Havmusolje ; mer en 20 beviste helse-effekter.

Havmusolje ; mer en 20 beviste helse-effekter.

Hv Havmusolje (Ratfish Oil) er en fiskeolje fra leveren på fisken med høyt innhold av Omega-3 og sjeldne oljer som squalene og alkylglycerol(AKG). Oljen fra leveren har viste seg å ha en rekke helsefremmende virkninger ved regelmessig bruk. Havmus (Rat Fish) hører med...
AIDS; en menneskeskapt sykdom ? Del 3.

AIDS; en menneskeskapt sykdom ? Del 3.

  I 1986 framsatte Dr. Robert Strecker og hans bror Theodor Strecker en dramatisk påstand etter 5 års forskning : Viruset som er årsak til AIDS ble laget i et av forskere tilknyttet National Health Institute og National Cancer Institute og deretter prøvd ut  på...
Hvordan oppnå fred i Ukraina i følge kunstig intelligens.

Hvordan oppnå fred i Ukraina i følge kunstig intelligens.

  Er den dag kommet da AI (Artificial Intelligence) er blitt smartere enn våre politikere? Her er en kortversjon av hva Chat.open ai foreslo da jeg spurte hva man burde gjøre for å få slutt på krigen i Ukraina.Svaret var såpass interessant at det herved deles....