Tysk professor beviste at mange sykdommer er en udiagnostisert Tuberkulose!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Professor Günther Enderlein oppdaget at blodet vår ikke er sterilt slik mange leger tror i dag: Det er et «hjem» for ulike mikrober som først blir farlige når din allmenne helse og immunsystem forfaller!

Normaliseres din helsetilstand blir slike mikrober igjen ufarlige! Enderlein beviste også at mange friske er bærere av tuberkulose-mikroben som leder til mange ulike sykdommer når ditt immunforsvar svikter. Fant Enderlein en universell forklaring på de kroniske sykdommene du kan dra nytte av… eller var han en forsker på feil spor?les og døm selv. Advarsel: Kan inneholde sterkt kontroversielt stoff. (Del II om Professor Günther Enderlein).

En reise til Tyskland på jakt etter bedre helse.

Mikroben eller Immunsystemet ?

Mikroben eller Immunsystemet ?

Min interesse for professor Enderlein skyltes at jeg i 1977  ovevar en serie forelesninger kirurgen og immunforskeren Dr.med. Wolfgang Grüger holdt om immunterapi for norske terapeuter. Grüger kjente professor Günther Enderlein, studert hans metoder og brukte de i praksis. Senere traff jeg Grüger i forbindelse med en lege-kongress i Baden-BadenJeg benyttet anledningen til å intervjue ham og dette gav meg et levende innblikk i  utviklingen av tysk immunologi og mikroskopi i perioden 1920 – 1970!

På 1990 tallet hadde jeg ikke lenger kontakt med Enderlein –miljøet. Dette blir derfor en historisk betraktning: om hva jeg fikk vite via samtaler med Dr. Med. Grüger, homøopat Rudolf Schröder og flere andre som brukte metoden.

Endobionten: ur-mikroben inne i deg: fra venn til fiende!

immunsystemet betyr alt?

immunsystemet betyr alt?

Hva var essensen av professor Günther Enderlein’s forskning som har interesse den dag i dag? Og hvilken nytte kan du og jeg ha av dette dersom vi vil unngå sykdom, eventuelt om vi selv er syke?

Vi har alt nevnt at professor Günther Enderlein var arvtaker av professor Antoine Bèchamp. Begge var enige om at blodet hos friske ikke er sterilt, men er et ”hjem” for en rekke mikrober og sopparter. Minst en av disse mikrobene, som Enderlein døpte Endobioten, ble ansett å gjøre nytte for seg med hensyn til blodets evne til å koagulere.

Den er med andre ord en symbiotisk organisme (vennligsinnet leietager) som lever i blodet hos alle mennesker og dyrearter! Når dyr får et svekket immunsystem på grunn av aldring, miljøgifter, stort stress eller dårlig ernæring så forvandles en snill og nyttig organisme seg til en farlig og sykdomsskapende utgave av seg selv, en såkalt dysbiont. Denne transformasjonen fra farlig til sykdomsskapende ble av Enderlein kalt pleomorfisme (forvandling).

Professor hevdet at forfall i ditt «indre terreng» kan uløste kreft

Gode mikroskoper;noe nytt å lære hver dag

Gode mikroskoper;noe nytt å lære hver dag

Ifølge Enderlein er mange sykdomsskapende organismer pleomorfe! De skifter form og egenskaper etter miljøet de bor i. Derfor har Arneberg forlag døpt en av samtidens mest populære bøker om kreft og sunnhet «Kreft og Terrenget Ditt»  av professor David Servan-Schreiber. ”Terreng” er et begrep arvet av to store franske vitenskapsmenn professor Bèchamp og professor Claude Bernard. Når ”terrenget” er sunt dvs. blodet og vevsvæskene har rett pH, har nok mineraler og vitaminer, nok antioksidanter med mer så er blodparasittene ikke farlige for verten.

Ifølge disse legene er det slik at dersom allmennhelsen din forfaller, så endres blodets egenskaper og de pleomorfe parasittene omformes til sykdomsfremkallende former som kan forårsake alt fra blodpropp og leddgikt til nervebetennelser og kreft! Både professorene  Bèchamp og Enderlein anbefalte derfor alle å vedlikeholde en god allmennhelse for å forhindre blodparasittene, spesielt endobionten i å utviklet seg. Ingen av de anbefalte antibiotika, ett poeng jeg senere la meg på minnet ved å unngå å bruke antibiotika dersom mulig, og heller satse på helsestyrkende/immun-forbedrende tiltak.

Kan vi klare oss uten antibiotika?

Ifølge Dr. Med. Grüger kunne selv de aller sykeste klare seg med minimalt med antibiotika, fordi man mente av erfaring at løsningene lå i immunsystemet, organer, hormoner og nervesystemets sunnhet. Dr. Med. Grüger’s metoder omfattet tiltak som riktig kosthold, pH regulering, homøopati (!!), immunterapi, vaksiner og ozonterapi. Slik sett foregrep Enderlein og hans elever dagens debatt der det endelig synes å ha demret for den industrielle medisinen at man har misbrukt antibiotika mer enn det var ønskelig.

Er sosiale reformer viktigere enn vaksiner?

Like bra som antibiotika??

i Like bra som antibiotika??

Professor Günther Enderlein’s andre innsats gjaldt tuberkulose. På den tiden Enderlein levde var dette en meget utbredt sykdom som tok livet av opptil 30% av befolkningen. Enderlein oppdaget at tuberkulose-organismen var pleomorf og den fantes både som en harmløs virusliknende form (kalles i dag nanobakterier) og mer utviklede, sykdomsskapende former. Overgangen fra ufarlig til sykdomsskapende lå ifølge denne forskningen i forfall i menneskers immunforsvar. Immunforsvaret er igjen avhengig av den allmenne helsen. Den allmenne helse bygget på sunne boforhold, bedre arbeidsmiljø, fravær av miljøgifter, giftfri mat og at man ikke bruker immunsvekkende legemidler.

Hurtigdiagnose avslører om du har skjult Tuberkulose.

Vaksiner eller sosial reform?

Vaksiner eller sosial reform?

Tyske leger utviklet også en enkel metode for å diagnostisere om man er frisk bærer av Tuberkulose, eller om man har en sykdom av Tuberkulose som legene ikke kan påvise på vanlig måte. Ved hjelp av denne enkle immuntesten kunne man påvise Tuberkulosebakterier i blodet hos 70% av alle tyskere. Noen var friske bærere, noen hadde en rekke sykdommer leger i dag ikke forbinder med tuberkulose, og noen hadde den vanlige Tuberkulosen.

Siden bakteriens sykdomsskapende evne avhenger av immunsystemet og immunsystemet er avhengig av gode boforhold, hygiene og ernæring så vil utvikling av alle former for Tuberkulose avhenge av ens sosiale status,  og om man bruker immundempende legemidler (kortison, cellegift med mer).

Fordi Tuberkulosen i likhet med nesten enhver mikrobefremkalt sykdom følger immunforsvaret ble Tuberkulosen som sykdomsårsak gradvis utryddet da de sosiale levekår ble bedre. Sjekk dette selv på Folkehelseinstituttets egne sider! Man kan derfor takke sosialismen og sosialmedisinen for Tuberkulosens utryddelse, i mindre grad legestanden. Men dette betyr ikke at sykdommen i dag er fjernet!

Vaksine til velsignelse eller …?

Her trivemikrober av alle slag!

Her trivemikrober av alle slag!

Årsaken ligger ifølge disse legene at man fortsatt påfører befolkningen svakere variant av tuberkulose ved BCG-vaksine-programmet. Tanken er at når man har levende BCG-mikrober i blodet så vil dette beskytte mot den egentlige tuberculosebakterien. Ifølge Enderlein og hans elever er situasjonen med BCG vaksiner ikke forskjellig fra situasjoner der man smittes med mikrober vi vet skaper sykdommer. Hvorfor er det slik? Sykdommer ifølge Bèchamp og Enderlein`s oppdagelser ligger ikke bare hos mikroben, like mye og enda mer hos allmennhelsen (det indre terrenget). Dersom helsen forfaller kan enhver  slumrende mikrobe utvikles til en sykdomsskapende variant!

 

Neste artikkel: Roy Rife, vitenskapsmannen som oppdaget kreft mikrobene og hvordan de kunne utryddes med ufarlig stråleterapi!


Copyright Bjorn Johan Øverbye 2015.


Les vår ansvarsfraskrivelse . Det er opp til deg hvordan du forstår og anvender denne kunnskapen.

Share
Posted in Diverse and tagged , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.