Det meste  du leser om banklån på Internett og de fleste  økonomer påstår;  er helt feil; i følge Bank of England og Norges Bank. Her er hva bankene virkelig gjør når de låner ut penger; forklart så enkelt at man aldri behøver å tvile.

Vranglære: Nettstedet Finans Norge som drives av økonomer bør vite best :«Pengene bankene låner ut kommer fra flere ulike kilder, men det er ikke slik at bankene låner penger i Norges Bank til styringsrenten. Bankene henter mesteparten av sin finansiering gjennom bankinnskudd og i de norske og internasjonale kapitalmarkedene.» Finansavisen til Trygve Hegnar skriver om dette : «Men denne fremstillingen er misvisende. Bankene låner ikke ut innskuddskundenes penger i det hele tatt.»

Hvordan nye penger skapes: I følge Norges Bank er det slik : «En privat bank har tillatelse fra myndighetene til å utstede lån og motta innskudd. Når en bank og en bankkunde inngår en låneavtale,skaper banken nye penger ved at lånekunden får et nytt innskudd på sin konto. »

Og videre : «I utgangspunktet er det kundenes etterspørsel etter lån, og hvor mye lån bankene innvilger, som avgjør hvor mye penger som skapes

Renter er betaling for å skape penger : Og videre i følge Norges Bank  : «Når en bankkunde inngår en låneavtale med en bank, må kunden betale rente på lånet. Jo høyere lånerenten er, desto dyrere er det å skape penger ved å ta opp lån « Helt enkelt : banken skaper penger fra «ingen ting» og du betaler en dyr pris for magien.

Holder vi oss til et lån på 5 million over 20 år til 5% rente betaler du 6 millioner (i effektiv rente) for å bli eier av penger skapt av tom luft. Sagt på en annen måte: for at banken skal skape 5 millioner , betaler du banken 6 millioner . Med andre ord «dyrkjøpte» penger.

Slik blir banken eier av det meste: For 5 millioner kjøper du nå et hus eller leilighet. De 5 millionene du har på din kontor hos din bank som et tall på din konto sendes elektronisk til selgers bankkonto. Et lån har blitt til et innskudd.Hvem eier huset/leiligheten? Formelt er du «eier»; reelt banken eier og du leietager som betaler banken leie i form av renter og avdrag så lenge lånet eksisterer. Hvor mye av det du ser har banker delvis eierskap til ? I følge Statistisk Sentralbyrå er den samlede norske lånegjeld til husholdninger,privatpersoner,industri og kommuner 7023 milliarder kroner. Bankene har lånt ut like mye som staten har i inntekter i løpet av 6 år. Dette gjør at bankene direkte og indirekte har eierskap til det meste av verdier i Norge med penger de selv skaper av «thin air»,

Det offentlige lever på lånte penger: I utlandet er den norske stat som en rik stat som tjener penger på olje,gass og strøm og som rundhåndet gir penger «til det meste».Innad er det dårligere stilt: Av den totale nasjonale lånegjeld har kommunene der folk lever og jobber har tatt opp til sammen 666 milliarder kroner i lån fra private banker for å drifte kommunenes forpliktelser og betaler lånene tilbake via kommunale skatter og avgifter. Dette situasjonen er ikke i bedring; men i forverring! Hvor skal det hele ende?? Mange økonomer mener vi nå nærmer oss slutten på en økonomisk syklus som ender der alle landets foretak og innbyggere eies helt eller delvis via lån. Eller for å sitere World Economic Forum´s promoteringsvideo : I fremtiden vil du ikke eie noe. Hvorfor ikke: fordi bankene eier alt.

Kilder: Even Oppedal, Innenlandsk Lånegjeld Passert 7 billioner kroner. 22-01-23 SSBArne Kloster: Hvordan skapes penger. 4. januar 2019 Norges Bank

@ copyright Bjørn Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.