Forskning: Magnetismens helbredende egenskaper!

Etter litt venting kommer første delen av magnetisme og helse. yogiene i India kjente til dette, de søkte steder med sterk jordmagnetisme for å oppnå usedvanlige resultater og det er vist at kinesiske, tibetanske og indiske taoister, lamaer og yogier i over 2000 år har brukt spesielle typer magnet-steiner for å fremme helse og et langt liv! Nå er det din tur til et bedre liv med magnet-terapi!

Universets eldste terapi!

 

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Magnetterapi er verdens eldste terapi fordi alt liv ble til på jorden og jorden er en magnet. Forskning utført i mange land på høyeste vitenskaplig hold har vist at uten jordens geologiske magnetiske felt ville det aldri vært noen livsformer her. En av grunnen er at magnetfeltet setter opp en beskyttelse rundt jorda slik at kosmisk stråling ikke kan ramme jorden med full kraft. Planeter som har mistet eller fått svekket sin geomagnetisme har gradvis dødd ut! Et eksempel er Mars som har et så svekket magnetfelt at den kosmiske strålingen må ha utryddet alt liv. Teorier om at temperatur og klimagasser har utryddet planeten er altså mer spekulativ enn bekreftet av vitenskap. Det eneste vi vet er at magnetfeltet på Mars er så ødelagt av en eller annen kosmisk katastrofe at det ikke kan opprettholde liv.

Hvorfor virker magnetterapi ?

Jordens geomagnetiske felt er derfor din garanti for at du og alle andre livsformer kan leve her!! Vårt problem

kroppens magnetiske sentre

kroppens magnetiske sentre

synes å være at jordens geomagnetiske felt er i ferd med å svekkes og at dersom det fortsetter kan det lede til en fremtidig endring av alt liv på jorden!! I forbindelse med svekkelsen vil også hele vår biologiske status endres. Dersom du leser engelsk kan du kjøpe boka Geomagnetic Field and Life av professor Alexander Dubrov. Boken inneholder over 1000 vitenskaplig undersøkelser foretatt av NASA, Russiske Romfarts-eksperter og andre vitenskapsfolk over hele jorden. Du behøver derfor ikke tvile: Det er nært samband mellom jordmagnetismen og alt liv på jorda, også ditt liv avhenger av denne kraften!

 

Finnes det sykdommer på grunn av for lite magnetisme?

Den japanske forskeren Kyochi Nakagawa har via målinger foretatt av ham selv og andre registrert at jordens magnetfelt nå avtar og som resultat av dette oppstår det sviktende biologisk aktivitet i alt levende: planter, mennesker og dyr .Som resultat av dette oppstår det i følge Nakagawa det han kaller ”magnet mangel-sykdom”.  Den eneste kjente måten å løse dette problemet på i følge NASA, russiske forskere og asiatiske forskere er å tilføre et kunstig magnetfelt som ligner jordens: dvs. magnetterapi.

For å forstå magnetterapi må du kunne litt grunnleggende magnetisme-lære. Her er en enkel fremstilling du kan lære på mindre enn 5 minutter.

Hva er egentlig magnetisme?

Celler reagerer på magnetisme.

Celler reagerer på magnetisme.

Magnetisme er et kraftfelt som oppstår rundt bevegelig elektroner. Over alt hvor vi har elektroner som beveger seg skapes det en elektrisk strøm og denne strømmen av elektroner lager en magnetisk kraft som virvler rundt den elektriske strømmen. Magnetisme er med andre ord en virvel, ikke så ulikt strømvirvler du kan se i vann. Det er en kraft som roterer rundt og rundt hele tiden. Siden alt du ser på jorda, dødt og levende er bygd opp av atomer og disse igjen består av atomkjerner og elektroner så er alt på jorda magnetisk fordi elektronene roterer rundt atomenes kjerner rundt hele tiden og skaper magnetvirvler rundt seg. Forskjellen mellom magnetiske og magnetiske materialer er at i magnetiske materialer adderer summen av magnetisme i hvert atom seg opp og skaper en sterk, homogen, ensrettet magnetisme. I magnetiske materialer er atomene ordnet i kaotiske mønstre og magnetismen blir derfor liten eller ikke målbar

Hva er elektromagnetisme?

All magnetisme er elektromagnetisme!! Den eneste forskjellen mellom magnetiske stoffer er at i metalliske magneter er magnetkraften stabil hele tiden. I levende vesener, i jordas magnetisme, i magnetisme i atmosfæren og i elektromagneter vi lager for å drive eksempelvis elektriske biler så varierer magnetismen. Vi skal ta for oss dette senere.

Hvordan måles magnetenes styrke?

Magnetenes styrke måles i enhetene Gauss eller Tesla, med et magnetometer. Men det er også en annen måte å måle magneters styrke på og det er å måle deres påvirkninger på dødt og levende vev!! Effekten en gitt magnet har på din kropp, planter, dyr osv. er ikke nødvendigvis en effekt du kan regne ut fra Gauss-styrken avhenger av din evne til å reagere på magnetisme. Det er derfor helt feil som myndighetene sier at det finnes trygge verdier for pulserende –elektro magnetisme som skapes fra elektrisk utstyr, radiomaster, mobiltelefoner, høyspentledninger med mer. Myndighetene måler nemlig bare magnetkraften med et magnetometer. Men bare når du måler hvordan magnetisme påvirker deg ved å registrere dine individuelle reaksjoner på magnetisme og elektro-magnetisme , kan man si hvor ”farlig” det er.

Hva er magnetisk polaritet?

N og S type magnetisme i en fast stavmagnet

N og S type magnetisme i en fast stavmagnet

Dette stammer fra kompasser som har en magnetisk nål. Den ene enden av kompassnåla peker mot Nordpolen på jorda og kalles Nord-pol søkende delen . Den andre enden av kompassnåla søker mot Sørpolen, sør-pol pekende enden av magnet-nåla. Så langt lyder alt OK. Men så begynner rotet! Uvitende fysikere har i sin tid kalt den delen av kompasset som peker Nordover for N-delen. Men det er ikke noen Nordpol-type magnetisme i den enden av nåla, det er faktisk Sydpol type magnetisme for N og S type magnetisme tiltrekker hverandre!!! Du kan derfor ikke stole på mye av det skrives på nettet, det er ganske enkelt helt 100% feil. Du må skille mellom: Den type magnetisme som er på Nordpolen = N-magnetisme og den enden av kompassnåla som peker Nordover, det er Sydpol type magnetisme. Men for å gjøre ting enkle for de som bruker kompass har de malt N på den delen som peker nordover på kompassnåla, men står ikke her for typen magnetisme i nålen, bare hvilken vei den peker!! Pust ut! så var vi ferdig med dette.

Bruk kompasset for å finne N- og S-type magnetisme i en magnet!

Finn N-type magnetisme med kompassnåla

Finn N-type magnetisme med kompassnåla

Kompassnålas del som peker mot den magnetiske Nordpolen på jorda er vanligvis merket med rødt eller sort. Holder du kompasset i hånda vil den nord-pol pekende delen av kompassnåla (som egentlig er en sydpol) peke nordover. Legger du en stabil magnet foran kompasset vil kompassnåla stille seg slik at den delen av magneten som har samme magnetisme som det er på Nordpolen tiltrekke seg delen av kompassnåla som peker nordover når det ikke er magneter i nærheten.

Du skal da merke denne delen av magneten med N som heretter betyr: Den samme magnetismen som på Nordpolen!! Den andre enden merkes S som betyr: den samme magnetismen som på sydpolen. Enkelt? Selvsagt, det krever bare litt enkel tankegang og holde tunga rett i munnen!! Så skal vi lære deg hvordan N og S type magnetisme fra en stabil magnet påvirker din helse!! dette kalles magnetterapi!

Du kaller det magnetterapi og jeg forstår at du mener det er bra(?), men vet andre leger noe om dette ?

Du må nesten spørre din lege om dette og hør hva han/hun har lest eller kan om fysikk. Som enhver kunnskap må den enkelte svare for sine egne kunnskaper. Kan legen din ikke nok fysikk eller har lest eller prøvd magnetterapi så kan du ikke forvente for mye svar du kan feste tillit til. Lyder ikke det fornuftig?

Hva har forskere oppdaget angående magnetterapi som jeg kan bruke i praksis ?

Rawls & Davis, geniale forskere

Rawls & Davis, geniale forskere

To av verdens fremste eksperter på magnetterapi i sin tid var de to amerikanske forskerne Albert Roy Davis og Walther Rawls. Begge var høyt dekorterte og anerkjente fysikere som jobbet med biomagnetisme dvs. magneters innflytelse på levende organismer, planter, fisk, landdyr og mennesker! Du kan lese om de på nettet, de var det vi kan kalle lytefrie. Alt de gjorde var begrunnet og bekreftet ved vitenskapelige forsøk. Det er ingen som i dag kan peke på at de noen sinne gjorde feil av noen slag eller prøvde å lure noen til å tro på det de sa. Siden ingen var leger var de heller ikke bundet til noen skjulte hensikter om at de for all del skulle bevise at det de gjorde var bra ved å manipulere data, en lei tendens enkelte forskere har når de jobber med syke og som for all del vil bevise at de har rett.

Rawls og Davis råd om hvordan du bruker magneter.

Følgende forutsetter at du har identifisert N- og S enden på magneten med et kompass!

Helse i magnetisme i følge Rawls og Davis forskning

N- pol magnetisme /negativ S- pol magnetisme/ positiv
Får elektroner til rotere mot urviseren Får elektroner til å rotere med urviseren
Hemmer biologisk aktivitet Stimulerer biologisk aktivitet
Demper smerter Øker smerter
Demper betennelse Øker betennelser
Reduserer sykdomsfølelse Øker sykdomsfølelse
Alkaliserer vev og normaliserer pH Gjør vev mer surt
Virker antibiotisk Aktiverer mikrobene og forverrer infeksjon
Fremmer selvhelbredelse Hemmer selvhelbredelse
Reduserer ødemer Øker ødemer
Øker O2 opptak i cellene Hemmer O2 i cellene
Bedrer søvn Gjør deg mer våken
Bedrer hukommelse, mer oppmerksom Gjør deg trett og uoppmerksom
Bedrer kroppens elektrisitet der det er skade Forverrer kroppens elektrisitet på skadestedet
Får hjernen til å øke produksjon av melatonin i epifysen Reduserer melatonin i epifysen

 

I neste artikkel skal vi ta for oss hva slags magneter du kan bruke og noen oppskrifter. Vil du vite mer så henvend deg til Norsk Magnetterapi as på Notodden og snakk med Frank Kleven. Du kan bestille et video kurs jeg laget for NMT i sin tid og boka mi: Frisk Med Magnetisme. Frank Kleven tlf: 350 13080

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

 

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Energi-medisin and tagged , , , , , .