Bio-Holografi : moderne veikart til helsen når du har ME og stoffskiftesvikt!

Den gammeldagse metoden som fortsatt  brukes av leger består i  å samle sammen visse symptomer og laboratorieprøver, for så å gi de et passende diagnosenavn. Når diagnosen er satt slår man opp i et oppslagsverk og foreskriver en passende terapi for å fjerne symptomene. Dette kalles industriell medisin. [restrict paid=true]

På enklere problemer er det utmerket, men jo mer komplisert problemene er, jo dårligere går det! ME og stoffskiftesvikt er eksempler på helsesvikt der vi trenger bedre systemer. De nyeste og mest effektive veikart til helse kalles bio-holografi. På tide med mer moderne synspunkter…for helsens skyld?

Mind Your Health Club (MY Health Club) – Artikkel – Vol I, nr.2. (2015)

 Restituio ad Integrum.

eb2f9057dacc3a82c037128151c73103Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til MY Health Club , Vol 1, nr 2. Disse artiklene kan du printe ut og legge i en mappe, derved har du en lærebok med kunnskaper om både degenerasjon og regenerasjon. Degenerasjon er forfall i helse, regenerasjon er å vende tilbake til god helse som vi en gang hadde før vi ble syke. Dette kalles på legelatin : Restituio ad Integrum. Tenk over hvor mange leger som har dette som ideal?

Syk = degenerasjon.

Konseptet om sykdom som degenerasjon og helse som regenerasjon avviker betydelig fra den industrielle medisin som ble grunnlagt i USA i begynnelsen av forrige århundre. Mens den industrielle medisinen definerer helse som noe man oppnår ved å spise legemidler, la seg operere eller bruke stråleterapi, så er regenerativ tankegang et mye eldre og mer omfattende konsept.  Regenerasjon erkjenner ved erfaring at menneskekroppen er selvhelbredende, og når man fjerner det som skader helsen og fremkaller forfall, samt forsyner kroppen med nødvendig byggematerialer, vil kroppen selvhelbrede. Dette er idealet bak MY Health Club: å hjelpe deg til å forstå hva som bryter ned (bevirker degenerasjon) og hva som bygger opp kroppen (fremmer regenerasjon) og derved gir god helse.

Sanke data over ukjent terreng!

senderogmottager

Når du forteller hva du observerer om deg selv, kalles det du forteller for symptomer. Når legen iakttar kalles det observasjon og noen ganger funn. Funn gjort av et menneske er en del av våre kognitive (sanselige) evner og trenger ikke bruk av teknisk utstyr. Om funn gjøres med teknisk utstyr kalles det løselig for laboratorie-medisin. Men utvikling av moderne teknisk utstyr gjør at mye målinger nå kan gjøres på legens kontor og endog av deg selv i eget hjem. Begrepet laboratoriemedisin bør derfor byttes med ut med tekniske målinger. Hvor det skjer spiller mindre rolle i noen tilfeller, i andre tilfeller er det viktig.

Beskrivende vitenskap uten bruk av teknisk utstyr kalles ofte klinisk vitenskap, fordi sykehus i gamle dager ble kalt klinikker. Før man hadde laboratorier var klinisk arbeid det vi samtalte med de syke om, studie av deres utseende, kjenne på kroppen, lytte med stetoskop med mer.  Det man noterte ned ble derfor klinisk kunnskap.

Eldre medisinske systemer uten bruk av teknisk utstyr kan nå store høyder og gi legene evnen til å forebygge og å helbrede sykdommer vi i Vesten ikke kan gjøre noe med. Eksempler på dette er tradisjonelle medisinske systemer fra Kina, India, Korea, Japan, Vietnam. Ja selv folkemedisin som utøves blant urbefolkninger kan tidvis være bedre enn den vestlig industrimedisinen i visse tilfeller. Fortsatt finnes det planter som helbreder like bra eller bedre enn legemidler i visse tilfeller. Også dette kan du lese om i boken min om flått-bårne sykdommer.

Hva du forteller, er viktig!

Klinisk medisin består altså av hva du forteller, hva legen observerer, hva han kjenner med sine hender og eventuelt hkommunikasjonører med stetoskopet. Sentralt er samtalen mellom deg og legen. For å kunne ha noen som helst verdi krever samtalen at legen er villig til å lytte og notere. Legen må også tro på pasienten og oppmuntre pasienten til å fortelle sin historie og fortelle om sine helseplager. I boken Syk av Flåttbitt er det viet mange sider til selve fortellingen du skal presentere.

Samtale + leges observasjon = dyp innsikt uten tekniske hjelpemidler.

Vi kan kalle legens innsats og din fortelling på legekontoret for klinisk medisin: eller data-innsamling uten bruk av tekniske hjelpemidler. Hvor viktig er dette?. I artikkelen som ble lagt ut den 14.2.15 om professor Paul Ladenson kan du lese om hvor viktig det er å observere, og hvor dårlig mange leger i USA gjør jobben. Merk deg ved at opptil 99% av alle med stoffskiftesvikt ikke blir gjenkjent av sin allmennlege!! Siden ME er en type stoffskiftesvikt fremkalt av kroniske, ubehandlede eller feilbehandlede infeksjoner må vi forvente at ME-gjenkjennelsen hos legen på hans/hennes kontor ikke behøver å være stort bedre. (Dette blir et tema for senere medlems artikler).

Teknisk datasanking.

Elektronisk Data-sanking, anno 2015

Elektronisk Data-sanking, anno 2015

En annen del av beskrivende vitenskap er tekniske analyser av hvordan organer, kroppsvev og knokler er forandret når man studerer kroppen med kjemisk analyser av blod/spytt/urin og kroppsvev, mikroskopi, elektroniske målinger (EKG, EEG osv.) MR eller røntgenutstyr.

I Medlems artikkel nr.1 tok vi for oss ME. ME er i stor grad en klinisk diagnose basert på visse symptomer pasienter må ha for å oppfylle kravene til å få ”merkelappen” ME festet til sin journal. Diagnosen HAIT; Hashimotos Autoimmune Thyroiditis på sin side var fra starten en teknisk beskrivelse av celle-forandringer i tyreoidkjertelen man kunne se i mikroskopet når legen hentet ut celler med en nål; såkalt FNAC. Legen fører da inn en tynn, hul nål og suger ut celler fra den syke kjertelen, hvoretter cellene blir analysert kjemisk og i mikroskop.

Mikroskopet som data-sanker, bruker din lege det?

BORRELIA BOZSIKltBorrelia som vi også omtalte er også en beskrivelse av virkeligheten dersom det er gjort med mikroskop. Fordi vi vet at mikrober også er årsaker til sykdom, så trekker mange leger /mikroskopister og aktivister den forhastede slutning at mikroben er årsaken til pasientens kliniske tilstand. Dette kan være rett,  men vi vet at det finnes såkalte ”friske bærere” av mikrober, Borrelia intet unntak, der er de som har mikroben i blodet uten å ha helseproblemer. Vi vet også at det finnes syke som har Borrelia i blodet, men der andre årsaker ligger til grunn for lidelsen. Funn av Borrelia avslører derfor ikke årsaken, men tilstedeværelse av en mulig medvirkende årsak!

Å lage et kart over virkeligheten.

Hvordan kan innsamlede data best nyttiggjøres? Svaret er rimelig enkelt: det systemet som gir best forståelse og best resultater dersom resultatet vi søker er tilbakeføring, da trenger vi et kart. Dataen vi har sanket er punkter i terrenget. Så langt er man enig med skolemedisinen, men dessverre: skolemedisinens kart er statisk. Innen industriell medisin forandrer ikke virkeligheten seg. Den er statisk. Har man en depresjon er den stort sett en stabil tilstand.

Men virkeligheten er dynamisk. Den endrer seg hele tiden. Derfor må data puttes inn i en levende modell. Den beste levende modellen til dags dato kalles bio-holografi.

Lær deg begrepet : Bio-Holografi og vær tidsriktig og ikke gammeldags.

bioholography_hoparchDet bio- holografiske prinsippet er en modell som imiterer hvordan levende natur virker. Modellen er moderne, fremtidsrettet og fungerer utmerket i praksis.

Modellen ser på kroppen som et system som bestående elementer som hjelper hverandre gjensidig ved å aktivere og dempe hverandre, slik at hver levende enhet jobber med sine oppgaver og sender energien den lager til alle de andre enheter. Når de andre enhetene mottar energi/kjemiske stoffer/elektroniske signaler fra en enhet vil hver del vite hvordan denne enheten virker og sende tilbake informasjon om sin reaksjon på informasjonen/næringen.

 

Enhver del av deg vet hva enhver annen del gjør og reagerer på det.

breakthrough_copy4De andre enhetene ber den enheten det gjelder arbeide, slik at det er optimalt for alle parter. Dette er bare mulig dersom hver eneste del er bygd opp etter samme prinsipp. Dette er holografi: hver del av din kropp er bygget opp etter samme prinsipper og samhandler med hver eneste annen del av din kropp. Man kan derfor i prinsippet vite noe om hele kroppen ved å analysere en del av kroppen. Mest tydelig er dette i akupunktur der man kan behandle problemer i hele kroppen ved å behandle en liten del av kroppen. Vi skal ta for oss dette i fremtiden og overføre kunnskap hvordan medlemmene via kurser der man kan lære å dempe smerter og stille holografisk analyser med elektroniske instrumenter som ikke koster all verdens å kjøpe og å bruke.

 

Mineralene i kroppen utgjør et bio-holografisk system.

mineraldynamismEt fascinerende aspekt av holografi er den amerikanske laboratorieeksperten doktor Paul Eck`s banebrytende arbeider med mineralanalyser. Ved å analyse mineralene i blod og vev (fortrinnsvis hår), oppdaget han og hans medarbeidere at mineralene inngår i et holografisk system. De påvirker hverandre gjensidig og ethvert mineral synes forbundet med ethvert annet mineral via et omfattende system av interaksjoner. Mineralene er viktige som byggematerialer i beinvev, som regulatorer av kroppens syre-base balanse, for å skape energi i cellene og som aktivatorer av enzymer. Mangel på kunnskap om mineraler er derfor det samme som medisinsk uvitenhet og leder leger til å fatte feil beslutninger ut fra mangel på kjemiske beskrivelser av kroppens system. Vi skal ta for oss dette i fremtidige artikler.

Holografi er fremtiden!

Jeg håper med dette at dere som nå vier tid til seriøs kunnskap om kroppen, sinnet og endog sjelen og vår plass i det økologiske og menneskelige systemet vi kaller samfunnet, begynner å forstå at det vi studerer er noe mer enn bare navn på sykdommer, tilfeldige funn av blodprøver og enkeltstående foreskrivinger av kjemiske stoffer. Dette gjelder all medisin like fra naturmedisinen til den mest avanserte legevitenskap. Det er ingen billig vei til helse, det er ingen enkle løsninger eller kjappe diagnoser. Det er forståelse vi trenger, mange stemmer fra både historisk tid og nåtid må få snakke via disse artiklene.

Eksempler: Antistoffer – en årsak eller et symptom?

Med referanse til artikkel nr 1. om  ME, Borreliose og Hashimoto sykdom  – hvor i systemet befinner antistoffene mot thyroidkjertelen seg?  anti TPO, Anti Tg og TRAS ? De må kvalifiseres som en del av det holografiske systemet. Kroppens immunsystem prøver å påvirke en betent kjertel til å bli bedre. Denne aktiviteten er en observasjon av immunsystemets aktivitet, men bestemt ikke en årsak til betennelsen i thyroidkjertel. Årsaken er noe som skader kjertelen, eksempelvis en mikrobe, et giftig stoff med mer som endrer tyreoidkjertelens arbeidsevne og som immunsystemet forsøker å fjerne, men lykkes ikke siden betennelsen er kronisk.

Borrelia i blodet: årsak til eller konsekvens av helseforfall?

borreliaJeg vil her be medlemmene lese boken min Syk Av Flåttbitt der dere kan lese at Lyme-Borreliose sykdommen er fremkalt av Borrelia, men at måling av immunreaksjoner på mikroben ikke er det samme som en diagnose. Det er kun en påvisning av hvordan immunsystemet virker i forhold til mikroben. Da jeg skrev boken gikk jeg gjennom 15.000 siders materiale og intervjuet mikroskopister på to kontinenter. Jeg hadde i etterkant kommunikasjon med overlege Randi Eikeland og Borrelia-ekspertene på Sørlandet. Jeg erkjente da at fremtredende forskere hadde forstått at fravær av antistoffer mot Borrelia ikke var det samme som at mikroben var der. Det var bare slik at immunsystemet ikke kunne oppdage mikroben. Det er derfor god dokumentasjon for at man godt kan ha Borrelia i kroppen og fremdeles ha negative tester. Noen av de som har det slik er syke bærere, noen er friske bærere. Vi skal også ta for oss dette problemet i fremtiden.

Thyroid hormonsvikt årsaksdiagnose eller kun en observasjon?

thyroid-gland--cancerHva så med prøver av thyroidhormoner i blodet; er de holografiske analyser eller peker de på årsaker? Begge deler: en blodprøve tatt av hormoner avdekker hvordan hormonmengden i blodet er og dette kan dels forklare endringer i kroppen. Hormonene er regulatorer og således en del av selvreguleringen i kroppenMengden i blodet forteller hvordan hjernen søker å regulere energiutbytte i alle kroppens enkelte deler, men dessverre forteller det ikke alltid hvordan de enkelte delene er i stand til å reagere på hormonene fra thyroid-kjertelen!

Når det er sagt: Dersom mengden av hormoner er uvanlig  lav kan det peke på en thyroidkjertel som igjen er skadet. Det kan være årsaken til skaden på kjertelen som da leder til årsaksdiagnosen. Men som man har lært i Vol I nr.1 pasienter kan også ha hypothyreose II der det lages nok thyroidhormoner, men cellene reagerer ikke. Da ligger årsakene andre steder enn i thyroidkjertel, men helsesvikten blir som ved hypothyreose Type I, fordi hormonets effekt uteblir.

Løk-modellen og bioholografisk medisin.

Selvregulering i hjernen

Selvregulering i hjernen

Bakenfor endringer i kroppens selvregulerende (holografiske) system: selve  livssystemet ligger det årsaker. Årsaker innen bio-holografi er ikke en påvirkninger som  uten videre skaper sykelighet. Sykdomsårsaker er påvirkninger som tvinger systemet til å reagere for å vedlikeholde sin funksjonsdyktighet. Dersom systemet overvinner påvirkningen og gjenvinner sin balanse opplever du kun forbigående helseproblemer.

Dersom påvirkningen blir for stor oppstår en permanent ubalanse som leder til reduksjon i  funksjonsevne. Du opplever da et permanent helseproblem. Når årsaken fjernes og systemet hjelpes til bedre funksjon, løftes systemet opp på et bedre nivå. Systemet blir da nærmere hvordan det var da det var i balanse.

Siden dette skjer gradvis, vil du og din bio-holografiske lege erfare dette som å skrelle en løk. For hvert sykdoms- lag som fjernes, er det et nytt under, inntil alle lag er fjernet og vi bare har tilbake kjernen og så er sykdommen borte. Underveis gjennomlever pasienten en rekke endringer som skolemedisinen kan ha navn for.

Av årsaker som forstyrrer vår kropp er det mange typer. Jeg skal nevne noen: stress, feilernæring, underernæring, forgiftninger, mikrober, stråleskader, klimatisk forhold, traumer(fall/slag osv.), senskader etter feilslått kirurgi og legemidler med mer.

Mer kunnskap, mer komplisert, men bedre innsikt!

Don`t be a child

Don`t be a child

Jeg håper at denne artikkelen vil få dere til å tenke litt mer avansert enn dagens debatt på Nettet. Nettet flyter i dag over av enkle løsninger: Isolerte symptomer løftes frem som viktige diagnoser, publikum og leger deltar i en jakt etter enkle løsninger i form av legemidler både naturlige og industrielt fremstilte. Ofte fører dette til målet, oftere ikke. Her i MY Health Club vil vi søke å løfte din evne til å tenke avansert.

I Vol I nr 3 skal vi fortsette der artikkel nr 1 begynte : Hashimotos sykdom; hvordan diagnostiere. Vi skal ta opp nettopp det vi har snakket om i denne artikkelen, at man kan ha Hashimotos sykdom og mangle totalt anti -TPO og Anti Tg!  Hvordan er dette mulig ? Vi skal la doktor Bo Wikland fra Sverige forklare, og vi skal ta for oss hvordan laboratoriene kan ha så ulike grenseverdier for antistoffer at diagnosen Hashimoto i stor grad avhenger av hvor i landet du bor…

Litteratur som du kan lese for å få dypere forståelse av det vi har drøftet her er:

Melvin E Page D.O : Degeration – Regenerasjon, Price Pottenger Nutrition Foundation, USA  Boken er over 70 år gammel, men prinsippene i boken er fortsatt gyldige fordi de beskriver universelle fysiologiske prinsipper i hvordan din kropp fungerer. Boken henvender seg til leger og det vi ville kalle helhets-tenkende leger og dels naturleger. Men også vanlige lesere kan ha stor glede av den.

http://www.thenaturalrecoveryplan.com/articles/Book-Review-Degeneration–Regeneration.html

Vilhelm Schjeldrup: Nytt Lys på Medisin, Cappelen Damm , 1982. En gammel men fortsatt underholdende.

Professor Dejan Rakovic: Fysiker med spesialitet i mikroelektronikk og fysikk. Hans arbeider om selvregulerende systemer egner seg for mer avanserte lesere.

http://zone-reflex.blogspot.no/2010/05/tgd-and-drakovic-quantum-field-body.html

http://www.nanoscienceworks.org/people/rakovic-dejan


Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: Mind Your Health Club  – ARTIKLENE er undervisningsmateriale. Personer som er alvorlig syke må forholde seg til sine leger og følge de råd de får der. Dersom de ønsker å benytte noe av kunnskapen må de bestemt drøfte dette med egen lege først.


[/restrict]

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, Energimedisin and tagged , , , , , , , , , .