En verdig alderdom i verdens rikeste nasjon institusjon burde innebære et enerom med bad og eget toalett for eldre og syke på institusjon. Men fortsatt er ikke dette en standard for alle eldre og sykehjem garantert av staten. En ringerunde til et politisk parti, diverse  statlige og kommunale instanser bragte for dagen noen høyst interessante opplysninger. Ikke all informasjon lovte god fremtid for eldre.

 

Staten har ansvar for driften av Norge og lager lover ,regler og retningslinjer som skal garantere at landet utvikler seg slik velgerne håper at det skal .En del av det vi alle håper på er at om det man en gang skulle ende på et eldrehjem eller sykehjem blir det på et enkeltrom med mulighet for eget toalett og bad slik det var  når man bodde i eget hjem. Man håper at regjeringen har regler for slikt og at det over statsbudsjettet avsetts penger til at slike tjenester utbygges i alle kommuner. Men slik er det ikke.

Ved henvendelse til Sosialdepartementet fikk man vite at det ikke fantes noen som kunne svare på dette. På Statistisk Sentralbyrå hadde man heller ingen oppdaterte data på hvor mange i dette land som hadde endt opp på dobbeltrom, trolig mot sin vilje og ønske. Etter enda flere telefoner endte man til det eneste partiet i Norge som i følge egne ord har hatt en eldreminister og en egen plan for statlig ansvar for eldreomsorgen: Fremskrittspartiet. En meget vennlig og informert talsperson for partiet sosiale plattform kunne informere at de pr dato ikke hadde noen oversikt over situasjonen i Norge. Vedkommende forklarte at det hele var opp til kommunene og at det ikke fantes noen stortingsvedtak om garantert enerom.

I 2015 da  Fr.P  satt i regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti  vedtok regjeringen et prøveprosjekt med 4 kommuner som skulle bygge ut og drifte eldreomsorg med statlig finansiering. Etter et par år økte prosjektet til 11 kommuner, men det hele ble avviklet i 2020 a Fr.P gikk ut av regjering. Etter dette har det ikke skjedd noe liknende forsøk.

FrP helsepolitiske rådgiver kunne videre opplyse at fordi det hele i siste instans er et kommunalt ansvar blir det kommuneøkonomien som setter begrensinger. Kommunene får overført penger fra staten til helse og sosiale tiltak; men eldreomsorgen er ikke prioritert! I stedet brukes penger til tiltak som skoler og utdanning og eldreomsorg blir derfor en salderingspost; dvs får det som blir til overs

Dette har i følge samme talsperson ført til at mange eldre som bor i kommuner med dårlig tilbud flytter til andre kommuner i håp om en bedre fremtid.

Deretter en telefon til en kommune i nærheten. Her fikk man bekreftet Fr.P´s historie. Eldreomsorg i og utenfor institusjon er et kommunalt anliggende. Enn så lenge hadde denne kommunen enkeltrom til alle; men for kortere opphold: dessverre ingen garanti, da måtte man godta dobbeltrom

Deretter noen søk på Nettet for å se om det var noe å hente På statistisk sentralbyrås sider fantes en lenger oversikt over dobbeltrom på norske institusjoner datert 2001. Det var den gang 5.200 dobbeltrom for eldre og syke og 80 rom med flere en 2 på rommene !!!  Av 326 kommuner vare det bare 90 som kunne garantere enerom den gangen. På  samme nettside kunne man i et dokument datert 2011 finne at nå skulle man satse mere på hjemmetjenester og mindre på institusjoner.

Stortingets Nettside samme år finner man et referat fra en stortingsdebatt som kan meddele at det i 2011 fortsatt var 5200 dobbeltromsplasser i kommunale institusjoner for eldre og at 3.500 eldre og syke ventet på plass.

Deretter begynte det å bli tynt med dokumenter, selv om de fleste partier i valgkamper lovte å gjøre mere for gamle og unge. Hvor mange dobbeltrom det er i dag vet ingen.Men man kan lese på nettet at enkelte fattige kommuner som  Oslo bygger om enkeltrom til dobbeltrom i strid med egne lover og forskrifter.

Brennpunkt 18 januar 2023. Den som søker på nett og kontakter statlige og kommunale instanser møter mange vennlige personer; men ingen kan love at det skal bli bedre. Statens bevilgninger holder ikke tritt med en økende andel eldre og kommunene, med unntak av de som i et kraftverk tilkoplet en utenlandskabel, blir ikke rikere; noe Brennpunkt reportasjen den 18 januar 2023 klart viste. Den forteller om en eldreomsorg med stadig dårligere tilbud.

Flere syke eldre og demente er henvist til å bo hjemme og det er mangel på faglærte pleier og sykepleiere. En syk som bor hjemme kunne fortelle om 21 ulike pleiere i løpet av 16 dager.

Fordi kommunale pleiere skal betjene mange hjemmeboende syke og demente blir det liten tid pr person.  Siden de fleste sikkert har fått med seg hva Helseministeren mener er det ingen behov for å sitere dette; annet enn at den sittende regjering ikke har noen snarlig løsning eller ekstra penger til å få orden på situasjonen. Og enkeltrom med bad og dusj? Det avhenger av hvor du bor .Slik burde det ikke være i et land med verdens rikeste regjering …….

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.