Leger har påvist tre virus som fremkaller CFS/ME! På tide å oppdateres?

Artikkelen denne gangen tar opp bedre beskrivelse av ME/CFS. En illustrerende pasienthistorie. Historiske fakta som bekrefter at tre virusarter kan være hete spor: polio-virus, Coxsakie-virus og ECHO-virus. På tide å oppsøke laboratoriet for virus-sjekk og finne løsninger som øker kroppens evne til å bekjempe virus?

Mer kunnskap  – veien til helse.

nucleus_1Sist gang tok vi for oss ME/CFS /PITS slik industriell medisin definerer det. Dette er en form for medisinsk praksis som etterstreber å kunne klassifisere lidelser i avgrensede grupper, for så å finne frem til metoder og behandle de på som kan nedskrives i protokoller. Protokollene er i dag det som kalles terapi-råd og som i mange sammenhenger er omgjort til lovpålagte handlingsmønstre.

Et godt eksempel er Lyme-Borreliose som er forsøkt avgrenset til et sett karakteristiske kjennetegn /symptomer og som kvalitetssikres med en positiv serumtest kalt ELISA/EISA eventuelt BLOT. Det er utviklet protokoller for denne diagnostikken og for behandlingen av problemet som pr dato er omgjort til lovverk for leger. Det betyr at det som startet som en samling ulike medisinske erfaringer om forløpet av behandling av syke, etter hvert er litt generalisert og omgjort til en lov om hvordan Borrelia-syke ikke bør behandles, men skal behandles.

I følge denne lov-bestemte protokollen kan en lege ikke behandle en Lyme-Borreliose syk mer enn 4-6 uker med lavdose Doxylin uten å kunne komme i konflikt med gjeldende fortolkninger av terapirådene. Resultatene av slike terapi-definisjoner og terapi-lover er ikke hva man normalt forstår med vitenskap; men i pakt med det vi kaller administrativ eller industriell tenkemåte. Denne tenkemåen forutsetter at de fleste syke reagerer nogenlunde likt og er spesielt  anvendelig når mennesker reagerer med stor ulikhet på samme problem. Mer om dette kan du lese i min bok Syk av Flåttbitt

Hele mennesket må med !

Prof.Rakovic;bio-holografisk kvantefysikk

Prof.Rakovic;bio-holografisk kvantefysikk

I bio-holografi derimot som bygger på naturvitenskap er det slik at man anser ethvert individ som et unikt landskap som bare kan forstås ut fra de data man sanker inn om vedkommende. I stedet for entydige diagnoser som kan arkiveres i skuffer med ett bestemt navn og terapiråd man henter ut fra ferdigskrevne lister, tilstreber bio-holografi tilstandsrapporter.

Du har nå påbegynt kunnskapen og å samle data om deg selv samt lage en tilstands-rapport. Når du nå har nedskrevet alle dine helseplager fysiske/ følelsesmessige og tankemessige og gradert de, bør du gruppere symptomene/forandringene etter deres opplevde betydning. Ta for deg de problemer/symptomer/endringer som du opplever som vanskeligst og samle de så i grupper med synkende betydning slik du ser det. Du har da en egenopplevd statusrapport.

Det viktige nå er: alle disse symptomer og problemer er innbyrdes forbundet. Bedrer du ett problem eller flere problemer som er i samme gruppe, vil dette påvirke alle andre symptomer/problemer.

Let etter skjulte årsaker i dine mønstre.

Molecular ThoughtsHer er et eksempel: En pasient, mann 50 år, fikk en dag magesår. Jeg satte ham på medisiner for magesår slik legemiddel-håndboken tilrår, men problemene kom regelmessig tilbake. Jeg ba mannen skrive ned problemene og symptomene slik som fortalt. Han kom da til at det var hans tankemessige og følelsesmessige problemer som ble sterkest opplevd. Årsaken var som så ofte ellers jobb og ekteskap. Jeg ba ham så dele opp de tankemessige/følelsesmessige problemene og han delte de inn i tre grupper. Deretter ba jeg ham sette et kryss ved det han kunne gjøre noe med og se bort fra de forhold han ikke kunne gjøre noe med. Han fant da ut at det han kunne gjøre noe med var noe så enkelt som arbeidstiden på jobb. Ved å påta seg færre oppgaver og kutte ned på overtid og heller innse at helse var viktige enn inntekter fikk han mer tid til noe han likte: å gå turer i skog og mark med familien. Ved systematisk å fjerne negativ adferd kunne han etter kort tid kvitte seg med selve årsakene til problemet og magesåret kom aldri tilbake. Eller som han selv spøkefullt sa: Et ” sår i sinnet” leder like gjerne til et ”sår i magen”!

ME/CFS/PITS.

Hva er det så som alle pasienter med disse problemene angir som viktigst. I de 14 årene jeg har jobbet systematisk og målrettet med slike pasienter er det primært ”fatigue”, utmattethet og maktesløshet som er et hovedproblem. Deretter kommer det en serie ulike symptomer/problemer ofte er forbløffende lik de man ser ved hypothyreose. Undersøker man de pasientene hvis sykdomsmønster (samling av symptomer/problemer) matcher mest med hypothyreose-syke oppdager man i følge doktor John Lowe og andre stoffskifteeksperter i USA at personer med ME/CFS har et hypometabolsk syndrom som kan bedres (ikke helbredes) med thyroid-hormoner. Disse pasientene viser seg enten å ha uoppdagede hypothyreose eller at det dreier seg om hypothyreose type II-. Men det er viktig å tenke klart! Selv om de har hypothyreose I eller II er en ME/CFS/PITS ikke en typisk hypothyreose-syk. De har en mer omfattende sykelighet der hypothyreose I og II fremkalt av bakenforliggende årsaker: vanligst infeksjoner som da ofte manifesterer seg som en Hashimotos sykdom. Men deres hypothyreose I / II kan selvsagt være selve problemet og ME/CFS/PITS kan simpelthen være en feil diagnose.

Basert på Dr. Lowes forskning er det derfor viktig at alle med ME/CFS/PITS utredes grundig med hensyn til thyroidhormoner! Vi skal ta for oss dette i senere artikler.

Historiske kilder kan indikere utløsende årsaker.

polio ca 1940

polio ca 1940

Vi tar nå en pause i beskrivelse av sykdommen og går over til å se på mulige årsaker. Det er da viktig å huske at ME/CFS/PITS har eksistert til alle tider. Det er ikke noe nytt. Gamle kinesiske legebøker skrevet for over 1000 år siden inneholder gode og nøye beskrivelser av problemet, angir diagnose-prosedyrer, resepter for de ulike variantene, men prøver å forklarer det med årsaker som i pakt med tidens forståelse ikke inneholder begrepet :”mikrober”. Først da leger i det 19.århundre fikk gode mikroskoper og kunne se mikrober i blod, spytt og urin hos syke, begynte man å forstå at det fantes levende encelle eller flercelleorganismer (sopparter) som kunne fremkalle de lidelsene vi kaller ME/CFS/PITS.

Denne erkjennelsen var god og den var fornuftig og den var fruktbar; men den moderne industrielle medisinen har dessverre i en viss grad gått bort fra slike historiske suksesser fordi leger i liten grad bruker mikroskop og satser på serumtester som  for ofte enn ønskelig gir falske negative svar.

Mer om dette senere. Så til historiske fakta:

Er Polio og beslektede virus årsaken til ME/CFS?

Her er noen historiske data over sykdommer som kan passe med dagens beskrivelse/definisjon av ME/CFS.

 • 1934 Los Angeles : utbrudd av utypisk/uvanlig poliomyelitt
 • 1936 utbrudd av sykdommen i et kloster i Wisconsin, USA
 • 1937 utbrudd av atypisk polio i St. Gallen i Sveits.
 • 1939 nytt utbrudd i St. Gallen.
 • 1945 Pennsylvania utbrudd av sykdommen etter lungebetennelse.
 • 1946-49 utbrudd av blandet polio som liknet polio men hadde et annet forløp.
 • 1948 Oppdagelse av et nytt virus som ble døpt Coxsackie-virus som ikke var poliovirus, men gav samme problemer.
 • 1949-51 utbrudd av sykdom i Australia som ligner polio.
 • 1950 Louisville i Kentucky: utbrudd av sykdommen, men navnet var enda ikke gitt og den ble derfor kalt epidemisk neuromyastenia.
 • 1952-53 Utbrudd i Danmark, USA og England med atypisk polio..
 • 1954 Utbrudd av atypisk polio i Tyskland .Diagnosen ME ble først brukt i et utbrudd i Alaska.
 • 1956 ECHO virus oppdages hos ME syke.

I følge ME- Organisasjonen i England ble sykdommen først beskrevet av doktor Melvin Ramsay ved Royal Free Hospital i 1955. Selve sykdommen hadde vært kjent siden 1934. Utbrudd av atypisk polio rammet først og fremst sykehuspersonale som pleiet poliopasienter. Viruset var da blitt endret i kroppen til de syke og muligens svekket derfor fikk det et annet forløp hos pleiepersonalet enn hos de som var innlagt på sykehusene.

Polio-liknende virus også en mulighet?

.

Dr. Ramasay :ME-diagnosens "far"

Dr. Ramasay :ME-diagnosens «far»

I følge helse-journalist Jane Colby som er ansatt i det anerkjente nettstedet What Doctors Dont Tell You  finnes det god dokumentasjon http://www.investinme.org/InfoCentre-vaccines-popup-2.htm at ME kan stamme dels fra Polio, dels fra Coxsackie-viruset. Vi har da historisk sett tre mulige kandidater for problemet ME/CFS/ PITS : ekte polio virus, Coxsackie-virus og til sist ECHO virus. Et interessant spørsmål er: kan levende polio-vaksine av typen Sabins vaksine fremkalle liknende problem hos en liten gruppe personer med svekket immunforsvar? Vi skal se på denne muligheten senere.Neste artikkel tar for seg mer om Hypometabolisme og mer om Mykoplasma som mulig årsak til ME/CFS/PITS.


Copyright: Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: Artiklene er undervisningsmateriale ment for hjemmestudie. Materialet gjenspeiler ikke nødvendigvis det forfatteren selv praktiserer. Leserne må selv sjekke kildene. Syke personer eller personer som tar syke i kur må forholde seg til legens vurdering og behandlingsråd.

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Energimedisin and tagged , , , , , , , , , , , .