En kort innføring i historiske fakta som ligger bak påstander vi kan lese i media der det er mange som hevder at «Gud gav landet Israel til jødene som et hjem i all evighet « . Hvem tror egentlig  på dette ? Her er  fakta til ettertanke ,slik at man kan orientere seg i en uoversiktlig tid.

En aktuell statistikk fra Pew Institute.

Spurte Gud gav Israel til jødene Gud gav ikke Israel til jødene
Troende jøder 47% 27%
Ikke religiøse jøder 16% 27%
Ortodokse jøder 84% 10%
Konservative jøder 54 % 25%
Reform jøder 35% 35%
Protestanter i USA 64% 26%
Hvite evangelisk kristne 82% 12 %
Katolikker i USA 38% 45%
Vanlige amerikanere 44% 34%

Opphavet til det hele: Historien om landet som ble gitt av Gud ; er kun beskrevet ett sted : i Bibelen .De eldste delene ble nedtegnet i 800 f Kr andre mener det skjedde i babylonsk fangenskap ca 600 f.Kr. I 1.ste Mosebok kapittel. 17: 6-7 står det at Gud (Jahve) sa Abraham at han og hans familie skulle vandre fra Ur sør i Sumeria til et område i det som i dag ligger vest for Jordan Floden. :»...hele landet Canaan gir jeg til deg og dine etterfølgere for evig tid.»

Abrahams slekt/ stamme ble også kalt Hebreere: Rabbinere tolker navnet som «den som tror på en gud» eller «en på andre siden» (av Jordan elven?) Etnisk sett var de amoritter, en semittisk folkegruppe .Dagens jøder er ikke hebreere; men nedstammer fra de.

Kan noen bevise historien om del lovede landet ? Et sentralt problem med fortellinger er selvsagt: har det noen gang eksistert en mann ved navn Abraham og hans flokk, beskrevet andre steder enn i Bibelen ?

Forskerne er delt: En majoritet er kristne og jødiske forskere som av religiøse grunner tror at at Bibelen er historisk korrekt. Disse hevder at man bør tro fordi det er nedtegnet , selv om arkeologiske beviser ikke kan fremskaffes. Siden Hebreerne ikke fikk skriftspråk før tidligst 800 f.Kr betyr det at fortellingen må ha blitt holdt levende i 1200 år via muntlig gjenfortelling.

En mer skeptisk minoritet mener at siden det etter 100 år nyere forskning ikke er funnet arkeologiske beviser for Abraham historien ,må fortellingen være en legende

  • I følge professor John van Seters bok :Abraham in History and Tradition (1975) er Abraham en person hvis beskrivelse passer best med hvordan nomadiske Hebreerne levde 1000 f.Kr. (på den tiden da Israel ble dannet av kong David ) og som har blitt skrevet inn etterhvert som arbeidet med Bibelen ble utviklet «Rekonstruksjonen av patriarkens nomadiske levesett, personnavnene i 1.ste Mosebok , de sosiale skikkene som det fortelles om og samsvar mellom 1.ste Mosebok og arkeologiske data fra Midte Bronse- alder som omtales i del 1 gir dårlig grunnlag for at Abraham levde 2000 f.Kr. «.
  • I 1980 uttalte forskerne D.J. Wiseman and A.R. Millard : «Nyere forskning har prøvd å bevise blant annet at de bibelsk patriarkene var litterære, endatil fantasier, skapt i det første årtusen f.Kr for å gi Israel som da ble dannet , grunnleggere av nasjonen «
  • I følge forfatter William G Dever (2002) « Etter 100 år med ekstensiv forskning , har alle respektable arkeologer gitt opp å finne noen som helst funn som kan omgjøre Abraham ,Isaac og Jakob til troverdige historiske personer «

Bibelforskere er med andre ord delt: de som tror og de som mener det er god grunn til å tvile.Hvem man vil tro på blir derved i siste instans en trossak.

Israel ble først til 1000 år etter Abraham : først ca 1020 f Kr. Etablerte den Hebraiske krigerkongen Saul kontroll over Canaan som ble lovet Abraham 1000 år tidligere. Landet ble døpte Eretz Israel.Saul ble etterfulgt av David og Solomon. I 922 f.Kr. ble landet delt i Israel (Nord) og Judea med hovedstaden Jerusalem (syd). Israel slik vi kjenner det i dag bestod altså bare i 92 år ! Hebreerne hadde nå et primitivt skriftspråk og kunne begynne å notere ned hendelser.

David´s navn er bekreftet ved arkeologiske funn og hans navn er risset inn i en stele-stein fra 900 f.Kr som ble funnet i 1933 i Tel Dan i nordre Israel.Vi er nå nær tiden Bibelen ble skrevet, og derfra er dethistorieskriving som ble nedtegnet fortløpende.

Hvor ble Hebreerne av ? I 720 ble Hebreerne i Israel overvunnet av assyrere og tatt til fange og landet ble fylt opp av andre folkegrupper. I 586 f.Kr. ble Israel og Judea tømt for og sendt i fangenskap til Babylon der arbeidet med Bibelen fortsatte , for så å vandre tilbake til Judea ca 535 f.Kr. Andre folkegrupper bodde da i området og dette ble slutten på Hebreerne.De ble assimilert i andre folkeslag og ble fortsatt kalt jøder fordi de bodde i Judea. I 135 e.Kr. Ble Judea tømt for folk av Romerne og jødene ble «spredt for alle vinder».Landområdene ble så okkupert av ulike nasjoner og befolket med ulike grupper av ulike religioner. Men drømmen om det lovede landet forsvant ikke; selv om mange jøder valgte å leve i det landet de kom til; de fleste  i USA.

Rekonstruksjonen av Israel : I det 19. århundre oppstod en jødisk bevegelse for å få tilbake Israel; kjent som Zionismen. I 1916 ble det holdt et møte i Paris der Zionistene krevde å få et land tilsvarende dagens Israel, Gaza stripen, deler av Jordan, Syria og Libanon som de mente tilsvarte Etzer Israel.Deretter ble det i 1923 opprettet Palestinsk området like stort som dagens Israel + Vest Bredden + Gaza. Området ble satt under britisk herredømme. I 1948 ble det jødiske arbeiderpartiet enige med araberne om å dele landet i en palestinsk og en jødisk stat (Israel). Mens Likud partiet og de som trodde på Guds lovnad til Canaan hevdet at de ville gjenreise Ezter Israel som skulle omfatte Gaza og Vest-Bredden.Og slik gikk det etterhvert.

Dersom du har en kommentar; bruk kommentarfeltet ,så deler vi det med alle.

@ copyright Øverbye. 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.