Fakta og myter om kolesterol.

Det er en allmen enighet blant de fleste leger at det er en helsegevinst å ha lave verdier av kolesterol i blodet.Men det finnes også mange forskere som etterhvert  mener at vitenskapelig forskning viser noe annet. Her er noen fakta til ettertanke.

Påstand: Det er en fordel for helsen å senke total kolesterol.

Fakta: Det ansees som gunstig at total kolesterolet er under 5.0 enheter. En større koreansk undersøkelse av i alt 12.8 millioner personer viste følgende interessante data. Den laveste dødsrisiko var hos personer med total kolesterol som lå mellom 5.4-6.4 For personer med total kolesterolet lavere enn 5.4 økte dødsrisiko jo lavere verdiene var. Ved 3-0 var risiko for død økt til det dobbelte i forhold til de med lavest dødelighet.

For total kolesterol verdier over 6.4 økte dødeligheten. Forskerne bak rapporten konkluderte med at ” total kolesterol- verdier under 5.4 er ikke nødvendigvis forbundet med god helse”.

Påstand: Når total kolesterol faller, reduseres forekomst av Hjerte-Kar Sykdommer (HKS)

Fakta: I 1987 ble det publisert en større undersøkelse kalt Farmingham undersøkelsen, basert på studie av befolkningen av byen Farmingham. Undersøkelse konkluderte med at de med lave verdier av total kolesterol hadde høyere forekomst av HKS enn de med høye verdier.

I 1990 kom en ny rapport Da hadde nye forskere konkluderte med at de med lave verdier av Total Kolesterol hadde lavest verdier av HKS!! Kritisk gjennomgang av artikkelen viste at artikkelen var forfalsket. Først når verdiene stiger over 9.0 øker forekomst av HKS!!

Påstand: Høye verdier av total kolesterol leder til mere åreforkalkning.

Fakta : Det er i følge flere kritiske undersøkelse ikke vært mulig å påvise at høye verdier av total kolesterol  alene  leder til økt åreforkalkning.

Påstand: Når man senker total kolesterol med statiner  reduserer man forekomst av arteriosklerose og derved forekomst av HKS.

Fakta: 16 store undersøkelser viste at det ikke var reduksjon av åreforkalkning i kransarteriene rundt hjertet når man senket totalkolesterol med statiner. Kun en undersøkelse viste at det var bedre hjertehelse ved lavere total kolesterol og det var hos personer som trente regelmessig.

Ved gjennomgang av en rekke undersøkelser som har studert forholdet mellom HKS og Total Kolesterol er konklusjonen at Total kolesterol er uegnet som indikator for HKS.

Påstand: Det er en fordel å ha lave verdier av LDL –kolesterol også kalt det ”dårlige kolesterolet”.

Fakta LDL- kolesterol (Low Density Lipoprotein) er ikke en spesiell type kolesterol. Det er helt vanlig kolesterol som transporteres av et transportproteiner kjent som Lipoproteiner ,men med en lav vekt (Low Density).derav navnet LDL-kolesterol.

LDL-kolesterol er et viktig betennelsesdempende stoff kroppen bruker for å redusere skader i blodårene , forhindre kreft og bekjempe infeksjonssykdommer.

LDL-kolesterol er derfor nødvendig antioksidant og høye verdier signaliserer at noe er galt i kroppen. Man kurerer derfor ikke selve sykdommen i blodårene ved å senke LDL-kolesterolet kunstig ved bruk av statiner

I en undersøkelse viste det seg at personer med lave verdier av LDL-kolesterol  hadde høyere dødelighet enn de med høyere verdier.

Påstand: man lever lenger om man har lave verdier av LDL-kolesterol kjent som det ”dårlige kolesterolet”.

Fakta: Dette er feil. Flere større undersøkelser som omfattet 68.000 eldre viste deg seg at eldre personer med høye verdier av LDL-kolesterol lever lenger enn de som har lave verdier. Forklaringen må være at siden LDL-kolesterol er en viktig antioksidant, vil reduksjon føre til at kroppen mister noe av sin iboende evne til å avgifte og reparere celleskader og infeksjoner dersom LDL-kolesterol reduseres!

Påstand: ved å senke LDL-kolesterol med legemidler reduserer man dødelighet fremkalt av HKS.

Fakta: I en større undersøkelse av amerikanere i perioden 1999-2006 viste det seg at dødeligheten av HKS økte, mens gjennomsnittlig verdi av LDL-kolesterol i befolkningen sank som følge av økt bruk av statiner (JAMA. 2009; 302:2104–2110.)

Hva skal man tro? Her er en konklusjon skrevet av den svenske kolesterolforskeren Dr. Med. Uffe Ravnskov og medarbeidere som har studertkolesterol og HKS  gjennom mange år :” Ideen at høyt kolesterol skal fremkalle HKS er umulig å bevise siden de med lave verdier har like mye åreforkalkning som de med høye verdier og deres risiko for å utvikle  HKS er enten lik eller høyere ! Kolesterol hypotesen har blitt holdt i live i mange tiår av utredninger basert på misledende statistikker og utelukkelse av utredningen som ikke har bekreftet resultatene og ved å ignorere undersøkelser som motsier resultatene.”

Dr. Med. Uffe Ravnskov har samlet forskning i boka Kolesterol Myten. En engelsk versjon kan nedlastes gratis på nettet. Boken tar for seg alle sider ved kolesterolspørsmålet.

 

NB! Dersom man har hjerte kar sykdom og bruker kolesterolsenkende medisiner må man følge legens råd. Er man ellers frisk men får  statiner som såkalt” forebyggende behandling” for å forhindre HKS bør man i samråd med lege heller prøve å løse problemet ved å senke kolesterol gjennom kosthold, bruk av kolesterolsenkende naturstoffer, vektreduksjon og daglig mosjon. Derved fjerner man årsaken til høyt kolesterol.Kolesterolverdiene vil da etter noen måneder stabilisere seg på et optimalt nivå for kjønn  og alder.

Image by Freepik

@Copyright Øverbye 2022

Copyright

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Kosthold and tagged , .