En av de mange påstander som sirkulerer om corona-vaksiner, er at de i tillegg til kjente virkestoffer også inneholder hemmeligholdte substanser. En av de påståtte stoffene skal være karbon-nanopartikler kalt Graphene Oksid. Her er et forsøk på å spore hvor denne påstanden kommer fra.

 Graphene Oksid (GO) er et karbonstoff bestående av atomer som er hektet sammen i sekskantmønster. Stoffet er mange  ganger sterkere enn stål. Det har versert rykter om at stoffet finnes i coronavaksinene på ulike nettsteder og i to  vitenskaplig artikler!

Den første kilden til påstander om GO i vaksiner kommer fra Kina. I 2020 foreslo en gruppe forskere at man en gang i fremtiden kunne putte GO i vaksiner for å gjøre de mere effektive. Artikkelen påstod ikke at det allerede var gjort.

Professor Pablo Campra´s analyse : I januar 2021 dukket det opp en 76 siders artikkel av professor Pablo Campra som arbeidet ved Universitetet i Almeria i Spania. Artikkelen kan nedlastes fra researchgate.com.  Campra undersøkte 28 ulike vaksine-ampuller fra henholdsvis Astra-Zenenka, Pfizer, Janssen og Moderna. Prøver fra disse ampullene ble så analysert med en teknikk som kalles mikro-RAMA spektrografi, der man studerer stoffenes elektroniske natur. Campra  undersøkte 110 prøver og fant mikroskopiske objekter i prøvene. Det var elektronisk spektrum i 8 av prøvene som var identisk med GO og 20 som liknet GO. Han poengterte at resultatene var åpne for diskusjon.

Ikke før hadde Campra publisert sine funn så var der kritikere som ikke hadde lest rapporten ute med påstander om at Campra bare hadde  funnet stoff i en eneste vaksine som liknet på GO.

Karen Kingston juli 2021:  en tidligere ansatt hos Pfizer, Kingston stod frem på YouTube og  sa at professor Campra hadde rett med hensyn til GO. Hun sa at det ut fra hennes viten var 100% sikkert at det var GO i vaksinene. Kingston er imidlertid en forretningsanalytiker og ikke forsker. Hun  hadde ikke forsket på GO  eller vært en del av vaksineproduksjonen.

Professor Andreas Noack : den neste professoren som var ute og støttet GO påstandene var  professor Andreas Noack i Tyskland. Noack hadde imidlertid ikke ved egen forskning funnet GO i vaksiner! Han henviste til Campra og påstod at hensikten med at vaksineprodusentene hadde puttet GO partikler i vaksinen ,var å  «skjærer seg inn i celleveggene » for å hjelpe  cellene å ta opp nanopartiklene  av fett som transporterer vaksine  mRNA.

Dagen etter videointervjuet døde Noack. Konspirasjonsteoretikere var imidlertid raskt ute på nettsteder som Hive. blog og BitChute.com og hevdet at Noack var drept fordi han hadde «avslørt GO i vaksiner». Det hjalp lite at hans kone forsikret om at årsaken var hjertesvikt på grunn av en hjerteklaff-feil.

Flere professorer hevder at det finnes GO i vaksiner : I en lenger artikkel publisert i Oktober 2022  i  Journal Forensic Science and Research går 9 forskere hvorav flere er professorer i sitt fagfelt god for at det kan være  hold i påstanden om at enkelte vaksiner kan inneholde GO.  Ingen av de nevnte hadde selv funnet GO i vaksinene, men de henviser blant annet til professorene Campra og  Noack. Artikkelen er derfor å anse som en støtte til Campra`s avhandling.

Dr. Ryan Cole, USA : I desember 2022 stod en amerikansk patolog Ryan Cole frem med sin forskning på hva som var i vaksinene. Etter å ha analysert innholdet i 100 vaksinedoser kom han til den konklusjonen at de mikroskopiske «flakene» man kunne se i  vaksiner fra Pfizer og Moderna var krystaller av kolesterol, salt og sukker…men ingen GO !

En mulig forklaring ? Så langt synes situasjonen å være slik.En professor i kjemi Pablo Campra har ved bruk av spektrografi og elektronmikroskop identifisert med sikkerhet  GO i 8 prøver av i alt 110 prøver tatt fra 28 mRNA vaksiner fra ulike produsenter. Ingen andre forskere har påvist dette. Dr. Ryan Cole har ved testing av 100 mRNA vaksinedoser ikke funnet GMO, men organisk materiale: fett, sukker og salt.

Dersom man vil tro på begge parter; kan det være at GO ikke er tilsatt med vilje; men være en forurensing i enkelte produksjonsserien ? Og hvor skal i såfall forurensingen komme fra ? I  en PDF. bok forfattet og publisert av   Mario Luisetto  august 2022 med titlen: Graphene and Derviates: Physiochemical  properties in mRNA vaccine manifacturing stragetgy fremsettes en mulig forklaring: Ved fremstilling av vaksinene brukes det GO.Det kan da være at Go kan ha forurenset  noen vaksinene  ,men ikke alle(Boken nedlastes fra www.researchgate.com ).Dersom Luisetto har rett,og mye taler for det, kan alle på sitt vis ha rett; nemlig  at GO finnes normalt ikke i vaksiner, men kan i noenproduksjonsserier (batch)  forekomme som uønsket, tilfeldig forurensning ! Dette vil forklare at alle parter har rett…..

@ Copyright Øverbye

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.