Aspartam; verdenskjent professor bringer kalde fakta inn i het debatt.

Liker du lettbrus og null kalorier så er Aspartam et førstevalg skal vi tro salgsstatistikkene. Stoffet hevdes av motstandere å drepe alt fra maur til nerveceller, men tilhengere hevder det er en gudegitt gave til slankere og de som ikke vil ha sukker og at kritikere er en lurvete gjeng konspirasjonsteoretikere, bløffmakere og kunnskapsløse amatørnisser! Debatten går varmt på nettet, men hva med noen kalde fakta som sjelden når media.

 Dr. Mercola informerer.

I følge Doktor Mercola var 75 % av alle rapporter på negative reaksjoner på matvarer /tilsetningsstoffer innsendt fra forbrukere til FDA fra personer som var blitt syke av Aspartam, i den perioden da FDA loggførte slike klager.

I ett 90 minutters intervju med professor Woody Monte som finnes i sin fulle lengde på Youtube kan du høre/se dr. Mercola spørre ut en verdensledende ekspert på metanolforgiftning. Monte er også forfatteren av While Science Sleeps: A Sweetener Kills som analyserer kjente og ukjente fakta om søtstoffet Aspartam (må ikke forveksles med aminosyren aspartam syre ). Aspartam derimot er et frabrikknavn på et kjemisk stoff som inneholder  10% Metanol, 40% Aspartam syre og 50% Fenylalanin og som senere ble godkjent som søtstoff! Aspartam selges under en rekke navn.

Fra Aspartam til metanol til formaldehyd.

Et sentralt problem med Aspartam at det ved nedbrytning i tarmen danner tresprit (metanol). Metanol som ikke nedbrytes videre kan utskilles i urinen. Men dette skjer som regel ikke. I stedet omdannes metanol i peroxisomer som er cellenes avgiftesentral og danner giftstoffet formaldehyd. Hos dyr finnes det enzymer i peroxisomer nedbryter formaldehyd videre til det ugiftige stoffet formic acid.

Nøytralisering av Formaldehyd skjer hos alle dyr som ble brukt i dyreforsøk. Men nøytralisering  skjer ikke hos mennesker!! Menneskenes peroxisomer kan ikke gjøre dette, derfor vil mennesker akkumulere formaldehyd som så reagerer med ulike deler av cellene de har trengt inn i !

Omvandling av Metanol til det vevsskadelige formaldehyd finnes i 11 steder i kroppen, herunder i høy konsentrasjon i blod-årene til hjernen der formaldehyd vil gi ekstra store skader slik som Alzheimer, fortsatt i følge professor Monte.

Formaldehyd er for de som ikke kjenner stoffet ranket som kreftfremkallende i gruppe I (mest carcinogen stoffer!). Omvandlingen skjer dessverre på flere steder i cellen, blant annet i cellekjernen som er særskilt sensitiv for formaldehyd og der det skal små mengder til før det danner DNA skader.

Metanol i grønnsaker ?

Metanol finnes også i meget små doser i frukt og grønnsaker. Dette har vært brukt som argument for at Metanol ikke er skadelig i små mengder siden vi får det via frukt og grønt. Argumentet virker selvsagt interessant og taler for at metanol i små mengder hver dag ikke er så farlig..men det er noe som utelates. Ifølge professor Monte er metanol i frukt bundet til pektin form som ikke kan nedbrytes i tarm og som derfor skilles ut via avføringen!! I hermetisk frukt og grønnsaker derimot vil metanol frigjøres etter noen måneder i boks og oppstår da i en form som kan omvandles til formaldehyd.

Kan Aspartam bidra til brystkreft?

Aspartam som når frem til brystvev vil avspalte Metanol  som så omdannes til Formaldehyd i større mengder enn ellers fordi brystvev i følge professor Monte inneholder høye verdier av enzymer som gjør denne jobben. I en vitenskaplig avhandling som du kan laste ned på nettet kan du lese om denne forskningen.

Rotteforsøk beviser at Aspartam er ufarlig?

Etter å ha søkt ulike databaser på nettet fremgår det at ulike lands myndigheter og amerikanske FDA bygger godkjennelse av Aspartam

til menneskebruk på dyreforsøk, primært rotter. Problemet er at rotter kan nøytralisere formaldehyd til formin syre ! Et annet poeng er at dyreforsøk beviser at metanol nedbrytes i lever hos rotter. Hos mennesker derimot skjer ikke dette. I følge Monte som har forsket på det skjer følgende.

Når vi spiser frukt og grønt i rå form som juice eller drikker surmelk så dannes det små mengder alkohol (etanol) som nedbrytes i lever. Når leverenzymene jobber med alkohol foretrekkes alkohol til nedbrytning fremfor metanol, en effekt som brukes ved metanolforgiftninger. Offeret får da store doser etanol, vanlig sprit og metanol nedbrytningen i lever og annet vev til formaldehyd bremses. Under normale omstendigheter vil ikke leveren derfor nedbryte metanol, men sluse det videre til vevet.

Dette forties dessverre i følge professor Monte på pro-Aspartam tilhengere som argumenterer med at frukt er like ufarlig som Aspartam og at rotteforsøk er gyldige for menneskevurderinger.

God som Gold ?

I en rapport fra Mark Gold som kan nedlastes fra amerikanske næringsmiddel og legemiddel etaten FDA er det samlet informasjon fra 551 personer som hadde opplyst at de ble syke etter inntak av Aspartam i fra matvarer og lettbrus .Undersøkelsen ble publsert i Journal of Applied Nutrition. Av disse 551 personene som ble undersøkt var det rapportert ikke mindre enn 48 ulike giftsymptomer, det høyeste antall syke hadde symptomer/sykdom fra nervesystemet, hvilket bekrefter hva professor Monte har påpekt  – at hjernen er spesielt sårbar for metanol.

Gold skrivere videre at FDA antar at bare 1% av alle alvorlige negative effekter på matvarer og tilsetningsstoffer rapporteres inn til FDA. Legger man dette til grunn noterer Gold at det i perioden 1982- 95 ble innmeldt 7000 skadelige reaksjoner fra brukere av Aspartam !! Siden dette anslås å følge samme mønster som andre giftreaksjoner/allergier som rapporteres, dvs 1% av det reelle antall skadde, anslår forfatteren at ” vi anslår at rundt 700.000 erkjente giftreaksjoner på Aspartam har funnet sted i USA siden 1992 ”.

Wikipedia forsvarer Aspartam.

Wikipedia som i stigende grad er uttrykk for redigert pro-mainstream stiller seg 100% på Aspartams side. Wikipedia opplyser at FDA bare hadde mottatt 11 klager i 1995!  Men i følge Gold hadde da FDA sluttet å registrere klager (?)

Men Gold henviser også til at da FDA inspektører besøkte produsenter av Aspartam medgav inspektørene at produsentene ikke var ærlige med sine vitenskaplig data (jamfør Monte intervjuet).

Om kritikk av Aspartam har Wikipedia å si at kritikere stort sett bygger sin skepsis på bløff og løse konspirasjonsteorier. Som bevis bruker Wikipedia kun en kilde; e-mail fra en person som kaller seg Nancy Markle som Wikipedia antar er miljøaktivisten Betti Martini. Et videre forsvar er at ulike land innen EU (kjerneområdet for Codex Alimentarius ) og i USA nå har tillatt Aspartam.

Det er opp til deg å tro hva du vil. Vi bringer kun data som normalt ikke bringes til torgs slik at alle parter må bli hørt og vurdert.

Fiskebildet er hentet fra forskning.no som er bekymret for at brus skader fisk. Mer omsorg for fisk enn mennesker?


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur: 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Diverse, Kosthold, Skolemedisin and tagged , , , , , , .