Mer anvendelig kunnskap om fibromyalgi gjør hverdagen lettere for syke!

Fibromyalgi og hypothyreose er to av medisinens stebarn. Altfor ofte blir syke diagnostisert som å lide av psykisk sykdom eller får diagnoser som bare tar for seg en liten del av sykdommenes mange uttrykksformer. Ny forskning viser der sammenheng mellom de to lidelsene. Kan vi lindre, bedre eller endog helbrede de syke ved å omsette forskningen i praksis ?

John C Lowe , legen som revolusjonerte fibromyalgi-forskningen!

Dr. J.C Lowe-min mentor

Dr. J.C Lowe-min mentor

Jeg hadde gleden av å ha USA`s fremste fibromyalgi-forsker John C Lowe som min mentor da jeg forsket på årsakene til fibromyalgi i 2005-07. Forskningen beviste at et felles trekk ved fibromyalgi-syke var at de hadde senket energiproduksjon i cellene som kunne bedres ved å igangsetter thyroid-hormon effekten i cellene. Thyroidhormoner er som mange vet som leser denne nettsiden det hormonet som aktiverer cellekjernen til å øke aktiviteten i cellens energiproduserende mitokondrier. Mitokondriene vil da under påvirkning av økt aktivitet omdanne mer glukose og frie fettsyrer til energi (elektroner festet til fosfat =ATP). Hos fibromyalgisyke er denne mekanismen svekket og cellene lager lite energi og i stedet dannes det lite energi og desto mer melkesyre som følge av svekket energiproduksjon.

Hypothyreose type II.

Nok hormon-lite effekt.

Nok hormon-lite effekt.

Det spesielle ved fibromyalgisyke er at de opplever en svikt i thyroid-hormoneffekten på cellenivå med de verdier friske har i blodet sitt. Lowe kalt dette Thyroid Hormon Resistens, i dag kaller mange det ”Hypothyreose type 2.

Årsaken til dette ligger på det vi kaller celle-molekylær planet og krever en omfattende kunnskap om kjemi, immunologi og neurologi for å kunne forklares. Det betyr ikke at man må være lege for å forstå forskningen, Hvem som helst med vanlig allmennutdannelse og interesse nok kan lese seg til kunnskaper som svarer til det leger har på dette ene feltet, gitt at man ofrer tid nok og har en god undervisning (Noe vi vil iverksette i 2016).

Fibromyalgi fremkaller syreopphoping i musklene.

Syre i vann gir mindre liv

Syre i vann gir mindre liv

Pasienter med fibromyalgi har således svakere muskler og mer syre i musklene og ved trening øker syreinnholdet og musklene blir for svake til å yte optimalt. Pasientene opplever dette som muskelkramper, muskelstivhet og økt trettbarhet i musklene . Det leger mener kan være en ”reumatisk lidelse” er altså i følge våre forskningsdata ikke annet enn en stoffskiftesvikt i musklene.

Den amerikanske forskeren Eisinger (Bulletin of Clinical Myofacial Therapy vol 3,  Issue 1,1998. side  3-21,) har oppdaget enda en interessant side ved fibromyalgi. Når vi trener så øker nervesystemets sympatikus-aktivitet (nervesystemets svar på høygir). Musklene arbeider da raskere fordi sympatikus-nervene fremmer thyroid-hormonene.

Tre bidrag til fibromyalgi.

På tide med rensekur ?

På tide med rensekur ?

Thyroidhormonene er gasspedal, sympatikus-nerver er høygir. Ulempen med denne ordningen er at sympatikus-nerver gjør blodårene til musklene trangere, derved struper det tilførsel av blod og derved reduseres tilførsel av  næringsstoffer og oksygen til cellene. For å balansere dette vil sympatikus-stimulering lede til økt produksjon av gassen Nitrogen-Oksid som utvider årene. Samspill mellom produksjon av sympatikus-nerver, Nitrogen-Oksid og thyroidhormoner ser ut til å være sentralt for forståelse av fibromyalgi. Vil du vite mer om hvordan leger kan hjelpe fibromyalgi-syke til et bedre liv ved å å igangsette thyroidhormon-effekten og øke Nitrogen-Oksid produksjonen i cellene; kan du melde deg i helseklubben vår og betale for ett års medlemskap (Gjelder ikke for en måneds medlemskap). Der finner du praktiske råd hvordan øke blodsirkulasjon til musklene basert på vitenskaplig forskning.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015

Disclaimer

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, Fibromyalgi, Stoffskifte and tagged , , , , , , , , .