Zika-virus til salgs på nettet!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Zika Virus til salgs på Nettet til forskere over hele verden. Les den utrolige historien om handel med helsefarlige virus og mikrober.

zika7Ja du leser riktig. Media skriver nå at Zika viruset brer seg til mange land og det snakkes om fare for mor og fostre osv. og behov for massevaksinasjon. Som vi tidligere har omtalt på dette nettstedet hevdet leger og miljø-aktivister i Red Univeristaria de Ambiente et Salud, der det nå er medieskapt ”panikk” om påstått Zika-epidemi, at helseskadene det refereres til er fremkalt av spraying med det insekts-drepende midlet Pyriproxifen som lages av den Monsanto-tilknyttede produsenten Sumitomo Chemicals.

Giften fra oven..

Giften fra oven..

Hva med Zika viruset som dukker opp i de samme områdene? Det er en annen og helt utrolig historie. Det viste seg at forskere i Brazil der man drev intensiv spraying med giften Pyriproxifen, også satt formering av Gen Modifiserte-mygg  fra firma Oxytec som skulle brukes for å skape ikke-levedyktige larver med de naturlig fruktbare forekommende hunnmygg som var bærere av Dengue Feber Virus og tilfeldigvis Zika-viruset .

Zika-viruset hadde inntil da ikke renomme for å være helsefarlig; verken i Brazil eller andre land. Men hvor kom Zika-viruset egentlig fra ? Ikke fra Brazil. Det ble spekulert på om det kom fra immigranter fra Stillehavsøyene, men også dette er underlig fordi viruset opprinnelig synes å være et ape-virus fra Afrika, Zika-viruset  ble nemlig først indentifisert i blod fra Rhesus-aper i Uganda i 1947. I 1952 ble det påvist hos mennesker i Uganda og samme år omtalt internasjonalt av forskerne Dick, Kitchen og Haddow. Dette forhindrer selvsagt ikke at aper i andre land kan ha hatt det og via bitt eller overføring via moskito har smittet mennesker som så har dratt til andre land og smittet andre via myggbitt.

enobionten1Men det finnes også ikke naturlige kilder for Zika !!Helt siden 1953 har bioteknologi-firma ATCC : American Type Culture Collection (grunnlagt i 1925) dyrket og solgt Zika-virus til forskere over hele kloden! Produktet går under betegnelsen ATCC®VR84. På sitt nettsted skriver ATCC at det plutselig er blitt økt interesse for å kjøpe Zika-virus !!

Zika virus ATCC®VR84 kan kjøpes av alle som kan sende inn sertifikat på at de oppfyller BMBL sikkerhetsnormer for bioteknologisk forskning.

ATCC omtaler seg selv som distributører av tester og av biologisk materiale over hele verden. I begynnelse var de støttet av den amerikanske regjeringen, men er nå et privat foretak hvis hovedinteresse er å samle og bevare og selge biologisk materiale slik som Zika-virus.

Men historien stopper ikke her:. Et annet firma BEI Resources selger Zika-typene MR 766,DAK AR 4154,ibH30656. Engelske Helsemyndigheter selger også Zika-virus fra sitt foretak: National Collection of Pathogene Viruses !

Stopp  opp,nå!Dette betyr forskere over hele verden har kjøpt og brukt Zika-virus i sin forskning uten at publikum har vært informert. Det kan være at selgerne har aktverdige og etiske idealer, men det som gjenstår å finne ut er om alle kjøperne har hatt det samme.

  Dette nettstedet stiller seg ikke bak de mange udokumentrete konspirasjons-teorier som florerer på Nettet. Det er således ikke entydig bevist at Zika virus gir hjerneskader hos fostre eller at Zika infeksjon er så farlig at man må ha vaksiner mot den.Det er heller ikke rett at Bill Gates oppfant det eller at det brukes for masseutryddelse av mennesker.Så langt dreier det seg om dette årets  Avis-and ,skapt for å dekke over en miljøkatastrofe i Brazil. Da passer det å be media være opptatt av et relativt harmløst virus og glemme en stor of tragisk miljø-gift katastrofe som har pågått i snart 5 år !!

 

Les vår Disclaimer!

Copyright Bjorn J Øverbye 2016

Share
Posted in epidemier, Zika and tagged , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.