«Energi-medisin» fremtidens terapi ?

Akupunktur ansees av WHO å være verdens mest anvendte og best beviste terapi hva angår erfaring, forskning og dokumentasjon.

Ved å forene vestlig kunnskap om elektronikk, militær forskning og tusen år gammel erfaring har man i dag skapt elektro akupunktur som viser veien til en bedre fremtid for den som vil vite mer om egen kropp og forbedre sin helse på en naturlig måte.

Professor Harold Saxton Burr,USA

Professor Harold Saxton Burr,USA

Akupunktur, LASER-terapi, magnetterapi er bare noen få av mange terapier utviklet av leger og vitenskapsmenn, bygget på akupunktur- vitenskapens årtusengamle erkjennelser av at menneskekroppens trilliarder av celler lager energi og kan brukes til diagnose og til å bevirke selvhelbredelse. Romfartsmedisin i USA, Kina og USA har alle tatt med seg kunnskapen om samspillet mellom jordas elektromagnetiske felt (magnetosfæren) og levende veseners avhengighet av disse feltene for å kunne eksistere.

Forsøk utført på astronauter og u-båtmannskaper der mennesker isoleres fra jordas elektromagnetiske felter viser klart at disse mannskapene blir syke om de ikke har tilgang på disse energiene. Energimedisin er derfor ikke ”alternativ medisin”; det er sann, bevisbar kunnskap om mennesker, dyr og planters elektromagnetiske natur. Ut fra målinger utført på forsøkspersoner kunne professor Harold Saxton Burr ved universitetet i Florida bevise at sykdom alltid ledsages av endringer i kroppens elektriske energier og at helbredelse medfører normalisering av energiene til slik de er hos friske personer.

Punktdiagnostik med målenoder etter Holimed systemet

Punktdiagnostik med målenoder etter Holimed systemet

I årtier har vitenskapsmenn drømt om å lage det perfekte målesystem for disse energiene og det perfekte terapisystem. Det kanskje best dokumenterte systemet pr. dags dato ble utviklet av doktor med Reinhard Voll [1] som også hadde utdannelse i idrettsmedisin og tropesykdommer. Systemet bygget på kunnskapen om bruken av nervepunkter i kroppen hentet fra 3000 års nedskrevne erfaringer innen kinesisk akupunktur. Systemet ble senere testet på mer enn 10 millioner pasienter i Russland i forbindelse med utvikling av et testsystem for russiske astronauter kalt Prognos. Systemet har vist seg like bra som mange konvensjonelle systemer som brukes på vanlige sykehus både i vesten og i Russland.

I 1977 klarte ingeniør Erich Rasche og doktor med. Franz Morell å utvikle et terapisystem som harmonerte med doktor med. Voll`s oppdagelser og der man brukte nervesystemets egne elektromagnetiske signaler til å oppnå den samme effekten som de beste og mest erfarne akupunktører før hadde klart etter mange års utdannelse[2]. Det er pr. dato skrevet en rekke bøker og avhandlinger om temaet. På nettstedet http://www.institut-biophysikalische-medizin.de kan man finne 72 vitenskaplige kilder. I 1984 hadde jeg æren av å overvære en forelesning med doktor med. Voll og senere spise privat middag med den russiske biofysikeren professor F. Portnov som kunne fortelle om en utstrakt forskning på akupunktur, bioresonans utført på mennesker og dyr. Han fortalte at mye av forskningen var så banebrytende at det den gang var underlagt det militære! Portnov sa den gangen til meg ” Gode kollega, i fremtiden vil kanskje medisinsk viten i Deres land en dag komme nær det nivå vi idag har innen militær forskning i Russland. Vår viten om akupunktur, refleksologi og bruk av elektroniske signaler for å påvirke kropp og sinn til selv-helbredelse overgår alt hva deres leger tror seg å vite, eller kanskje noen gang får vite…»

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

(Veiviseren forlag arrangerer kurser i energimedisin for helsepersonell)

[1] (Topographische Lage der Messpunkte der EAV, ML-Verlag, Uelzen, 4. Auflage 1980)

[2] Morell F: Die MORA-Therapie – Therapie Mit Körpereigenen Schwingungen. Special Edition, Friesenheim, MedTronik 197

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, Energimedisin and tagged , , , , , , , , , .