Magnetisme kan bedre din helse sier forskere.(del3)

 

I siste artikkel om bio-magnetisme  forklarte vi ulikhetene mellom Bio-Nord og Bio-sør etter en definisjon fra forskerne Rawls and Davis.Denne gangen repetisjon og Magnet-diagnose etter dr.Phil. Buryl Payne systemet.

Bio-Nord er den type magnetisk utstråling/kraft/energi som man måler på den magnetiske Nordpolen som ligger noe syd for den fysiske nord-polen. Man kan med et magnetometer bestemme magnetismens art. Befinner man seg sør for det magnetiske Nordpolen vil den Nord-søkende delen av en kompassnål peke mot dette punktet.

Den Nord-pekende delen av kompasset blir av mange feilaktig kalt nord-pol-magnetisme, men husk det er kun den magnetiske Nordpolen som har genuin Nordpol-type-magnetisme.

Fordi magnetismen på Nordpolen har spesifikk effekt som dens motsats Sørpol-magnetisme ikke har, valgte Rawls and Davis å dele opp magnetisme etter deres biologiske effekter ved å spesifisere de to som Biologisk-Sørpol magnetisme og Biologisk-Nordpol-magnetisme.

Spørsmålet som man nå står ovenfor er: Hvilken type magnetisme skal jeg bruke hvor på kroppen for å forebygge sykdom eller forbedre min helse eller fremkalle selvhelbredelse?

En av USA`s mer interessante fysikere dr.Philos Buryl Payne en av oppdagerne av den universelle Biologiske Spin-kraften; har utviklet et meget enkelt og svært effektivt system som han beskriver i boka How To Use Body Magnets.

I boka omtaler han hvordan han oppdaget hvorledes bio-Nord og Bio-Sør hadde ulik effekt på kroppen og hvordan dette gjenspeiler seg i muskelkraften! Effekten kommer av at muskelkraften styres av mange ulike systemer: nerveforsyning, ernæring, lymfedrenasje i musklene ,hormoner og av kroppens elektrisk-magnetiske status. Det sistnevnte er grunnlaget for blant annet akupunktur.

Dr. Philos. James Ochsman som var assistent for Nobelprisvinner i Medisin: professor Szent Georgie har skrevet flere glimrende avhandlinger om kroppens elektro-magnetiske system ,dokumentert ved en rekkef orsøk foretatt i mange land over hele verden.

Men hvorfor vet ikke norske leger dette? Fordi norsk medisin er laget etter en grunntanke som ble lansert da man i USA formulerte Flexner-rapporten i 1910 som sa at private investorer kan hjelpe universiteter og utdanne leger, dersom legene holder seg strengt til kjemiske medisiner og ikke blander inn naturlige metoder eller bruker metoder som elektrisitet og magnetisme i behandling av pasienter. I diagnostikk er det uunngåelig .Ingen kan unngå å bruke EKG, EEG ,EMG og Magnetisk Resonans Diagnose kalt MR.

Reservasjonen  mot å støtte noe annet enn kjemisk industri utgangspunktet var logisk: Industri-eiere  som Carnegie og Rockefeller  som  lager Flexner-Rapporten ville selvsagt ikke finansiere noe som skulle  redusere behovet for legemidler fra deres egne  fabrikkene som lage slike kjemikalier.

Men mang universiteter tok imot penger fra industrien   holdt seg deretter helt vekk fra  ikke-kjemiske terapier , herunder bruk av elektromagnetisme.

Dette skjedde derimot ikke i Kina, Korea ,og Russland og heller ikke i amerikansk romfartsmedisin der bruken av magnetisk diagnostikk og terapi lever i beste velgående!! Mange amerikanske universiteter fortsatte også med å forske på magnetterapi tross kravene fra Felxner-rapporten.

Dette besvarer spørsmålet: hvorfor vet ikke legene i Norge noe om det? Fordi norske universiteter fulgte en streng fortolkning av Flexner prinsippet ,uten at det var nødvendig.Det skal også sies:mange artikler på nettet er meget skeptiske og endog avvisende til effekten av magneterapi. Dette nettstedet har gått gjennom mange av innvendingene og det finnes selvsagt mye humbug på markedet;men når det er sagt mangler kritikere gode referanser som taler til fordel for Bio-magnetisk forskning.

Under mine mange reiser rundt i verden har jeg møtt forskere og leger i Kora, USA, Sverige og brevvekslet med fysikere i andre land som absolutt går god for denne type kunnskap. Jeg har også vært i USA på legekongress godkjent av Amerikanske Legeforening og lært om magnetterapi av amerikanske leger og jeg har selv forelest biofysikk med leger og professorer i salen,herunder med enken til en av mennene bak de første Apollo-romferdene! Hun var lege og kunne bekrefte det som sies at NASA forsket på og bruker magnet-terapi. Det er absolutt ikke en død vitenskap.

Hvordan teste etter Buryl Payne metoden:

Muskeltest

Muskeltest

Vel tilbake til tema. Ta forsøkspersonen du vil teste og la vedkommende ligge. Test en muskel som fra før er sterk, se på bildet. Ikke bruk mye makt, bruk akkurat såpass kraft at forsøkspersonen kan holde igjen med letthet. Prøv så å øke kraften din litt mer og på ett punkt vil du merke at forsøkspersonen begynner å stritte imot, da har du tatt for hardt i.

La så forsøkspersonen holde en magnet i den andre handen og legge den på de ulike testpunktene man kaller automatiske nerver/kjertelpunktene i kroppen. I Asiatisk medisin kalles disse

Punkter for kjertlene

Punkter for kjertlene

punktene Chakra-punkter. Vi konsentrere oss her bare om punktene ikke om asiatisk Yoga filosofi !! Punktene har en magnetisk polaritet i seg selv.

La forsøkspersonen føre Bio-Nord ned mot huden og holde de over ett punkt ad gangen. Test muskelkraften for hvert ”stoppested”. Blir muskelen svak når magneten er over ett eller flere slike punkter, noter ned dette .Gjenta det samme med Bio-Sør mot de samme punktene!! Noter hva du finner. Neste uke skal vi fortelle deg hvordan du kan fortolke dette. Denne uken øv deg og noter .All vitenskap består i å notere det man finner.

Dersom du synes det er vanskelig å teste muskelstyrke kan du kjøpe en

Objektiv muskeltester

Objektiv muskeltester

muskeltester av Buryl Payne i USA. Prisen er 249 Dollar + frakt+ moms. Buryl Payne mener ut fra erfaring at man bør teste før man bruker magnetisk terapiutstyr .Mangel på testing av denne typen kan være årsaken til mye negativ kritikk fra forskere som er uvitende om de ulike effektene av Bio-Nord og Bio-sør!!!

Siste nytt.

NB: I dette skrives har jeg fått beskjed fra Norsk Magnetterapi as at de har satt sammen en startpakke med magneter som kan brukes for å utforske fenomenet bio-magnetisme.Leder Frank Kleven vil også arrangere et en dags kurs for de som ønsker å lære mere.. Kursdato er ikke fastsatt. Men du kan  melde din interesse ved å ringe til : 35013080

Neste gang: Noen vitenskaplige erfaringer med bio-magnetisme fra ulike forskere.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

NB!!! Magnetterapi kan ikke erstatte legemidler ,men det kan lindre visse symptomer og smerter.Er du syk oppsøk lege.Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, magnetterapi and tagged , , , .