Johannesurt : I Tyskland er Johannesurt det mest brukte legemiddel mot depresjon. Uttrekk av planten har vist seg å være virksom, tåles godt, har få bivirkninger og ingen tilvenningsfare. Burde norske leger lytte til  tysk forskning ??

 Johannesurt (Hypericum): Johannesurt også kjent som” Prikkeperikum” eller på latin Hypericum Perfolatum . Det er en viltvoksende plante som finnes i hele Europa og vestlige delen av Asia .

Den har vært brukt i folkemedisin i mange land mot depresjon, angst, uro, nyreproblemer, lungeinfeksjoner, sårheling, søvnvansker og problemer i overgangsalder. Planten får gule blomster i midten av juni og kristne munker valgte derfor å kalle opp planten etter Døperen Johannes, hvis minnedag er  den 24 juni.

I moderne tid har planten fått et oppsving som erstatning for nervemedisiner mot milde og moderate depresjoner. Forskning har vist at uttrekk av planten er like bra som mange skolemedisinske produkter og har mindre bivirkninger. I 1988 ble Johannesurt godkjent som offentlig  legemiddel i Tyskland. Mange tyske leger foretrekker nå Johannesurt som førstevalg ved depresjoner og den er blitt det mest solgte antidepressiv i landet. Stadig flere leger i andre land har fått øynene opp for urtenes helbredende virkninger.Noe å tenke på for norske leger ?

Mild og moderat depresjon: I en amerikansk undersøkelse fra USA i 1999 ble den kliniske effekten av Johannesurt sammenliknet med ulike kjemiske antidepressiva. Resultatet viste at planteuttrekket var like bra som vanlige legemidler mot depresjon og bedre enn placebo. Johannesurt skåret høyt ved å ha få bivirkninger!

En annen undersøkelse omfattet gjennomgang av hele 23 vitenskapelige utprøvinger av Johannesurt på 1757 pasienter med mild eller moderat depresjon som ikke trengte sykehusinnleggelse ,var resultatene likedan.

Menopausale problemer: I en dobbelt  blind placebo kontrollert undersøkelse utført på 100 iranske kvinner i 2010 opplevde deltagerne reduksjon av hetetokter etter  8 uker. Forskerne mente at effekten skyldtes at planten inneholder stoffer som imiterer østrogener.

Forklaring på observert virkning: Vitenskapelige studier har vist at ved inntak Johannes urt øker produksjonen av en rekke nervetransmittorer som serotonin, dopamin, noradrenalin, GABA og L-glutamin. Dette er stoffer som virker psykoaktivt og antidepressivt. Plantens evne til å øke serotonin og reseptorene for serotonin, er den samme man ser når pasienter får” lykkepiller”. De to aktive stoffene i urten  som fremkaller de psykoaktive endringene er hypericin og hyperforcin.

Når bør legen velge Johannesurt? Depresjon er ikke uten videre å betrakte som en enkel sykdom man kan behandle med et legemiddel enten det kommer fra en kjemisk produsent eller en urt. Depresjon er mer et symptom på en underliggende  årsak, enn det er en sykdom i seg selv. Vi kan være deprimerte når vi har problemer som ikke lar seg løse Som eksempler kan nevnes arbeidsledighet, vedvarende fattigdom, dårlige boforhold, mobbing, vold, familiekonflikter, senfølger etter traumer, sykdom i familien og egen sykdom med mere. Og ikke å forglemme bivirkning av visse legemidler.

Deprimert et symptom på lavt stoffskifte: Ubehandlet eller underbehandlet  lavt stoffskifte ledsages ofte av depresjon . Depresjonen forsvinner når man får stilt rett diagnose og blitt satt på riktig dose thyroidhormoner .Det ville være absolutt være galt om legen skulle foreskriver en lykkepille er for den saks skyld Johannesurt, i stedet for stoffskifte-hormoner!

Kosthold og depresjon: En annen vanlig og ofte oversett grunn til Professor Melvyn Werbach var psykiater i California og la merke til at mange innlagte pasienter på psykiatrisk institusjon hadde klare tegn på underskudd på ett eller flere mineraler og vitaminer(1) Når disse mangelsykdommene ble korrigert, fikk pasienten bedre allmennhelse og depresjonen gikk gradvis over. Disse erfaringene resulterte i hans fire binds verk over ernærings innvirkning på helsen. Hans observasjoner er siden bekreftet av en rekke forskere.

Konklusjon: Man skal ikke uten videre behandle depresjon med noe legemiddel eller plantemedisin før man har utredet årsak!! Når legen har funnet årsakene , skal man absolutt behandle disse før det overhode tenkes på psykofarmaka. Når det er gjort kan det så vurderes om legen i samråd med pasienten bør gi medisiner for depresjon ved siden av årsaksbehandling. I slike situasjoner  synes Johannesurt å være et bra valg ved mild eller moderat depresjon.Den virker like bra som kjemiske legemidler, har mindre og mildere bivirkninger og liten tilvenningsfare.

Pasienthistorier å lære av: Dersom man er interessert kan man gå til nettstedet www.Drugs.com der pasienter gir poeng til sine legemidler.126 pasienter har lagt ut sine sykehistorier og erfaringer med Johannesurt. 78% hadde positiv effekt, 14% opplevde ingen bedring.På en skala 1-10 var gjennomsnitts skår 8.

 Kilder: 1.Werbach M : Nutritional Influence on Mental Illness,Third Line Press, Tarzana, 1999

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.