En historie om lavt stoffskifte, illustrert ved en pasienthistorie. Om nødvendighet av å tro på pasienten og ikke la blodprøver alene være sannheten om sykes hverdag.

En leges hverdag handler om forskningsbasert erfaring omsatt i praksis slik at den sammenfaller med den enkeltes bakgrunn. Jeg liker en god samtale og å høre sykehistorien på pasientens premisser. Mange mennesker er språkfattige når det gjelder egen kropp, og det er ofte nødvendig å hjelpe dem i gang med spørsmål som leder til meningsfylte svar.

Mange som oppsøker meg er kronisk syke, noe jeg skal jeg illustrere med en enkel sykehistorie.

Gro er 40 år og fikk diagnosen deprimert av andre leger og av familien. Ved hjelp av et spørreskjema ble det klart at hun ikke var psykisk syk; hun var bare totalt utmattet uten at vi fant uvanlige belastninger eller ugreie familieforhold. Vi sammenliknet svarene på et skjema med 44 spørsmål som omhandler typiske symptomer for lavt stoffskifte [i]og fant at hun svarte bekreftende på 35 av dem. Svarene fortalte blant annet om vektøkning, søvnvansker, matthet, økt kroppsvæske, frossenhet, indre tristhet uten årsak, konsentrasjonsvansker, muskelverk, tap av seksuell glede og en rekke andre problemer.

Gro ble sendt hjem med beskjed om å måle morgentemperaturen[ii] i en måned, pH i morgenurinen og å oppsøke sykehuset for å ta blodprøver. Etter en måned viste tallene blant annet at hennes morgentemperatur i snitt var 1 grad lavere normalt og at urinens pH i snitt var 5,4 (1,4 enheter under optimalt i følge tysk forskning)[iii].

Blodprøvene viste at selv om vitamin B12-verdien lå innenfor ”normalen”, lå den nær nedre grense, og homocysteinkonsentrasjonen i blodet var for høy. Homocystein er et giftig nedbrytningsprodukt som krever vitamin B6, folat og B12 for å nøytraliseres, og derfor ordinerte jeg B12-injeksjoner og tilskudd av B-kompleks. Dernest sjekket jeg for kalk (kalsium) i blodet. Blodprøver av flere tusen syke har vist at forholdet mellom konsentrasjonen av kalsium og fosfat er en indikasjon på stoffskiftet. Den amerikanske tannlegen Melvin Page [iv]samarbeidet med ernæringsforskeren og tannlegen Weston A. Price, og de oppdaget at kalsium : fosfat-forholdet hos friske over hele kloden lå på 2,5. Hvis verdien stiger, blir det for mye kalk i blodet, som blir mer basisk samtidig med at overskytende kalk felles ut og legger seg i blodårene. Price mente dette at det indikerte at det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet var dominert av parasympatikus, slik at det nedregulerte cellenes stoffskifte og derved effekten av stoffskiftehormonene. Price fikk bekreftelse på sin antakelse etter flere titalls tusen pasientundersøkelser. Han viste også at den enkleste metoden for å snu utviklingen var å gi skjoldkjertelhormoner og å tilpasse kostholdet.

Disse erfaringene ble gjort i en tid da det ikke fantes gode hormontester; med andre ord arbeidet man ut fra erfaringer som var høstet etter tusenvis av forsøk. Min pasient hadde forholdstallet 2,6 ( ved bruk av europeiske måleenheter enheter), med andre ord en sterk parasympatikusdominans [v]. For å undersøke dette nærmere brukte jeg en EKG-teknikk som måler hjerterytmevariasjonen (HRV-EKG), som gjenspeiler balansen og aktiviteten i det autonome nervesystemet. Gro var en typisk parasympatikusdominert person, og EKG-en kunne tallfeste det i ulike diagrammer som hun fikk med seg til fastlegen.

Hormonprøvene indikerte at hypofysens kontroll av skjoldkjertelens produksjon økte etterspørselen etter det sympatikusfremmende (stimulerende) hormonet tyroksin. Dette kunne avleses ved at hormonet TSH var svært høyt, mens konsentrasjonen av tyroksin i blodet lå innenfor normalen for friske. Dette betyr at kjertelen var under press og fortsatt kunne yte nok til at blodverdiene var normale. Forsøk utført i USA på 1970-tallet viste imidlertid at selv produksjonen om morgenen hos slike pasienter var normal, var totalproduksjonen i løpet av døgnet redusert. Tilstanden kalles subklinisk hypotyreose, en tilstand mange leger overser[vi]. I slike tilfeller bør pasientene få tyroksintilskudd.

En underliggende forklaring på Gros symptomer var at kjertelen var betent, noe man kan se blant annet ved å undersøke antistoffene anti-TPO. Gro hadde en verdi på hele 600 enheter, noe som tilsier at tilskudd av tyroksin kan få kroppen til å skru ned egenproduksjonen. Dermed får skjoldkjertelen hvile, og betennelsen stanser. Vi har fulgt denne prosedyren på over 1 000 pasienter og vet at den nesten alltid virker.

Mange leger overser at betennelsen kan dempes med tilskudd av for eksempel selen [vii]. Gro fikk derfor tabletter à 200 mikrogram organisk selen og 15 milligram av et organisk skjoldkjertelekstrakt utvunnet fra dyr. Organiske hormontilskudd blir foretrukket av 49% fordi det oppleves å ha en bedre effekt på hjernefunksjonen , 19% prosent foretrekker syntetisk tyroksin (Levaxin) og 32[viii]% har ingen preferanse for verken det ene eller det andre produktet.. Gro valgte naturlige hormoner etter å ha fått informasjon om begge alternativene.

Erfaringer viser at det kan være sammenheng mellom glutenintoleranse og skjoldkjertelbetennelse, noe vi har fått bekreftet på mer enn 500 pasienter. Gro fikk derfor råd om helst å spise glutenfritt [ix]. For å bedre allmenntilstanden fikk hun også råd om å kutte ut sukker og spise lavglykemisk mat. Vi anbefaler grønnsaker, grove kornprodukter, frukt, kjøtt, fisk, fugl og skalldyr.

Gro fikk også råd om å ta 2 000 enheter vitamin D3 (50 µg) per dag, omega-3-fettsyrer og et økologisk basert multimineral-/vitaminprodukt i pulverform, som er lett fordøyelig.

Hun kom til kontroll hver måned. Etter ett år var helsetilstanden normalisert, og hun har begynt å trappe nedpå hormontilskuddet.

@COPYRIGHT ØVERBYE

 


Disclaimer: A


Kilder – Litteratur:

[i] De Groot et al: The thyroid and its Diseases, 5th edition. New York, John Wiley and Sons inc, 1984.

[ii] Barnes B & Galton L. Hypothyroidism, The Unsuspected Illness. Fitzhenry and Whitesside, Toronto, 1976

[iii] Elmau, H.: Vincents electronic evaluation- acid/base balance

in theory and practice. Monograph translated by Dr. Antony

Scott Morley, Copenhagen, 1985. Kan bestilles fra Dr.Scott-Morley, 103 North Road Poole, Dorset BH14 OLU,

UK.

[iv] Page M E : Degereation –Regeneration, Biochemical Research Foundation, Price Pottenger Nutritional Foundation , 1965

[v] Ibidem

[vi] Øverbye BJ : Metaboliv Falure as the Cause of Firbomyalgia Syndrome Exploring the John C Lowe Thesis, Thyroid Science 11(1):1-18, 2007

[vii] Dach J :Selenium for Hashimotos Thyroditis, www.jeffreydach.com/2009/11/07/selenium-for-hashimotos-thyroiditis-by-jeffrey-dach-md.aspx

[ix] Kresser K : The Gluten-Thyroid Connection, Food and Nutrition, July 18, 2010.,www.chriskesser,com

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.