All forskning bekrefter: Det er bevist at vi lever på en stadig mer forurenset planet der vi er henvist til giftholdige matvarer, vann, luft og miljø som skaper kreft og mange andre sykdommer! All erfaring tilsier: Du kan fortsatt gjøre noe med saken allerede i dag!

En mer forurenset planet skaper stadig sykere mennesker.

I siste blogginnlegg tok vi for oss miljøgifter og kreft. I en utredning laget av   det Internasjonale Byrå For Kreft Forsking for WHO (Verdens Helse Organisasjon) oktober 2013 sies det klart at luftforurensninger er en viktig årsak til kreft. Andre forhold samme byrå også anser som årsaker til kreft er:  infeksjonssykdommer, exohormoner (1), kosthold, alkohol, høyt inntak av rødt kjøtt, ferdigmat, inaktivitet og overvekt.

En annen og meget viktig organisasjon er PSR (Physicians for Social Responsibility) som fikk Nobelprisen i 1985 lister opp følgende kilder som årsak til kreft: sprøytemidler i jordbruket, skogbruk og hagebruk. Avfall fra gruvedrift, oljeboring, petrokjemisk industri. På deres nettside heter det om industrien : ”slike industrier sender milliarder av tonn av avfall ut i naturen hvert år”. Andre kilder er kreftfremkallende stoffer i bygningsindustri, malingsprodukter, møbler og innpakningsmateriale for matvarer. Forurensing fra bensin og dieselbiler og fra kullfyrte anlegg og ovner i private hjem.

Obama advarte mot økt kreftfare pga forurensing.

I 2010 nedsatte president Obama en komité som uttalte følgende:” betydningen av miljøfremkalt kreft er betydelig undervurdert! ” Presidenten innrømmet altså synder på vegne av befolkningen, men industriens vilje til å gjøre noe med dette er et helt annet problem!

Tall fra Statistisk Sentral Byrå (SSB) fra 2014 viser at investeringer for å begrense miljøskader fra oljeindustrien utgjør mindre enn 1% av investeringene ved drift, med andre ord meget lave investeringer. Investeringene er ikke økt fra ett år til et annet. Hva angår bergverksdrift gikk miljøinvesteringene ned !! Olje-raffinering, farmasøytisk industri og kjemisk industri reduserte sine investeringer til miljøverntiltak fra 2013 til 2014. Av det som brukes av miljøtiltak går mesteparten i dag til drift av eksisterende tiltak og ikke nyinvesteringer. Det blir med andre ord ikke vesentlig bedre skal man bruke SSB tallene.

Samtidig med dette sier STAMI (Statens Arbeidsmedisin Institutt ) i sin utredning 4/07 følgende: ”Miljøfaktorer er hovedårsaken til de fleste kreftsykdommer.”

I 2015 budsjettet har regjeringen satt av 50 millioner til forskning  for miljøtiltak for industrien. Dette er meget sparsomt og vil ikke løse viktige problemer.

Forbrukermakt: gjør noe selv – i dag!

Hva betyr alt dette for deg ? Forskere er enige. Den viktigste årsaken til kreft er i dag forurensninger på arbeidsplasser og det alle borgere får i seg fra urent vann, forurenset luft, og giftstoffer i matvarer. Hva kan du gjøre med dette? Du kan selvsagt gjøre noe med dette. Vann kan renses med omvendt osmose. På den måten kan du fjerne de fleste miljøgifter i vann.

 Hva angår maten kan du kjøpe mest mulig økologiske råvarer. Slike råvarer kan kjøpes fra økologiske leverandører som et abonnement. Og du  kan som forbruker også gå til supermarkeder og nærbutikker og be de ta inn mer økologiske matvarer. Dette kalles forbrukermakt. Alle vil selge. Spør mange nok etter sunne matvarer så kommer det i hyllene. Handelsfolk er hverken dumme uvillige. Men når ingen spør etter økologiske matvarer så skjer det ikke noe med det som plasseres i hyllene. Slutt derfor å klag: bidra til endring ved å få økologisk mat inn i butikkene.

Husk videre: Det er ikke Erna, Bellona, Naturvernforbundet, Helsedirektoratet og ekspertise som kommer til å redde deg personlig. De jobber langsiktig, du må starte i dag. Det er du som skal redde deg! Du har forbrukermakt. Du kan bruke tid for å redde planeten ved å kjempe for ditt lokale miljø. Du kan be politikere rense miljøet. Du kan kjøpe økologisk mat. Forstår du ikke dette vil ditt liv bli styrt av tilfeldigheter og du blir et offer for egen mangel på besluttsomhet.

Lær av BrexitDet som endret politikken var forbrukermakt og velgermakt der aktivister via Twitter, Facebook og andre sosiale media fikk folk til å skjønne at forbrukere har makt om de bare bruker den!

Lær å dyrke egen giftfri mat!

Har du en hageflekk begynn også å dyrke egne vekster. Har du mer jord dyrk mer for eget bruk og salg og begynn med egen kjøttproduksjon. Gris er enkelt å fremavle og økologisk grisekjøtt fra frittgående gris foret på rene råvarer, er ikke helsefarlig i motsetning til industri-gris som er et sykt dyr fremavlet under klanderverdige forhold. På beskjedent areal kan du etablere økologisk hagebruk og dyrke bær, epler, erter, kål, poteter, gulerøtter, rabarbra  osv. Bor du slik til at du kan ha husdyr og har areal nok kan du årlig  fremavle gris for hjemmeslakt eller du kan  bli selvforsynt med økologiske egg og hønsekjøtt fra egen hønsegård med frittgående høner. .

Mel kan kjøpes fra bønder som dyrker korn dyrket på usprøytet mark. Fisk  kan fiskes i vann og hav og om høsten kan det jaktes og  du kan sanke bær.

Tilbake til bedre dager.

I dag har Norge Europas sykeste befolkning som bruker mest helsetjenester. Det er mange årsaker til dette, men stadig flere eksperter, kritiske forskere og forfattere ser en sammenheng mellom helseforfall og forfall i matvarenes kvalitet, næringsinnhold  og forekomst av miljøgifter. Ved overgang fra giftfrie matvarer skjedde det et helse-frafall. Vil du lese mer om dette anbefales ernærings-forskningen til Weston Price om den sykdomsfrie urbefolkninger før 1930, beskrevet i klassikeren: Nutrition and Physical Degeneration. Du kan også gå inn på Nettsiden til Price Pottenger Nutrition Foundation og lese om sammenhengen mellom helse og kosthold. Dette er positiv informasjon som forteller deg hva du kan gjøre for å skape bedre helse ved sunnere, giftfri mat. Det er ikke bare nok å stadfeste et problem: man må også ha en løsning.

Er kreftgåten løst ?

Det kan synes å være rett å hevde at kreftgåten langt på vei er løst.  Store tunge forskningsmiljøer verden over er enige: Det er en klar forbindelse mellom kreftsykdommer og arv, livsstil, nytelsesmidler, radioaktivitet, miljøgifter, legemidler, mikrobiologi, stress osv. Bevisene er gode nok og er nok til å forklare de fleste kreftsykdommer. Når vi vet at det er slik, så vet vi svarene: Lev giftfritt. Krev giftfritt miljø. Kjøp giftfrie varer. Bruk forbrukermakt. Minsk derved sjansene for å utvikle kreft.

1.Xenohormoner= kjemiske miljøgifter som likner hormoner eller hormoner fra urin hos personer som bruker kjønnshormoner eksempelvis p-piller og hormoner for overgangsalder og som kommer ut i kretsløpet via kloakken.

 

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Vår blogg anbefaler å bidra til å sikre dyr’s rettigheter ved å støtte NOAH .

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.