Tre uavhengige spørreundersøkelser fra USA har påvist høyere sjanse for å dø av vaksiner enn myndighetene tall till sier.Er det noe hold i dette ; eller er dette bare løse påstander som sprer  ubegrunnet frykt.? Her er gjennomgang av undersøkelsene som hevder at ikke alt er som det skal være. Men hvor «ille» det er ; gjenstår å bevise.

Konklusjonen først: Her er konklusjonen av myndighetenes tall og tall fra tre spørreundersøkelser blant «folk flest « i USA. Steven Kirsch rapporten er gjort blant vaksinemotstandere.

Rapport Døde av Covid-19 Død av vaksinen Vaksinedød/Covid-19 død Troverdighet Datagrunnlag
CDC: USA`s

helse- myndigheter

839.993 8.023 0,0096 Innsamlet data fra leger og privatpersoner Innrapport til VAERS
Skidmore 165 57 0,345 Fagfellevurdert Representativt tilfeldig utvalg
Rasmussen Report 10% av spurte kjente til en 11% av spurte kjente til en 0,9 Ikke fagfellevurdert Representativt tilfeldig utvalg
Kirsch undersøkelsen 804 2.830 3,5 Ikke fagfellevurdert Vaksinemot- standere

Skidmore Report : Professor Mark Skidmore er økonom ansatt ved Human Resource Protection Program ved Michigan Universitet. Rapporten er fagefellvurdert og ble publisert iScience, Public Health Policy,and the Law ,Volume 4: 208–226October, 2023 . Rapportens resultater med få ord.

  • Tidsperiode 2020 – 23. desember 2021.
  • Utspørring: Gjort av uavhenging statistikkfirma: Dynastat.
  • Antall spurte : 2.840 representative personer som var slik som «folk flest» mht aldersfordeling,utdanning,inntekt, etnisitet etc.
  • Disse 2.840 igjen kjente til 28.400 personer.
  • Analysemetode: Bootstrap ( se vedlegg)
  • Datasikkerhet : 95% sikkert at data holder mål.

Resultatene av undersøkelsen ble slik; 22% av de spurte opplyste at de kjente til at en eller flere i familie eller vennekrets hadde fått vaksinebivikninger og 34% hadde fått ettervirkninger av selve sykdommen.

Datagrunnlag Død av Covid-19 vaksinen Død av Covid-19 Vaksinedød/ død av sykdom
Skidmore Report 57 165 0,345
USA helsemyndigheter 8.023 839.993 0,0096

Dersom tallene man fant ved undersøkelsen legges til grunn kan man anslå at 289.789 døde i USA som følge av COVID-vaksinen, mot regjeringens egne tall: 8.023. Dette betyr at dersom Skidmore Rapporten har rett er det 34,5 x høyere forekomst av død etter vaksinering enn det regjeringen opplyser om.

Rapportens begrensing: Professor Skidmore har følgende reservasjoner 1) Antall spurter var få, bare 2840 personer 2)Vaksine bivirkninger var ikke bekreftet av lege 3) De som svarte tilkjennegav sin tro på at vaksinen gav bivirkninger («biased»).Eksempelvis var det slik at de som selv var vaksinerte eller /og var Republikanere var mer villig til å anerkjenne av vaksiner gir bivirkninger; mens vaksinerte og/eller var Demokrater var mindre villige til å innse at vaksiner gir bivirkninger. Mulighetene for å få svar om bivirkninger var også begrenset av at mange oppfatter det som tabu å omtale egen helse fordi de fryktet å bli oppfattet som polisk ukorrekte å kritisere vaksiner.

Rasmussen Reports : er et nettsted for medisinsk rapportering .I et telefonintervju med 1078 amerikanere i løpet av perioden 27-29 Mars , 2023, med en alderssammensetning , politisk tilhørighet og inntekt og etnisitet som er typisk for den vanlige amerikaner , spurte man : Har noen i din nære familie hadd bivirkninger eller dødd etter COVID-19 eller vaksinen ? Resultatet var slik.

Antall spurte som visste om noen som var døde av COVID-19 Antall spurte som visste om noen

som var døde av vaksinen

11% 10%

Et interessant utkomme av undersøkelsen er at 54% av alle som opplyser at et familiemedlem har dødd av COVID-19 også tror at vaksinen kan ha skylden!!

Rapportens begrensninger : Denne spørreundersøkelsen sanker data på samme måte som Skidmore; men tallene er ikke databehandlet og publisert i en fagfelle vurdert rapport. Den er derfor lite informativt mht konklusjonenes troverdighet.Alt den sier er at hvert 10 amerikaner kjenner til noen de tror har dødd av vaksinering; men uten at en legeundersøkelse har bekreftet at det er vaksinen som var årsaken til dødsfallet ! 

Steve Kirsch spørreundersøkelse: Kirsch er milliardær , ingeniør og datagrunder og vaksinemotstander,I 2023 iverksatte han en spørreundersøkelse blant sine 100.000 followers på nettet , ved å sende de en mail der det stilles spørsmål man skal svare på. Spørsmålene går på om man kjenner noen i familie eller blant nære venner eller bekjente som man tror har dødd av Covid-19 eller etter vaksinering med mRNA vaksine.

10.000 svar kom inn. Til sammen omfattet dette informasjon om 108.000 personer (dvs hver person som svarte kjente i snitt til 10 andre slik som i Rasmussen Reports)

Krisch opplyser at de  9860 svarene er databehandlet av uavhengige statistikere. Det viste seg da at de som svarte kjente til 804 som var dødd av COVID-19 og 2.830 som var dødd etter vaksinering. Dette gir følgende forholdstall: Antall døde av vaksine/antall døde av sykdom: 3,5

Kommentar: Steve Kirsch  informanter er  fra abonnerer på hans mails-system Det er rimelig å anta at disse likesom Kirsch  er kritiske/motstandere og at de er blitt det fordi de kjenner noen som har dødd av vaksinen. Derfor kjenner de trolig til  til langt flere dødsfall etter vaksine enn «folk flest» fordi de leter etter svar som bekrefter egne valg og videre er villige til å tro mer enn andre at at vaksiner fremkaller død.           

Spør fastlegen: Alle som skal la seg vaksiner bør samråd seg med fastlegen som vil kunne gi en individuell risikovurdering til beste for pasienten.

Bootstrap metoden : «bootstrap « som består i å velge ut et tilfeldig utvalg av svarene og analysere disse.Dette blir så gjort 1000 ganger.Man får da tall der 95 % av tallene ligger innenfor et gitt område kalt konfidensintervall; med andre ord bare 5% av tallsvarene har lav sjanse for å være troverdig

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.