, reklame, tro på kortsiktig løsninger ved  medisiner og uten forståelse for kosthold, trening og harmoni med naturen og preget angst og uro i et samfunn i sosial oppløsning. Samtale er derfor ikke løsningen: men mestring.

De fleste problemer skyldes økonomi, jobb og familie.

Bourret intervjuer dr.Belaiche (1980)

Bourret intervjuer dr.Belaiche (1980)

Jeg har i de siste 15 årene notert endringer i mine pasienters forestillinger, tro, adferd og sosiale situasjon og samvittighetsfullt notert resultater av psykoterapi, meditasjon, yoga og en rekke andre former for anti-stress mennesker har foretatt seg i beste mening

Jeg har da erfart at noe av det første pasienter bør endre på er familieforhold, forhold på jobben og forhold til ektefelle/ kjæreste og sin økonomi. Mer enn 90% hva jeg har sett hos syke som lider av kronisk  stress ser ut til å komme fra sosial mistilpasning fordi man har uløste problemer på jobb eller i hjemmet. Legger vi til at mange mennesker ønsker raske løsninger ved å bruke ”lykkepiller” i stedet for å bedre sin innsikt og forøke ferdigheter har vi i store trekk den moderne stressede person .Vi skal derfor ta for oss ulike mestringsmetoder i helseklubben .Vanlige lesere får denne gangen tenke over en glemt diagnose: Fedme som følge av stress !!

Kilder:

Bourret J.C  «3 malades sur 4 peuvent être guéris par les plantes»: Editiones France- Empire, Paris, 1984

Bjørn J. Øverbye : Lavt stoffskifte – endelig forklart slik det skal, Veiviseren Forlag, 2014.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

 

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Energimedisin, Fedme, hypothyreose and tagged , , , , , .