Jødene ble aldri ønsket velkommen da de ville opprette staten Israel og ble gjentatte ganger angrepet.Men da de endelig hadde mulighet for en fredeligere utvikling , begikk deres regjeringer fatale feil og valgte deretter å samarbeide islamistiske grupper som bare hadde ett ønske: å utrydde staten Israel og avviste palestinere som ønsket et hjemland og fredlige sameksistens. .For dette betalte og betaler fortsatt både jøder og palestinere en dyr pris.

1915- 23 .Gjentatte internasjonale forhandlinger om hvem skulle ha rett til landområdene som i dag er Israel, Gaza, Vest-Bredden og Østbredden av Jordan, kalt Trans-Jordan. I 1917 ble det bestemt at jødene skulle ha en del av landområdet .Frem til da hadde jøder,muslimer og kristne i området levd i fredelig sameksistens.

1923 ble hele området minus Trans-Jordan tillatt å bli et hjem for jødiske immigranter. Det bodde da ca 800.000arabiske palestinere der .Fra 1936-47 var det flere trefninger og britiske myndigheter besluttet derfor å dele opp området i en jødisk og arabisk del.

1939-45: Holocaust.Tysk utryddelse av 6 millioner jøder. Dette skapte panikk etter krigen og gjenlevende jøder fra hele Europa og Russland som kunne og hadde mulighet flyktet til Palestina.

1947 ett år før FN tillot jødene å opprette en egen stat i Palestinske Mandat. sendte 7 arabiske nasjoner soldater inn i området for å fordrive de jødiske bosetterne; men tapte krigen. En følge en versjon oppfordret jødiske ledere palestinere til bli boende. 170.000 ble boende, men 700.000 flyktet. I følge boka Targeting Civilians In War av historikeren Alexander Downes ble palestinere fordrevet av de jødiske bosettere.

1964 Den Arabiske Liga opprettet frigjøringsorganisasjonen PLO under ledelse av Yassir Arafat å representere alle palestinere for å utslette Israel og etablere en palestinsk stat.

1967 , den 5 juni ble Israel angrepet Syria,Libanon og Jordan. Israelske styrker drev de arabiske styrkene tilbake og angrep mål i Egypt.Krigen var over etter 6 dager. Israel okkuperte Golanhøydene som tilhørte Syria, Gaza som var en del av Egypt og Vest-Bredden som tilhørte palestina-araberne. Israel var nå blitt en okkupasjonsmakt og i 1968 jødiske fikk religiøse bosettere som mente dette var områder Gud hadde gitt Israel lov til å bosette seg på Vest-Bredden. Disse bosetterne hadde ikke til hensikt å leve i fred med palestinerne og skapte derved opphav til en konflikt uten ende som forhindre gjentatte fredsforhandlinger mellom jøder og palestinere i årene som kom.Mange anser dette som feil nummer en.

I følge boka Sleeping With The Devil av CIA agent Robert Baer innledet Israels regjering et samarbeid med det antijødiske Muslimske Brorskap på Gaza med det mål for øye at Brorskapet skulle motarbeide PLO som ville ha en sekulær, sosialistisk palestinsk stat.. Dette var feil nummer to, for i følge Baer var Det Muslimske Brorskap helt side 1930 tallet støttet angrep på jøder i Palestina og deretter Israel.

1987 .I  følge dokumentasjon fremlagt av Robert Baer 1oppmuntret Israel og CIA Brorskapets opprettelse av en politisk fraksjon:Hamas, og støttet partiets sosiale arbeid både politisk og økonomisk .Hamas lovte i gjenytelse  å motarbeide PLO.Men etter kort tid ble Hamas Israels bitre fiende; i følge Baer var dette Israels aller største feilgrep.Derved feil nummer tre.

1993 møttes PLO representert ved Ahmed Qurie og den Israelske regjering representert ved Uri Savir og Shimon Peres i Oslo under ledelse av utenriksminister Johan Jørgen Holst for og blir enige om våpenhvile og for at palestinerne skal få en egen stat på Vestbredden og Gaza; som nå hadde ca 100.000 jødiske nybyggere; de fleste bosatt seg der fordi de mente det var landet Gud hadde gitt de rett til

1994 Yassir Arafat, Shimon Peres og Yizahk Rabin får Nobels Fredspris i Oslo.Hamas vender seg mot fredsprosessen og blir Israels fiende og leder deretter i årene som følger flere angrep mot Israel.

1996 -1999 Netanyahu (Likud )kommer til makten og begynner å motarbeide fredsprosessen fordi et stort antall jødiske nybyggerne Vest-Bredden ikke vil tillate araberne å overta styringen av det som en gang var eget land.-

2000 Yassir Arafat og den israelske statsminister Ehud Barak møttes på Camp David i USA under ledelse av Bill Clinton. Arafat godtar at jødiske bosettinger på Vest-Bredden skal få bli stående og at jøder og palestinere skal kunne leve i fredelig sameksistens.. PLO mister gradvis makt til Hamas på Gaza , og Hamas overtar i årene som følger gradvis rollen PLO en gang hadde som en fiende av Israel .

2001 Nye statsministere tillater jødisk bosetting på Vest-Bredden og fører til at begrepet palestinsk stat på Vest-Bredden blir stadig mer utvisket og gjentatte fredsforhandlinger strander

Hva har så skjedd ? : 600.000 israelske nybyggere har siden 1968 invadert Vest-Bredden og tatt over 100.000 hektar arabisk land. 50.000 arabiske hjem har siden da blitt ødelagt i de okkuperte territoriene. 118.000 av disse er ultra ortodokse jøder der , mange fra USA!!Nordlige Gaza har blitt verdens største flyktningeleir der 2,3 millioner mennesker er gjerdet inne bak høye murer satt op tidligere palestinsk territorium.Verdenssamfunnet har stort sett stilt seg negativt til det som har skjedd uten å gjøre noe særlig for å påvirke utviklingen.

Alle ønsker at palestinere og jøder i må få leve i fred : Men fortidens feilgrep har ført til at dette blir stadig vanskeligere, noe som gjenspeiles av følgende statistikk.En gang var jøder og palestinere nærmere en løsning; men i følge Robert Baer valgte Israel og vestmaktene feil partnere og betaler nå for det.Etter for å se det slik: Israels regjering kunne forhandle med PLO som er arabiske sosialister; mens Hamas som er arabiske islamister som er en religiøs bevegelse har andre overordnede mål som i følge Baer var å styrte enhver sekulær regjering og etablere en islamsk stat.

PEW Institute :Hvor mange tror at jøder og palestinere kan leve i fred i hver sin selvstyrte stat ?

Folkegruppe

2013

2023

Arabere i Israel

74%

41%

Jøder i Israel

46%

32%

Andre folkegrupper i Israel

50%

35 %

@Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.