Blodprøver ved lavt stoffskifte,fibromyalgi og ME .

Lav energi, fibromyalgi og lavt stoffskifte har det til felles at cellene av ulike årsaker ikke klarer å lage nok energi.Her er noen oppdagelser som forklarer hvorfor det er slik.

Ha rett ord for rett problem.

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Stoffskifte = metabolisme og er et ord/begrep som peker hen på cellenes evne til å lage energi. Lavt stoffskifte= hypometabolisme betyr at celler jobber langsommere. Lavt stoffskifte kan ramme deler av kroppen slik som i visse vevstyper,  enkelte eller flere organer, kjertler ,årer , hjerte, nerver eller hjernen. Slik sett er kroniske sykdommer å betrakte som lavt stoffskifte i en eller flere deler av kroppen. Siden visse vitaminer, mineraler og hormoner er livsviktige for alle celler i hele kroppen vil mangel på slike faktorer medføre svekkelse av alle celler i kroppen og lede til allment lavt stoffskifte. Eksempel på slik mangel som leder til allment lavt stoffskifte er svikt i produksjon av thyroidhormoner siden thyroidhormonene T2,T3 og T4 virker som ”gasspedal” på cellenes energimotorer.

Hormonresistens

Liten kjertel, stort problem.

Liten kjertel, stort problem.

Men også andre forhold en mangler kan spille inn! Giftstoffer fra tungmetaller (kvikksølv, bly, kadmium og lignende ) , miljøgifter fra industri, sprøytemidler fra jordbruket , enkelte legemidler (eks. Betablokkere) eller giftstoffer som lages av mikrober (sopp ,bakterier, parasitter) kan også lede til at cellemotorene skades og derved vil det oppstå lavt stoffskifte= hypometabolisme selv ved normale mengder thyroid-hormoner i blodet.dette kalles hormon resistens.FMS og ME er som regel ledsaget av hormon resistens, i følge en av verdens fremste eksperter på området Dr. John C Lowe (nå død).

Sykdommene ME og Fibromyalgia(FMS) er funksjonshemmede lidelser som påfører den som er syk både smerter, energisvikt og forstyrrelser i hjernens evne til å tenke klart og løse problemer. Det er ofte viktig å kartlegge enkelte av disse problemene som eksempelvis kognitiv svikt hos en psykolog eller muskelsvekkelse hos en ekspert i reumatologi; men man må aldri glemme å lete etter hva som har lammet cellenes evne til å lage energi og derved ledet til hypometabolisme i deler av eller hele kroppen!

Dersom din lege har gitt deg diagnosen ME eller FMS ta da med dette skrivet til legen og be ham sjekke noen av disse laboratorie-verdiene.

Prøver enhver lege kan hjelpe deg med.

Surt miljø,mye sykdom

Surt miljø,mye sykdom

pH (mål for syremengde) : Ved lavt stoffskifte i cellene lager cellene mer melkesyre enn vanlig. Dette leder til at pH i midtstrøms morgenurin ( Den urinen som kommer etter at du har sluppet ut første del av urinen) faller under 6.8 som vitenskapen anser er den optimale urin-pH. Samtidig med dette skjer det motsatte i blodet!! Når cellene blir surere følger urinen med i pH endring; mens blodet forunderlig nok går motsatt vei og blir mer basisk. pH i veneblod tatt på fastende hjerte om morgenen hos legen vil da ligger over 7,38 !

Melkesyre i blod og urin= melkesyre lages i større mengder når cellenes energiproduksjon svikter. Økning av melkesyre hos en person om morgenen etter en god natts søvn og før man har spist eller drukket indikerer problemer med cellenes evne til å lage energi.

Anaerob kapasitet = Dette er en enkel test du kan utføre selv. Test deg selv hvor lenge du kan holde pusten når du er i ro. Det vanlige for en utrent person som ikke er syk er å holde pusten et sted mellom 40 – 120 sekunder (veldig bra!).Har du energisvikt i cellene får du en betydelig svekkelse av din anaerobe kapasitet og selv trening vil ikke føre til vesentlig bedring. En annen måte å teste dette på er å se hvor langt du kan gå i rolig tempo på en tredemølle eller langs veien før du ikke orker mer. Anaerob kapasitet er påvirkelig av mange faktorer, men en interessant måte å teste hjerte/lunge funksjonen på og når du tar testen ved å gå ,selvsagt også muskelfunksjonen.

Immunsystemet: Sjekk ut det som er skrevet i foregående artikkel om 8 tester du bør ta når du har ME, kreft, leddgikt.

Test av stoffskiftehormoner: ME og FMS har i følge ny forskning et fellestrekk: de lager enten for lite thyroidhormoner eller så har cellene mistet noe av evnen til å reagere på thyroidhormoner! Be derfor legen din ta følgende tester:

 1. TSH : Hjernenes Thyroid Stimulerende Hormon. Når hjernen registrerer at det er for lite thyroidhormon-produksjon i thyroidkjertlen vil hjernen lage TSH for å aktivere thyroidkjertlen til økt produksjon. Mange leger tror feilaktig at normal TSH betyr at det lages nok thyroidhormoner, men dette er ikke riktig. TSH avhenger både av mengden thyroidhormoner i blodet og hjernens evne til å reagere på disse .Dersom du bestiller vårt hefte Subklinisk Hypothyreose for kroner 195,-  fra post@veiviserenforlag.no ,kan du lese om hvordan hjernen lager TSH og hvordan normal TSH kan forekomme ved thyroidhormonsvikt!!
 2. T4 : total T og friT4. T4 regnes som en transportvariant av thyroidhormoner. Det er lite aktivt og når det ankommer cellene blir det omvandlet til T3.Det finnes også en liten mengde totalT3 og friT3 i blodet. Dersom du kjøper boken min om lavt stoffskifte kan du lese mer om dette der! post@veiviserenforalg.no
 3. reversT3 er en variant av thyroidhormoner som lages av T4 og som har en hemmende effekt på cellenes stoffskifte.
 4. AntiTPO og anti Tg er antistoffer mot henholdsvis thyroidkjertlens indre og dens overflate. Disse antistoffene svekker thyroidkjertlens evne til å lage thyroidhormoner, derved får alle celler i kroppen mindre gasspedal. Det er et samband mellom kroppens produksjon av antistoffer av denne typen og infeksjoner med ulike mikrober som eksempelvis Chlamydia pneumoniæ , Mykoplasma, ulike Borrelia-parasitter , candidasopp og lignende.

Neste gang: Flere blodprøver din lege bør ta når helsen svikter.

Anbefalt litteratur .

 1. John C Lowe: Metabolic Treatment of Fibromyalgia ( det finnes fortsatt noen få eksemplarer igjen på Amazon. Etter dr. Lowes død førte stridigheter innen familien om arv til at
  Dr. J.C Lowe- fant han årsaken til til FMS?

  Dr. J.C Lowe- fant han årsaken til til FMS?

  forlaget hans ble nedlagt og boken ble ikke lenger trykket. Boken er den til dato beste bøken om FMS og ME til dato .Med sine 1200 sider dekker den all forskning til dato. Bokens eneste svake side er dens manglende omtale av mikrober og parasitter og manglende informasjon om mineraler og vitaminers betydning for cellenes helse. Ellers dekker den alt det vitenskapen til dato vet om thyroidhormoner og stoffskifte .Boken er også enestående av sitt slag i verden med den omfattende informasjonen om hormonresistens, dvs at det lages nok hormoner ,men cellene reagerer ikke derved får man lavt stoffskifte selv ved normale verdier av thyroidhormoner. Boken egner seg best for leger, men er du sykepleier, fysioterapeut, psykolog ol er det lite i veien for å lese denne boken.Beregn 3-4 måneders fantastisk leseropplevelse og livslang «avhengighet» av boken som referanse i ditt daglige arbeid

 2. Bjørn J Øverbye :Subklinisk Hypothyreose , et meget grundig hefte om de pasienter som har hormonverdier i gråsonen og er syke, mens leger flest mener de er ”friske” bedømt etter prøvesvar. Pris 195,- Bestilles fra : post@ veiviserenforlag.no. Ment for både helsearbeidere og pasienter.Krever ingen forkunnskaper
 3. Bjørn J Øverbye: Lavt Stoffskifte : Endelig Forklart Slik Det Skal. Kr. 250,- for tiden utsolgt, men i september skulle vi ha et nytt opplag ferdig.Ment for både helsearbeidere og pasienter.Krever ingen forkunnskaper
 4. Bjørn J Øverbye: Professor Vincents pH- oppdagelser og  antialdring Kroner 99.- Finnes bare på engelsk. Bestilles fra post@veiviserenforlag.no . Kan leses av leger og ikke medisinsk utdannet personer.
close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Anti-aldring, Energimedisin, Fibromyalgi, Hormoner, ME, ME/CFS and tagged , , , , , , , .