Liste over noen matvarer med rester av sprøytemidler.

Den engelske kjendiskokken Jamie Oliver uttalte: ” 0,8% av alle dødsfall skyldes selvmord. Men 60% av alle dødsfall kan settes i forbindelse det vi spiser. Men det er det ingen som snakker om!” Her er noen fakta du bør tenke på når du skal kjøpe mat og hvorfor vi skal velge økologisk og ikke lenger kan tro på Mattilsynets påstander om at maten du spiser er sunn og sikker!

Er Mattilsynet din venn eller…?

appelsiner-2

Ser sunt ut…

Mattilsynet sies å være samfunnets voktere som skal beskytte borgerne mot giftig og helsefarlig, næringsfattig mat og produkter med påstander om helsegevinst som ikke kan dokumenteres. Dette betyr at tilsynet i prinsippet skal ha tilsyn med matvarer av alle slag (planter/fisk/fugl/dyr/matprodukter ), dyrevelferd, drikkevann og kosttilskudd.

Tilsynet ble foreslått opprettet under regjeringen Stoltenberg i 2001 da Bjarne Håkon Hansen var landbruksminister. Den 5 januar 2004 ble tilsynet offisielt åpnet av Lars Sponheim som da var statsråd i Landbruks og Matdepartementet i regjeringen Bondevik II ( 2001-2005)

Mattilsynet, talsperson for Codex Alimentarius?

Alt øker i det moderne samfunn,også sykdommer.

Alt øker i det moderne samfunn,også sykdommer.

Inntil 2004 hadde tilsynet med matvarer, dyre , fiskehelse og kosttilskudd blitt ivaretatt av Statens Landbrukstilsyn, Fiskeridirektoratet , Statens Næringsmiddeltilsyn og 89 kommunale næringsmiddeltilsyn.

Opprettelsen av ett tilsyn var utad ønske om sentralisering for effektiviseringens skyld, men det er ingen hemmelighet at dette var etter ønske fra EU om å innføre Codex Alimentarius med større tyngde i norsk næringsmiddelkjede.  Codex Alimentarius er som man vil huske næringsmiddellovene som ble etablert av den tyske regjeringen under ledelse av Fritz ter Meer (Klikk og les mer om dette).

Ved å etablere ett tilsyn skulle det blir enklere å implementere et relativ  lovverk som tillater liberal oppdrett/dyrking ,fremstilling  av og salg av næringsfattig og forurensende matvarer. Utad het det at man skulle samordne tilsyn og beskytte forbrukerne.

Hva Mattilsynet selv sa om saken !

Hva var det de sa?

Hva var det de sa?

I et telefonintervju med en representant for Mattilsynet  før jeg skrev boken min Mat er Helse(2007), medgav vedkommende at tilsynet ikke hadde penger nok til å utøve den kontrollen man burde med matvarer som ble fremstilt i Norge eller importert fra utlandet.

Det ble i intervjuet sagt at kontroll i stor grad var overlatt til produsenter og importører etter et regelverk som var internasjonalt, men man kunne ikke annet enn å håpe at reglene ble fulgt.

Dette er prinsippene innen det nye styresettet EU og USA ønsker å implementere på verdensbasis kalt New Public Management; at produsentene selv fører intern kontroll med egne produkter og tjenester. Myndighetene på sin side skal kutte kostnader ved kun å satse på stikkprøver og håpe på at produsenter av varer og tjenester holder hva de lover.

Niels Christian Geelmuyden: matvarsleren !

Geelmuyden:sunn mat

Geelmuyden:sunn mat

Selv om Mattilsynet pr dato har 1300 høyt kvalifiserte fagfolk som uten tvil vil det beste, har de altså i praksis liten reell makt til å gå mot sikkerhetsnormene Codex har satt. Dette kom frem i intervjuet jeg hadde med de ulike byråkrater og les blant annet i Nils Christian Geelmuydens bok om matsikkerhet : Sannheten På Bordet .

Det er således ikke Mattilsynet som styrer butikken; det er Codexlovene og disse igjen styres av industrien via kompliserte koplinger som ikke er synlig for publikum.

Det var tross alt kjemikaliegiganten IG Farben i Tyskland som sørget for å ansatte an av sine sjefer  Fritz ter Meer til å utforme lovene i 1962.

Kritikere som doktor Mathias Rath har den mening at valget var uheldig fordi ter Meer ikke var demokrat og ikke ville lytte til forbrukerne. Fritz ter Meer og hans hjertebarn  Codex-loevene har i følge sine mange kritikere innen grupper for naturmedisin, økologi og alternativ bevegelsen  blitt ansett som  industriens syn på ”matvarer” og ”miljø”.

Legetidsskriftet er positive til Codex-lovene.

Det må poengteres at tilhengere av Codex Alimerntarius lovene selvsagt har et hel annet syn på dette og ser lovene som et stort fremskritt.

Således har Legetidsskriftet en positiv holdning til lovene! Og et nettsted for skeptikereSaksynt: mener at forfattere som Geelmuyden sprer myter, frykt og løgner!

Dette for å poengtere at det er ulik syn på så mangt i dette samfunnet. Vi tar ikke standpunkt, men bringer begge sider av debatten.

Så kan du selv dømme!

Gift i matfatet, er det bra ?

Usunt for insekter, sunt for mennesker ?

Usunt for insekter, sunt for mennesker ?

Fordi lovene for matvarer er vedtatt av trans-nasjonale lovverket Codex Alimentarius  kan man ikke forvente at de råvarer og ferdigprodukter Mattilsynet godkjenner, noensinne har vært testet  i sin helhet her i Norge.

Og har man testet det ; er grenseverdier for kjemisk insektdrepende midler og industrielle giftstoffer satt av Codex lovene under påtrykk av produsenter av slike giftstoffer.

Og det er i følge dokumentasjon nettstedet har blitt vist av innsidere også tydelig at det skjer en viss grad av forfalskning av måleresultater,ved at råvarer og produkter tilsettes kjemikalier som skal narre tilsynets kjemikere til å måle lavere verdier av miljøgifter enn det som faktisk finnes i matvarene.

I Norge offentliggjøres ingen tall for giftstoffer i matvarer, men nedenfor er tall fra forbrukerorganisasjonen Enviromental Working Group (EWG) som hadde gått gjennom 34000 prøver tatt fra 42 ulike råvarer i USA.

Vi må anta at tallene er representative for Norge fordi vi importerer jordbruksvarer fra USA, Kina og i prinsippet alle land i verden.

Råvarens Nan

% av testede prøver som viste forekomst av sprøytemidler Hvor mange ulike typer sprøytemidler ble funnet i råvaren
Epler 98% Minst 1
Fersken 98% Minst 1
Nektarin 97% Minst 1
Jordbær En enkelt stikkprøve 13 !
Druer En enkelt stikkprøve 15 !
Selleri En enkelt stikkprøve 6
Spinat En enkelt stikkprøve 7
Paprika En enkelt stikkprøve 15
Cherry tomater En enkelt stikkprøve 13
Erter En enkelt stikkprøve 13
Poteter Ulike Tester 35!! http://www.whatsonmyfood.org/food.jsp?food=PO

 

I poteter som topper listen over mest nedsprøytede råvarer i USA ble det funnet til sammen 35 ulike sprøytemidler når man adderte funnen fra ulike tester.

Det ble blant annet funnet rester av det totalforbudte, kreftfremkallende sprøytemidlet DDT som har vært totalforbudt i snart 50 år! Dette betyr at tross forbud lager industrien DDT fortsatt og selger det bønder på tross av myndighetens lovverk!

Egne betraktninger.

Det er opp til deg å velge ut fra informasjon. Du kan tro på Legeforeningen,staten og skeptikerne som hevder at Codex og sprøytemidler er ufarlig.

Eller du kan tro på produsenter og brukere av økologisk og biologiske matvarer, miljøforkjempere, helhetstenkende leger og forskere og  bevisste borgere som ønsker en giftfri planet. Det hele er ditt valg. Hva jeg som forfatter mener?

Jeg lever økologisk i den grad det er mulig; men det er mitt valg selvsagt. Som basis for dette valget  har jeg lagt til grunn følgende:

Økogris= sunne svin

Økogris= sunne svin

Oppvekst på landsbydga med en bestefar som drev økologisk sjølberging (5 mål hagebruk og egne økologgriser). 10 år i foreningen Pasientforeningen for Helhetsterapi som arbeidet for et sunnere kosthold. Besøk ved sykehus i utlandet der man serverte økologisk mat som en del av behandlingen, Egen bok om urbefolkningens kosthold.  40 år som lege der jeg har spurt folk om deres levevaner.

Ut fra disse erfaringene kom jeg for egen del til at de som levde på giftfrie matvarer jevnt over hadde bedre helse og levde lenger uten sykdom.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, helsekost, Kosthold and tagged , , , , , , , .