Kan vi måle stoffskifte uten å ta hormonprøver i blodet?

Lavt stoffskifte (hypometabolisme) betegner en stor gruppe sykeligheter du erfarer på høyst ulike måter. Det gjennomgående problemet er grader av svekket yteevne: fysisk, mentalt og emosjonelt. Det du ønsker fra legen din er å vite: Hvor mye lavere energiproduksjon har jeg enn en frisk person? Hvordan kan dette forklares? Hvordan kan jeg bli frisk?  Vi starter med  å lære av idretts-leger.

Vi lærer hele tiden!

hypothyreosisfaceI mitt arbeid for å forstå stoffskifte har jeg søkt etter svar over alt der det er å finne. Mot slutten av mitt arbeid ved Arendal Helsesenter as  har jeg innsett at vi som leger må lære av de beste som finnes: noen av disse er idrettsleger og leger som jobber med romfarere. Disse legene har spisskompetanse vi vanlige leger bør og må lære av. Jeg jobber med saken og har alt fått kontakt med vitenskapsfolk som jobber med russisk romfartsmedisin. Vi får se hva dette bringer i tiden fremover.

Lavt Stoffskifte er ikke alltid det samme som hypothyreose!

Romfarts-medisin og biofysikk hører sammen!

Romfarts-medisin og biofysikk hører sammen!

Hva betyr det å ha lavt stoffskifte? Stoffskifte er i alle ordbøker definert som cellers evne til å utføre kjemiske arbeidsoppgaver og å lage energi. Denne prosessen kalles på latin metabolisme. Lavt stoffskifte kalles derfor hypo-metabolisme og beskriver at du lager mindre energi enn du trenger for å vedlikeholde helse og utføre dine mange arbeidsoppgaver i løpet av en dag.

Det er viktig her og nå å huske: thyroid hormon målinger måler ikke stoffskiftet i cellene ! Thyroidhormon målinger måler i en viss grad thyroidkjertelen’s evne til å lage hormoner laboratoriet kan måle og relatere til en skala der de kan si noe om verdienes plassering på en skala. Dette tallet sier legen noe om hvor verdiene dine ligger i forhold til verdier det samme laboratoriet har målt for det de antar er friske mennesker. Det er da slik; lave verdier av thyroidhormoner (T3 og T4) i blodet ledsages av fallende stoffskifte.

Problempasienter eller pasientproblemer ?

Problemet er selvsagt hvor grensen skal settes for når en verdi er «for lav«. Dette er ikke en rent akademisk debatt;men i høyeste grad en pasientproblematikk. I følge  forskere som Lowe viser seg nemlig at mange  har sykdommer som kan relateres til stoffskiftesvikt,uten at deres thyroidhormon prøver er så avvikende at laboratoriene ville kalle det terapitrengde hypothyreose dersom bare labverdiene legges til grunn.

Fire  grupper syke rammes av dette forbløffende forholdet som mange leger enda ikke har forstått: Den første er  Refetoff-syndromet ; en genetiske defekt som gjør at pasienter ikke reagerer som de skal på thyroidhormoner.

Den andre gruppen  som har en svikt cellene som ikke er genetisk og som gjør at cellene ikke reagerer  reagere på thyroidhormoner slik de skal. Det er dette doktor Mark Starr har døpt Hypothyreose Type II.

Den tredje gruppen  er pasienter som lider av Fibromyalgi og ME der det er en spesiell type Thyroid Hormon Resistens som ble oppdaget av dr.JohnC Lowe. Det er debatt om  det vi kunne kalle «Lowe-syndromet» er Hypothyreose II eller «noe annet».Siste ord er ikke sagt,men i neste utgave av boken min om Hypothyreose blir dette forsøkt forklart slik det skal !

Den tredje gruppen er pasienter med Sub Klinisk Hypothyreose  der diagnosen av mange leger  stilles uavhengig av pasientens helseplager (sic!),kun ut fra laboratorieprøver.Derved kan pasienter med betydelige terapitengende helseplager bli neglisjert fordi labtestene ikke gir pasientene medhold at de er syke nok!! Den fjerde gruppen og muligens den største er

Viktige kompenenter i ditt stoffskifte regnskap

Vi repeterer : metabolisme er betegnelse på arbeidsevne til dine trilliarder av celler og hypometabolisme. Det er ikke hypothyreose som er for lavt målte verdier av thyroidhormoner. Hypothyreose er i beste fall en av flere årsaker til hypometabolisme.

Hypometabolisme er derfor navnet en arkivskuff i  legens datasystem, der legen skal putte inn målinger og symptomer som forteller noe om at du som er syk og derfor produserer mindre energi/yteevne/arbeid enn det du trenger og hadde da du var frisk.

Er det slik for de vanlige legers data-systemer? Hvis det ikke er slik har dagens datafirmaer en spennende, givende, innovativ og meget nyttig utfordring

Det viktige er å få målt stoffskifte. Før man kan gjøre dette må vi vite noe om ulike komponenter av stoffskifte = energiproduksjon hentet fra idrettsmedisin:

RMR : (Resting Metabolic Rate) Hvilende stoffskifte. Energiproduksjonen når du har hvilt og er totalt avslappet.

TEF: Total Daily Energy Expenditure: den totale energimengde en person kan produsere i løpet av en dag.

NEAT : Non-Excercise Activity Thermogenesis: Varme-produksjon som lages når du er i ro, dvs ikke trener /ikke er aktiv.

EPOC: Excess Post Excercise Oxygen Consumption= Forbruk av oksygen etter trening/arbeid.

Ex = Excercise= energiproduksjon under aktivitet

Har du beregnet din TDEE ?

Formelen vi leter etter blir da:

TDEE ( Total Daily Energy Expenditure= Totalt daglig energiforbruk )= RMR+ NEAT + EPOC +Ex

BLODÅRERHver og en av disse komponentene kan beregnes og de er selvsagt et uttrykk for evnen til å lage energi. Når evnen til å lage energi faller  fordi du ikke lenger har nok thyroidhormon (hypometabolisme)  eller thyroidhormonene ikke transporteres slik de skal eller cellene ikke reagerer på de slik de skal ; da vil hver og en av disse faktorene bli mindre.

Videre finnes det måleutstyr og målemetoder legevitenskapen i dag råder over som gjør det mulig å få satt tall på en eller flere av komponentene og andre sider av energiproduksjonen som ikke dekkes direkte av et enkelt kaloriregnskap.Mer om dette i

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Energimedisin, Stoffskifte and tagged , , , , .