Munnbind bra for smittevern ved riktig bruk. Dråper med virus fra nese, munnhule og svelg kan spres fra 1-8 meter ut i lufta holde seg svevende i timesvis i lufta. De aller minste partiklene kan sveve i flere dager. Du kan reduseres sjansen for selv å bli smittet av slik dråpesmitte og å spre smitte, når du bruker godkjent kirurgisk maske eller tøymaske med flere lag.

Men bruk av masker gjør også noe med oss sosialt. Det sprer mer mistenksomhet og utrygghet mellom mennesker. Er dette en betalingen for bedre smittevern?. Les hva forskning sier om saken.

Aerosoler: om små og store dråper: er væskedråper som spres fra munn, nese og svelg når vi snakker, hoster eller nyser. Det er allment akseptert at viruspartikler og bakterier reiser med slike aerosoler. For å forstå hvordan vi smitter andre eller andre smitter oss må vi vite litt om aerosolene fysikk. 95% av alle aerosoldråper fra munn og nese er mindre enn 1000 mikrometer i diameter. Mesteparten er 3-4 mikrometer i diameter. Dråper i størrelsesorden 5-10 mikrometer kalles pustedråper. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over dråpestørrelse, hvor lenge de holder seg svevende og hvor langt de normalt slynges ut. Store dråper på 1-5 mm i diameter reiser rundt 1-2 meter. 30 mikrometer i diameter.  Kan reise: 2.5 meter. Mindre enn 30 mikrometer kan reise hele reise 4-6 meter.

Små dråper kan holde seg i lufta inntil flere dager: Videre er det slik at jo større dråpene er jo raskere faller de til bakken. Store dråper på 1000 mikrometer faller normalt ned etter 1 sekund, dråper på 100 mikrometer kan holde seg svevende i 6 sekunder, mens de aller minste aerosoldråpene på 5 mikrometer, såkalte pustedråper som kommer fra munnen når vi puster kan holde seg svevende i flere timer! Aerosolene på 1 mikrometer kan holde seg svevende i snitt 9.3 timer og de aller minste på 0.1 mikrometer kan holde seg i lufta opptil 39 dager.

I lokaler med dårlig ventilasjon beveger du deg i et hav av dråpesmitte: Dette betyr at i lokaler der det er dårlig ventilasjon og det er flere mennesker samlet danner det seg skyer av små partikler som svever rundt i lokalet. Personer med virus eller bakterier i velg og nese kan således bidra til at” lufthavet” blir” infisert” med mikrobebærende partikler som kan pustes inn a det som oppholder seg i lokalet. Aerosol-dråper kan også komme i kontakt med øynene og smittes den veien.

Ansiktsmasker beskytter: Ansiktsmasker som dekker munn og nese hindrer aerosoler å bre seg fra munn og nese ut i omgivelsene. Dette gjør at en som har COVID-19 virus eller andre virus ikke så lett vil spre smitten .Omvendt vil den som ikke er smittet og bærer maske bli beskyttet for å innånde aerosoler. Dette betyr ikke at ansiktsmasker er 100% sikre. Når en smittet nyser eller hoster dannes det høyere lufttrykk bak masken som kan få aerosoler til å spre seg sideveis ut fra masken ut i rommet.

Hvilken masker er best ?: Forsøk utført på personer som bruker ulike masketyper, viser at masker beregnet for medisinsk personell er bedre enn masker laget av ett lag stoff som man lager selv. Ved utprøving fant man at medisinsk masker laget etter N95 standard i praksis var 100 % effektive. Tøymasker kan oppnå samme effektivitet dersom de lages av flere lag stoff (5 lag eller mer). Under vanlige forhold vil det å bære masker være rundt 80% effektiv beskyttelse i forhold til det ikke å bruke masker.

Tøymasker : Bruker man tøymasker må disse vaskes med regelmessig mellomrom.  Rundt 8 timers bruk pleier å være en grense forhandlere av tøymasker setter som en grense før masken vaskes. Bruker man maske hele dagen i det offentlige rom eller på jobb betyr det at brukere av tøymasker må vaskes daglig. Dette gir en tøymaske ca. 2 måneder varighet før de må skiftes. Bruker man kirurgiske papirmasker etter N95 standard må disse normalt byttes flere ganger om dagen fordi de fort blir så fuktig av pust at de blir ubehagelig å ha på.

Hva gjør masker med oss i lengden? Masker tildekker ansiktet og skjuler ansiktsmimikken og gjør det vanskeligere for oss å lese folks signalsystem i ansiktsmimikk. Å lese folks emosjoner og ubevisste intensjoner og om de snakker sant gjøres i stor grad via munnen, ansiktsmimikk og øyenbevegelser. Med tildekket ansikt blir vi i stor grad overlatt til å lytte til stemmen, lese øyenbevegelse og i større grad gjette oss frem til hva andre egentlig mener når de snakker. Vi blir også i mindre grad i stand til å lese andre følelser via ansiktsmimikken.

Folk stoler mindre på hverandre med masker: En undersøkelse foretatt i USA i juli-august 2020 blant 2000 personer viste det seg at i løpet av denne perioden var det 5% færre som trodde på råd gitt av personer med maske. Folk kunne ikke lenger ut fra ansiktsmimikk si om den andre personen snakket sant.  Det viste seg også at de som ikke likte selv å bruke maske følte seg mer utrygge i forhold til de med maske. En undersøkelse viste at de som var motstandere av maske var det hele 13% som ikke lenger fulgte råd fra mennesker som brukte maske.

Når det gjaldt økonomiske transaksjoner viste det seg at 15% av alle spurte ikke stolte på personer man handlet med som hadde ansiktsmaske! Det viste seg også at pasienter med økt helserisiko ikke følte seg tryggere når den de stod overfor hadde maske enn om vedkommende ikke hadde maske Helserisiko så altså ikke ut til å spille så stor rolle.

Vi har med andre ord fått et mer utrygt samfunn fordi de som er utrygge fra før, nå blir mer utrygge. Vi skal ta opp disse problemene i en annen artikkel senere.

Kilder:  Yuzing Wang et al: How effective is a mask in preventing COVID‐19 infection? Medical devices sens. 5 januar 2021.
Samreen Malik et al :The impact of face masks on interpersonal trust in times of COVID-19, Scientific Reports, 30 August 202

@Copyright: Øverbye 2022

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.