Illustrasjon: H Abdussamatov

Det er solas økte energiproduksjon i siste 100 år og ikke klimagasser som er årsakene til stigende globale oppvarming hevder Dr. Abdussamatov ,sjefen for Pulkovo Observatoriet i Russland i 2009. Når sola energiproduksjon  begynner å avta ,vil det kunne lede til et kjøligere klima.Her er fakta til ettertanke.

Dette er ikke en artikkel om klima- skeptisisme ; men en presentasjon av hva enkelte solforskere mener har blitt glemt i klimadebatten.

Solflekker og solens energiproduksjon: Solflekker kan sees på solas overflate som mørke områder som varierer over tid.De første til å telle antallet var kinesiske astronomer som begynte å registrere de ca 800 før Kristus. Kinesiske astronomer observerte at antall hadde forbindelse med klima.I Europa ble antall solflekker først nedtegnet i 1123.

I 1843 oppdaget den tyske astronomen Svchwabe at antall solflekker varierte med over år.Det ble etterhvert oppdaget at sola har en 11 års syklus med maksimal og minimal antall flekker. I 1852 erkjente astronomene at antall solflekker gjenspeiler aktiviteten i sola og at denne påvirke jordas klima og magnetisme.Ved å bruke 11 års syklusen som målestokk har vitenskapen i dag en nøye oversikt over antall solsykluser helt tilbake til 1611.

Ekstremt kalde perioder I 1893 oppdaget den britiske astronomen Walter Maunder at i perioden 1645-1715 ble det ikke registrert solflekker.Denne perioden kalles i dag Maunders Minimum og sammenfaller med den periode som med ekstremt kaldt klima kalt Den Lille Istid.man forstod derved at antall solflekker forteller noe om solas energiproduksjon.

I 1988 oppdaget den russiske astronomen Boriskov at Maunders Minimum ikke var en engangsforeteelse. For hvert 200 år har det vært periode med lav solenerginproduksjon og tilsvarende kalde perioder.

Mellom disse periodene har det vært perioder med mange solflekker og høy solaktivitet og tilsvarende varmt klima; lenge før det fantes menneskeskapte klimagasser (GHG: Green House Gases)

Solarsyklus 22-23, solstrålingen blir mindre: da Abdussamatov´s artikkel ble skrevet i 2009 befant sola seg i den 23 syklus a 11 år i moderne tid. Den direkte målte energiproduksjonen i sola målt via instrumenter i sol- satelitter viser en gradvis avtagende aktivitet. Denne har deretter fortsatt å avtal i følge målinger utført av NASA og er fortsatt avtagende.

I følge Abdussamatov er disse endringene et direkte bevis for at sola er en variabel stjerne med kort og lange sykluser i sin energiproduksjon og disse syklusene er ikke konstante og er derfor vanskelige å forutsi direkte.

Solar syklus 27 det vil bli kaldere: ved å bruke erfaringene fra tidligere sykluser vil syklus 26 innvarsle begynnelse på en 200 års stort minimum med innvarsling av en ny kaldere periode . Abdussamatov datamodell  viste at perioden med få solflekker og en kaldere sol først vil begynne rundt 2042 og vare 45-65 år.

Solaktiviteten og den globale klimakrisen: Kunnskapen om sola har vist en ekstremt høy aktivitet de siste 100 år med mer energiproduksjon enn i foregående 700 år.I følge Abdussamatov forklarer denne økte aktiviteten den globale oppvarmingen.Det er med andre ord ingen grunn til å tillegge klimaendringene til menneskeskapte klimagasser. Sola kan forklare det meste. Det betyr at klima-angst med krav om nedlegging av husdyrhold ,endring av kostvaner og panikkartede ikke-demokratiske tiltak for å begrense menneskelig frihet og aktiviteter som antas å produsere klimagasser kan være unødvendige for å endre jordas temperatur.

Da man dyrket druer i Skotland og Grønland var grønn: på 1000 tallet hadde sola et maksimum med et varmere klima enn det vi har i dag.Vindruer ble dyrket i Norge såvel som i Skotland og Grønland hadde store grønne landområder der vikingene bosatte seg.Deretter fulgte et lenger solminimum med kaldere periode som kulminerte med Den Lille Istid (1645-1715) da elvene i nordlige Europa ble islagte og Grønland ble islagt og fordrev de nordiske nybyggerne, bare eskimoene klarte å overleve.

Hvorfor det ikke blir umiddelbart kaldt : Når solaktiviteten nå er fallende blir det ikke umiddelbart kjøligere klima. Store mengder varme er lagret i verdenshavene og det kan derfor ta opptil 17 år eller mer før temperaturen begynner å avta.Denne forsinkede avkjølingen på grunn av verdenshavene forklarer hvorfor vi for øyeblikket har fortsatt har temperaturøkning, mens solaktiviteten avtar.

Tilhengere av FN´s klimapanels  påstander om at det er klimagassene som er årsaker til oppvarming ; henviser til at fortsatt er  temperaturstigningen mens solaktiviteten avtar. De ser helt bort fra de enorme varmemengden som finnes i verdenshavene som årsak til forsinket nedkjølingen .Når verdenshavene har avgitt nok varme vil det i følge Abdussamatov gradvis inntre en ny kuldeperiode som senere hen vil føre til økt temperatur.

Global varmeperiode på andre planeter: Den stor aktiviteten i solas energiproduksjon frem til solsyklus 23 i dette århundre har altså i følge Abdussamatov forårsaket den globale oppvarmingen og er ikke fremkalt av en  økning i klimagasser.Et ytterligere bevis for dette at temperaturen på andre planter i solsystemet har økt i følge NASA.Ingen av disse planeten har klimagasser.

CO2 reduksjon vil ikke ha noen effekt på klima : Økt soltemperatur har oppvarmet verdenshavene og økt avdamping med økt produksjon av skyer. Av all solstråling som kommer inn over jorda opptas 51% av vanndamp, 27% av andre klimagasser og bare 12% av CO2. Om all CO2 ble fjernet, ville vanndamp i skyene fortsatt holde tilbake 51% og 27% av andre gasser. Bidraget fra CO2 er altså liten.Bidraget fra sola betydelig og dessverre oversett.

Mange av Abdussamatov´s observasjoner og teorier er senere bekreftet av den engelske astrofysikeren professor Valentina  Zhakarova og hennes team. Det gjenstår altså enda 20 år før Abdussamatov´s forutsigelser kan bekreftes.

Kilde: The Sun Defines The Climate . Habibullo Abdussamatov, Dr. Sc.Head of Space research Laboratory of the Pulkovo Observatory,Head of the Russian/Ukrainian joint project Astrometria«Nauka i Zhizn» («Science and Life»), 2009

@ Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.