Verdensberømt forsker lovpriser gammel kinesisk medisin som du kan gjøre selv!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Pasienter med kreft, MS, leddgikt, ME, Borreliose, langvarige infeksjoner og nesten enhver sykdom du kan si navnet på, har en ting felles: De har et immunsystem som ikke virker slik det skal! Den verdenskjente forfatter og genforskeren Mae-Wan Ho kommer med en sensasjonell avsløring: Det eksisterer en 4000 år gammel kinesisk oppskrift på en  en medisin som styrker immunforsvaret og gir deg bedre helse! Det beste av alt, du kan gjøre dette selv og innta den hver dag uten problemer. Den er endog lovlig å selge og noen har tjent millioner på dette. Les den utrolige historien….

Har asiatiske leger et svar ?

Lyst å prøve noe nytt?

Lyst å prøve noe nytt?

Asiatiske leger har funnet en løsning: De har gjenoppdaget nytten av en energimedisin kjent som Qi Gung! Dette er en medisin som alle kan «lage selv», dersom du bare har oppskriften. Det beste av alt? Den er vitenskapelig bevist, uten bivirkninger og den styrker alle deler av kroppen for enhver som «lager medisinen». Enda bedre, dersom du «lager» medisinen og selger oppskriften videre vil du aldri få konflikt med mattilsynet eller helsemyndighetene.  Flere leger bruker Qi Gung hver dag, endog i lille Norge.

Mitt møte med de smarte og rike  menneskene i Asia!

den gang da

den gang da

I 2012 var jeg æresgjest ved en av Koreas største sykehus. Det jeg opplevde overgikk min «villeste fantasi». Jeg møtte professorer, leger, forskere og kremen av Koreas rikeste familier. Alle lovpriste Qi Gung. De brukte urtemedisiner og akupuntur og gikk selvsagt ikke av veien for å benytte vestlige medisiner dersom de trengte det. Jeg møtte en av Koreas høyest dekorerte generaler som kom til ukentlige besøk på sykehuset for å få akupunktur og urtemedisiner for sin lungekreft. Han hunne fortelle at etter bare få måneder var kreftsvulsten skrumpet inn uten bruk av cellegift eller stråleterapi. Hans behandlende lege dr. Bae kunne fortelle om mange slike tilfeller, og var forundret over at ikke flere pasienter i Vesten besøkte Korea for å bli behandlet med det beste fra to kulturer.

Jeg traff også mange andre pasienter, både fra velstående og fattige familier. Alle lovrpiste sine egne leger og en av overlegene kalt meg «representanten for de uvitende menneskene i Vest«. Dette var ikke ondsinnet, men ærlig og oppriktig. Han sa «Siden vi kan kurere så mye dere ikke klarer å gjøre noe med, hvorfor kommer ikke deres fremste eksperter til Asia for å lære av oss? Man skulle tro deres eksperter var direkte uvillige til å ta til seg ny kunnskap, selv når deres metoder feiler

Asias smarte leger kan ha kjent til medisinske mirakler i tusener av år!

Multikulturelll sengelektyr for moderne leger

Multikulturelll sengelektyr for moderne leger

Ta et kart over Asia og tegner en linje som starter ved Altaji i Russland, videre rundt Mongolia, deretter videre til nordlige og midtre Kina og så rundt Tibet og statene rundt Himalaya. Når dette er gjort har du tegnet inn områdene for der man finner røttene til den Asiatiske høykulturen. Disse folkegruppene utviklet over årtusener en avansert vitenskap basert på studier av dyr, mennesker, planter, jordsmonn og planetenes innvirkning på menneskers helse (i dag kalt astro-biologi).Vitenskapen er på mange områder like bra som den vi besitter. På andre områder enda bedre, fordi den var mer menneskevennlig og respekterte jorden som basis for alt liv!

 

Med årene forgrenet denne kulturen seg i den Russisk-Indiske Veda-kulturen og den kinesiske naturvitenskapen som vi idag kjenner litt til gjennom kunster som akupunktur, urtemedisin og de psykofysiske treningssystemene vi kaller Gung-Fu, Qi Gung og Nei Dan (Meditasjon). I Kina er disse skatter fortsatt høyt verdsatt og intet politisk regime har noen gang ønsket eller turd å  fjerne de. Hver dag lovprises disse skattene ved at millioner av mennesker over hele kloden benytter de og opplever deres verdi på egne liv. Mens mange talsmenn for Vesten og Midt-Østens religioner vender seg mot sin gud i skyene, og synes å ha glemt hvor de bor, lovpriser de fremste eksponenter for den asiatiske høy-kulturen mennesket og dets mulighet for utvikling i samhandling med naturen. De snakker også varmt om menneskets vekst og mulighet for å verne liv og ta vare på seg selv og andre.

Qi Gung: vidunderkur for kronisk syke ?

Så til en av de mange goder i det asiatiske skattkammer: Qi Gungs evne til å styrke immunforsvaret.

Mae-Wan Ho; geni.Lytt når hun taler!!

Mae-Wan Ho; geni.Lytt når hun taler!!

En av vår tids fremste biologer og genforskere  Mae-Wan Hogrunnlegger av Institute of Science in Society i London, forfatter av 100 vitenskaplige artikler og 81 bøker har noe å fortelle som du bør lytte til!

I en artikkel publisert i Nexus magazine October-November 2014 (side  13-16), forteller denne verdensberømte forskeren om forskning utført på utøvere av Qi Gung. Qi Gung er som du nå vet hvis du har sett video-linkene  – en form for psyko-fysisk trening der du bruker indre visualisering, regulert pust og fysiske kroppsstillinger og bevegelser. Disse tilsynelatende enkle øvelsene har dramatiske effekter: Ifølge Mae-Wan Ho kan øvelsene forandre måten genene dine jobber på! Jeg gjentar: Dr. Mae-Wan Ho sier at forskning bekrefter at du kan med trening endre hvordan dine gener jobber. Du behøver ikke slik vestens leger antar, vente på meningsfylte, spontane mutasjoner en gang i fjern fremtid.

Du skaper din fremtid nå.

Qi Gung gir deg bedre gener!

Ta hand om dine gener!!

Ta hand om dine gener!!

Artikkelen til Mae-Wan Ho forteller at forskere analyserte 12000 gener hos Qi Gung utøvere. Hver utøver trente 2 timer hver dag. Blant de mange genene man undersøkte fant man at 250 spesifikke gener var forskjellige hos Qi Gung utøvere i forhold til den vanlig befolkning! 132 av de 250 genene som tok hånd om nedbrytning av kroppsvev ble dempet, slik at kroppens ble eldet langsommere og heller ikke ble skadet i samme grad under stress.

118 av de 250 genene som økte immunforsvaret, ble derimot oppgradert i sin aktivitet. Dette medførte at Qi Gung utøvere hadde bedre evner til å motstå virusinfeksjoner og bakterieinfeksjon.Treningen gjør også at de cellene som dreper virus og bakterier (immuncellene) blir mer aktive og lever lenger!

Gi deg bedre varme-sjokk proteiner!

Treningen økte også produksjonen av det vi kaller «varme sjokk proteiner «. Disse proteinene har en lang rekke positive virkninger på din kropp. Her er noen av de fantastiske effektene av disse proteinene:

  • De beskytter deg mot økt temperatur, stress og skader påført av giftige stoffer. Siden cellegift er en gift så vil økt produksjon av varme-sjokk protein beskytte mot cellegiftens negative bivirkninger.
  • Sørger for at ulike proteiner samvirker bedre inne i cellene (chaperon-effekten).
  • Reparerer celleskader.
  • Reduserer farene for å utvikle hjerte-kar sykdommer.
  • Bedrer ditt immunsystem.

«Send vestens leger på kurs til Asia….»

Bli multikulturell i praksis..

Bli multikulturell i praksis..

Det sa mitt Koreanske  vertskap da jeg reiste hjem. Da jeg fortalte om dette og viste frem bildene fra Korea var det ingen leger her på berget som trodde meg. Alle trodde jeg spøkte og fortalte løgnhistorier. Ja det var endog de som mente at jeg som norsk lege helst burde holde seg til det man lærte i Norge, fordi fortellinger om de fantastiske resultatene i Asia ville sette norsk medisin i et dårlig lys..

Vel, det er 13 år siden. Norske leger og politikere var mer fordomsfulle den gangen. Mye er endret siden da. Nå er vi blitt et multietnisk og multikulturelt samfunn som lovpriser nye kulturelle strømninger og ønsker velkommen mennesker fra hele verden som fullverdige borgere av Norge. Da må vi også ønske Asias visdom, kultur og vitenskap velkommen, spesielt de sider ved den som er bedre enn vår egen. For vi ønsker vel ikke å fremstå som en nasjon uten innsikt i hva resten av verden bedriver, når landegrenser åpnes og Internett gir oss verden inn i stua?

Vil du vite om hvordan dette gjøres i praksis meld deg inn i My Health Club og få oppskriftene på det gode liv slik asiatiske leger forteller at det skal gjøres.


Copyright Dr. Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: Dette er helsejournalistikk. Dr. Øverbye praktiserer asiatiske trenings metoder for å bevare sin egen helse og underviser helsepersonell i energimedisin og akupunktur. Syke som leser dette og ønsker å prøve slike metoder må først spørre sin lege om de vet om slike metoder kan være bra for deres helse.

 

Share
Posted in Akupunktur, Diverse, Energimedisin, Kosthold, Personlig utvikling and tagged , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.