Hvordan blir banker rike ? Den vanlige forklaringen er at de låner ut folks bankinnskudd til lånetakerne og tjener penger på rentene. Feil ! I følge Bank of England er det slik: Banker låner ut penger som oppstår i det øyeblikket noen tar opp et lån .Et lån er penger som aldri har eksistert før du tar opp lånet og gjør bankene rike på renter og omkostninger.

I gamle dager tok banker i mot fysiske penger, la de i et bankhvelv og lånte deretter ut en viss mengde av disse pengene til de som tok opp lån for å kjøpe seg hus,bil eller andre verdier. Fortjenesten til banken var utlånsrente minus innskuddsrente pluss omkostninger for å gjøre jobben.Mye innskudd; mye utlån, mye fortjeneste.

Uten å være økonom forstår alle at det ikke blir særlig fortjeneste av dette så lenge det til enhver tid i ethvert samfunn er flere lånetagere enn innskytere. Å prøve å øke fortjenesten ved høy utlånsrenter er heller ikke populært; da vil man færre låntakere.Men det finnes et bedre system for å tjene penger!

En mye bedre ide er om banken har en seddelpresse og trykker opp penger etterhvert som kunder kommer å ber om lån.Da er det ikke annet tak for utlån enn at myndighetene setter en grense for hvor mye man kan trykke opp !! Vanligvis er dette 9- 30 ganger bankens innestående kapital, varierer fra land til land. Har banken 1 milliard i innskudd + reserve kan man trykke opp 9-30 milliarder i friske penger

Alle forstår nå at slike seddelpresser ikke finnes.Fysiske penger trykkes opp av staten

Men alle banker har en digital seddelpresse: Som fungerer slik: Per og Kari skal kjøpe hus til 3,5 millioner. De eier alt 500.000 i egenkapital, men trenger 3 millioner. I samme øyeblikk lånekontrakten er undertegnet, skaper bankens datasystem tallet 3 millioner på Per og Kari´s konto i banken.

Banken skaper altså et innskudd på låntagerens konto med elektroniske penger ; som er et tall som aldri har eksistert før og banken forplikter seg til å utbetale pengene til Per og Kari ettersom de trenger de.Disse pengene tas ikke fra bakens pengebeholdning skapt av innskudd og fortjenester ; de «skapes» der og da.

Som å ha en seddelpresse på bakrommet!

Etter at lånet er skapt eier banken fortsatt like mye i beholdning (innskudd og reserver ); fortsatt et tall i en datamaskin og litt i form av fysiske penger Banken har ikke blitt 3 millioner fattigere. De har skapt 3 millioner elektroniske penger i form av et tall Men hvordan er dette mulig ? Fordi staten har gitt banken lov til å gjøre det.

Magien er altså : Nye penger skapes av lån !

Per og Kari nå har fått et innskudd på sin konto som er et tall på deres brukskonto i bankens datamaskin . De nye «penger»som aldri har eksistert før ; vil sirkulere i systemet når de brukes som betalingsmiddel til ved at «pengene» ender opp i huskjøpers innskuddskonto i banken og som igjen kan brukes av huskjøper slik han eller hun vil.

Når Per og Kari begynner å nedbetale lånet gjøres dette ved at penger på deres konto som skapes ved arbeid fratrekkes et tall som tilsvarer renter,avdrag og omkostninger. Derved forsvinner en sum pengene fra markedet og når lånet er nedbetalt er 3 millioner forsvunnet.Men det koster Per og Kari  5 millioner til 5.5% rente i 20 år og slette lånet. Derved har banken tjent 2 millioner .Om alle lånekunder i et land teoretisk kunne sett ville gjøre opp sine lån ville alle penger skapt ved lån i samfunnet forsvinne. I følge Bank of England ville dette tilsvare 80% av alle penger.Selvsagt er dette umulig: 80% av alle penger er er skapt ved lån !

Kan dette systemet pågå i uendelighet ? Selvsagt ikke.Staten i de enkelte land har derfor lover for hvor mye penger som kan skapes ved lån.I andre land finnes ingen grenser!!

Lånte penger gir banker eiendomsrett til det du eier : Men siden de fleste lån er til å kjøpe hus,bil eller verdier; så betyr dette at banker har eierskap til det meste som finnes i samfunnet.Banker er derfor ufattelig rike, på lån og ikke på innskudd.Foruten å ha eierskap til alle lånetagere hus,båt,bil og hytter;hvilket ikke er en dårlig deal ; tjener de enorme summer på renter og avdrag.

Neste gang du leser at de store bankene tjener milliarder er det altså i følge Bank of England dine låne som skaper penger.Enkelt sagt: Lån skaper penger.80% av det du ser av velstand rundt deg er skapt ved lån!

Kilde: Michael McLeay, Amar Radia and Ryland Thomas : Money Creation in the Modern Economy. Bank of England.

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.