Krig : en helsemessige og menneskelige katastrofe.

Dagens artikkel tar for seg to rapporter fra Watson Institute ved Brown Universitet i USA om de helsemessige, sosiale  og menneskelige sider ved krigshandlinger i moderne tid. 

Tap av hus og hjem.

Kriger i mange land har i følge FN ødelagt hjemmene til anslagsvis 70 millioner mennesker. I følge en nylig publisert rapport Watson Instituttet ved Brown Universitet i USA har et sted mellom 37 -59 millioner mennesker blitt drevet på flukt i kriger som kom i kjølvannet av 9-11-2001. Dette innbefatter annet land som Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Yemen, Somalia og Filipinene.

Hjemløse på flukt forflytter seg enten innen landets egne grenser eller krysser landegrenser for å søke nye hjem som flyktninger eller asylsøkere. Rapporten anslår at bare 50% av flyktningene vender tilbake til sine hjemsteder etter krigshandlingene er over.

Tap av  hus og ødeleggelse av infrastrukturen i byer, tettsteder og landsbygd, gjør at ny bosetting ofte bli umuliggjort Mennesker som fordrives må derfor søke tilflukt i de verst tenkelige levekår; store flyktningeleirer der mennesker bor under primitive forhold med lite mat og dårlig hygiene. I Yemen har eksempelvis 100.000 død under kamphandlinger da landet ble invadert i 2015. Etter dette har 130.000 dødd av hungersnød og sykdommer.

Hungersnød og sykdom

Når land invaderes av en ytre fiende er bombing av landbruksområder og drikkevannsforsyning viktige mål for å ramme befolkningens motstandskraft. Sammenbrudd transport og ødeleggelse av lagre for matvarer gjør at man etter kort tid får matmangel. Allerede nå i krigens tredje uke opplever store grupper i Ukraina matmangel.

I kjølvannet av matmangel kommer  underernæring, feilernæring som leder til mangelsykdommer. Mangelsykdommer leder til nedsatt immunforsvar  som sammen med dårlig hygiene og mangel på rent vann leder til utbrudd av smittsomme sykdommer. Over tid vil matmangel utløse hungersnød og deretter økt dødelighet.

Tar man Yemen som eksempel har det siden invasjonen i 2015 fordrevet 4.4 millioner på flukt.100.000 sivile er drept og 130.000 er dødd av hungersnød og sykdommer. De verste utbrudd av kolera i menneskehetens historie har herjet landet . Pr dato anslår rapporten at 14 millioner står i fare for å dø!

Psykiske lidelser og PTSD.

Kriger medfører i tillegg til sult, underernæring, feilernæring og spredninger av smittsomme lidelser enorm spredning av psykiske lidelser som angst, psykoser, PSTD og depresjoner. I en undersøkelse som ble publisert i  World Psychiatry i 2006foretatt blant befolkningen i Afghanistan opplyste 50% at de hadde opplevd traumatiske hendelser som følge av krigshandlinger. 38.5% led av depresjon, 51,8% av angst og 20.4% av PSTD. Kvinner var oftere rammet enn menn. Den eneste form for terapi ofrene ble tilbudt var omsorg fra familie og religion.

Fortsatt fra samme rapport: Enda verre tall har man fra flyktningeleirer i Irak. 87% av alle barn som ble undersøkt og 60% av deres foreldre led av PTSD. Listen synes uendelig for hvert krigsherjet land man adderer. Overgriperne i disse krigene er ikke usiviliserte, barbariske grupper av uskolerte fanatikere; selv om også slike finnes. Krigene føres altfor ofte av nasjoner man vanligvis oppfatter som siviliserte. Russland er således ikke alene på listen over land man har trodd var kulturnasjoner.

Sammenbrudd i helsevesenet.

Det finnes selvsagt ingen” presisjonskriger” som bare rammer militære installasjoner. Krigers grusomme logikk er å like mye svekke sivilbefolkningens motstandskraft ved å ødelegge helsevesen, skoler, kirker, moskeer og templer. I følge en rapport fra Relief Web trenger 14.8 millioner innbyggere i Yemen nå helseomsorg, 55% av disse er barn. Fordi behovene langt overstiger helsetilbudet er det snakk om totalt sammenbrudd i helsevesenet. Det er mangel på leger, på medisiner og mat. Hvert 10.minutt dør et barn i Yemen diare, hungersnød eller lungeinfeksjoner; herunder tuberkulose. Verdenssamfunnet har via organisasjoner som WHO,UNICEF, Verdens Matvareprogram, Røde Kors, Leger uten Grenser mfl. forsøk å bidra i krigssoner; men omfanget av katastrofer er så enorme at det ikke snakk reell hjelp som vil vedvare.

Invalidiserende skader hos veteraner..

Vi har nevnt noen av krigens ufattelige grusomheter mot sivile. Men også soldater  lider. I en rapport av Linda J Bilmes publisert i August 2021 publisert for Watson Institute ved Brown Universitet i USA tar forfatteren for seg kostnadene for amerikanske veteraner. Rapporten bygger på tall fra myndighetene og anslår at utgiftene til pensjon, omsorg og behandling for 18. 5 millioner veteraner i perioden 2001- 2050 vil beløpe seg til ufattelige 2,2-2,5 trilliarder US Dollar. Dette er penger som hentes inn via skattlegging av industrier, næringsliv og lønnsmottagere og som USA kunne ha investert i sitt eget lands velferd og utvikling.

Mens 23,9 % av veteraner fra 2.verdenskrig, Korea og  Vietnam endte opp som invalide; er ofrene for moderne krigføring verre stilt . Etter Gulf-krigene og krigene etter 9-11-2001 har hele 40.2% av veteranene varige, invalidiserende skader. I tillegg kommer psykiske lidelser. Selv om soldater er trent til å skulle tåle kamphandlinger kom 36% veteraner etter 9-11-2001 krigene hjem med PTSD. 20% kom hjem med traumatiske hjerneskader. Moderne våpen er blitt bedre til å ramme både sivile og soldater.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in krigsskader, PTSD and tagged , , , , .