Forskere oppdager det alle stort sett vet: du blir bedre av dine depresjoner, angst og frykt dersom du trener fysisk. Men hvor mye bedre og hva slags trening hjelper og er resultatene varige ? Her er noe å tenke over før du velger legemidler.

Les dette og tenk igjennom de ulike sidene ved depresjon. Depresjon er en symptom-diagnose der legen ikke gir deg årsaker. Det viktigste av alt er å finne årsaker til symptomer!! Når det er sagt: Hvor bra hjelper fysisk trening? Her er noen forskningsrapporter. For egen del har jeg denne gangen lagt til egen erfaring. Jeg er 69 år om en måned og har super-helse !!  Jeg bruker ingen legemidler. Jeg trener terrengløp og off-road sykling flere ganger i uken. Passer på kostholdet og bruker vitenskaplige tilpassede kosttilskudd du kan få vite om, dersom du kontakter meg på telefon 47292302 for å bli testet og få lagt opp et kosthold/treningsprogram med oppfølging for ett år.

17% av alle amerikanere lider av depresjoner i løpet av et liv. I Norge vil et sted mellom 7-12% få samme diagnose avhengig av alder, bosted, inntekter osv. Det er som alle vet lettere å miste motet når du er eldre, lider av sykdom, bruker legemidler med bivirkninger, har dårlig råd eller er nederst på den sosiale rangstige enn om det motsatte er tilfelle.

Hver dag bruker 6% av alle nordmenn et legemiddel som er ment å hjelpe mot ulike grader av depresjon.

I Tidsskriftet Fysioterapeuten nr 11-2013 skriver to forskere L. Giske og KT Dahlm at fysisk trening ikke er bedre enn antidepressiva eller samtaleterapi, men det er heller ikke dårligere. Hvilken konklusjon trekker du da?  Forskerne hadde selv ikke utført egne forsøk, men hadde bare lest hva andre hadde skrevet. At trening verken er bedre eller verre enn medikamenter er i seg selv oppmuntrende, for når man trener får man bedre fysisk form med på kjøpet, noe man ikke får av legemidler eller samtale. Skribentene hadde ikke sett på ulike treningsformer og heller ikke grader av depresjon, kanskje noe man bør om man skal gi gode råd til fysioterapeuter?

Ved søk på nettet finnes det ingen norsk undersøkelser om depresjon blant aktive idrettsutøvere, trolig fordi det ikke er et stort nok problem til at noen bryr seg? Når sportsfolk blir deprimerte er det så langt man finner på nettet fordi de taper, ikke føler seg gode nok, slutter med idrett, eller er utmattet etter en hard sesong. Men dette er da ikke sykelig!  Dette er helt naturlige reaksjoner  dersom man ikke vet nok om kosthold og trening og bygger for mye av livet på en ensidig vinnerkultur! Alle disse problemene kan takles ved å lære seg mer om ernæringen og  rett bruk av fettstoffer, aminosyrer, mineraler og vitaminerTilskudd erstatter ikke trening, men gir mer tilbake for hver økt. Dernest å utholde smerten ved å tape og ikke bli best. Alle kan ikke det!  Tenk over dette når du trener: bare et lite antall av de mange som konkurrerer vil noen gang bli enere. Er det er problem, så slutt med konkurranse, det er nok av morsomme idretter der flertallet bare leker seg.

  1. Dr. Philos Lynett L. Craft og Frank M. Pema fra Boston Universitet i USA gjennomgikk en rekke undersøkelser av fysisk trening og depresjon og resultatene synes å være slik: Medisiner mot depresjon  gir kjappe resultater. Fysisk trening  gjør en gladere over tid, men effekten av trening er like bra som medisiner og bedre enn placebo. Treningsresultater er varige og gir dessuten bedre fysisk helse. Treningsmetoder som var vanlige i forsøkene var jogging, rask gange, tredemølle og liknende. Forsøk som pågikk i mer enn 9 uker viste de beste resultatene. Da sier dette oss at livslang fysisk trening ikke bare kan beskytte mot depresjoner, men også virke kurativ.
  2. Forklaring på at fysisk trening bedrer humøret er en allmenn helseforbedring slik som disse beviste effektene her: a) Lager mer endorfiner (hjernens lykkestoff) ) b) Bedre allmennhelse  c)Bedre søvn  d) Reduserer stress e) Gir bedre selvtillit f) Styrker hjertet g) Bedrer energinivåene i kroppen h) Bedre muskelstyrke i) Styrker beinmasse j) Fjerner fedme k)Bedrer utseendet!  Holder du disse fordelene opp mot tabletter bør valget ikke være problematisk. Hvilken treningsform er best? Svaret er: den du liker best og at du trener lenge nok og intensivt nok flere ganger i uken. Erfaring som lege i 40 år og fortsatt utøver av hard fysisk aktivitet  (Terrengløp og offroad-biking flere ganger i uken) tilsier at du har som mål 4 økter i uken a 45 minutter der du blir gjennom-varm og har en puls på 50% over hvilepuls. Dette er mer enn leger anbefaler, men igjen: I de år jeg har trent har jeg aldri truffet en lege som trener systematisk. Sier det noe ?
  1. I følge  en samleartikkel  i  Atlantic  : får 25% av alle amerikanere diagnosen depresjon fra sin leger, mens myndighetene anslår at bare 17% kan sies å lide av det (se punkt 1 og 2). Ifølge tidsskiftet ble det i 1999 erkjent ved forsøk at de som trente hadde like god effekt av trening som de hadde av lykkepillen Zoloft (Norsk navn: Fontex). I en annen undersøkelse fra 2006 sitert i tidsskriftet hadde forskere undersøkt 11 ulike studier av treningens effekt på depresjon og man anbefalte leger å prøve trening for depresjonen, tredje undersøkelse fra 2013 sitert konkluderte med at når pasienter ikke ble bedre av lykkepiller (SSRI), så ble 30% bra av fysisk trening og det er like bra eller bedre enn å prøve nye legemidler for det samme! I 2009 ble pasienter spurt hva leger anbefalte de å gjøre ved depresjon og hele 40% sa at deres leger anbefalte de å begynne å trene som hjelp for å bekjempe depresjon!
  2. Nå tror du vel at trening er bra for det meste, men det finnes de leger som åpenbart ikke trener og som vil bevise at trening derfor er nytteløst som botemiddel mot depresjoner,  en slik forsker er Professor John Campell fra UK  som undersøkte 360 deprimerte hvorav halvparten brukte legemidler og mange over lang tid. Av de 360 skulle halvparten prøve å trene stort sett så mye de hadde lyst, men det gav ingen bedre effekt enn for de som ikke ble oppfordret til å trene. Siden  forskerne ikke førte statistikk over referansegruppens fysiske aktivitet og treningsgruppen stort sett var overlatt til seg selv, er ikke resultatene helt troverdige. Det samme skriver Mark Rice Oxley , forfatter av boka ”Under A Lemontree” , en bok om depresjon der trening blir fremhevet som effektiv. Han sier at Campell synes å ville bevise noe erfaring motsier, og erfaring: trening i store nok doser hjelper!!

Etter å ha gått gjennom mange undersøkelser og vært lege i 40 år og selv er aktiv utøver av fysisk og mental trening er min konklusjon denne: Depresjon er kun en symptomdiagnose. Årsaker kan være mange!! De tre store hovedgruppene:

 1 ) Organisk depresjon , dvs: kjemiske endringer i nervesystemet fremkalt ved: feil-ernæring (for lite mineraler/vitaminer/fettstoffer i mat), bruk av rusmidler/legemidler med depresjon som legemiddel-bivirkning, gendefekter/arv, hypothyreose, andre  hormon-defekter, aldring og lignende. Løsning ligger i å korrigere årsaker. Trening vil hjelpe for allmennhelse, men du kan for eksempel ikke trene deg frisk av en vitamin-mangel eller kurere hypothyreose ved å jobbe!

2.)Den andre gruppen er reaktiv: Dvs. fremkalt av manglende evne til å takle ytre omstendigheter som inaktivitet, dårlige sosiale kår, mobbing, offer for vold og lignende. Trening vil hjelpe fordi det bygger selvfølelse, fysisk styrke og hever aggresjons-nivået slik at du går fra sau til tiger! Husk vinnere i livets spill er de sterke. Brutalt men sant.

3 )Den tredje gruppen er feildiagnoser: Siden depresjon er en symptom-diagnose forteller den ingenting om årsaker. Folk kan ha en dårlig dag dersom legene bare lærer seg å bruke flere ord på tingene og ta seg tid til å lete opp sosiale og psykiske forhold i pasientens hverdag. Folk kan ha dårlige dager, sørge over tap av venner, pårørende, ektefeller, barn.  Man kan føle seg trist, oppgitt og lignende uten at det derved er en sykdom!  Også her kan trening hjelpe fordi trening bedrer humøret, gir mer fighting-spirit og mer styrke til å takle motgang og sorg. Og husk: det er absolutt naturlig og helt OK å sørge over tap, gråte når man er trist og ha en forbigående nedtur.Vil du være et tenkende/følende menneske eller en kald og ufølsom robot?

En Alvorlig advarsel: Bruker du antidpressiva må du ikke slutte med disse uten å samhandle med lege. Mange antidepressiva  gir alvorlige abstinenser om man slutter brått. Selvmord og uforklarlige voldsutbrudd kan oppstå om man kutter Lykkepiller tvert!!

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.