Influensasesongen er kommer og det er på nytt mere COVID-19; derfor velger mange å ta begge vaksiner samtidig.En ny undersøkelse fra USA viser imidlertid at denne kombinasjonen øker risiko blodpropp i hjernen (ischemisk slag ) i perioden 21-42 dager etter vaksinering.

I en lenger artikkel på nettstedet MedRix.org forfattet av 11 amerikanske forskere , ble forekomsten av ischemisk slagtilfeller (blodpropp ) hos personer eldre enn 12 år som fikk bivalent vaksine mot COVID-19 pluss influensa vaksine i perioden 1.september 2022 til 31 mars 2023 analysert. Slagtilfeller registrert innen 21 dager og innen 42 dager ble registrert.

I alt 4933 ischemisk slagtilfeller ble registrert .Innen 21 dager etter injeksjon ble det ikke registrert noen økning i antall ischemiske slag men i de påfølgende 21 dager økt antall ischemiske slagtilfeller blant pasienter under 65 år som ble vaksinerte i forhold til det som var forventet.

Forskerne brukte så en enkelt matematikk for å beregne farene for slag; kjent som relativ risiko (RI) = risiko for å få slag etter dobbelt vaksinering / risiko for å få slag i en normalbefolkning. Da vil eksempelvis relativ risiko på 1,0 bety at det ikke er noen økning i risiko , mens RI= 2.0 betyr en dobling av risiko for ischemisk slag etter dobbeltvaksinering.

Resultatene ble da slik for blodpropp i hjernen i perioden 21-42 dager etter dobbeltvaksinering

Pasient gruppe under 65 år Pfizer bivalent vaksine+ influensa vaksine Moderna bivalent vaksine+ influensa vaksine
Blodpropp: har ikke hatt COVID-19 2,1 2,24
Blodpropp: har hatt COVID-19 3,94 2,62

Ved å forlenge observasjonstiden til 1 år; ble det påvist at en økt relativ risiko på 4,33 for blodpropp til hjernen for pasienter som fikk Pfizer bivalent vaksinen + influensa vaksine.

Hvis man velger å ta både COVID-19 og influensavaksine bør man diskutere dette nøye med lege.Kanskje det kan være et valg å ta blodfortynnende i ukene etter vaksineringen for å redusere risiko for å få blodpropp; eller å velge Immunterapi fremfor vaksinering ?

Kilde:Stanly Xu et al ,Ischemic Stroke after Bivalent COVID-19 Vaccination: A Self-Controlled Case Series Study ,MedRix.org.

@ Copyright Øverbye 2023

Disclaimer /ansvarsfraskrivelse

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.