Forskning: Mineraler og vitaminer som reduserer herpes utbrudd.

Herpesvirus på kjønnsorganenes hud og slimhinner, kjent som Herpes Simplex Genitale (HSV2) smitter ved seksuell kontakt. Det er til besvær ved normalt seksuelt samliv fordi det smitter, er smertefullt og sårene kan bli infiserte. Her er noen tiltak alle kan gjøre for å redusere utbrudd, deres alvorlighetsgrad og påskynde tilheling. Det virker også på HSV1, såkalte "forkjølelsessår".
Herpes kan skade hjernen!
Det som er de vanlige stedene for utbrudd er slimhinner på lepper og munnhule Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Kan man hjelpe schizofrene med psykoterapi, uten bruke av legemidler?

Schizofreni og kriminalitet.

schizophreniaSchizofreni bli i Vesten ansett som en kronisk lidelse. Kostnadene ved behandling er høy. I USA går 0.5% av nasjonalbudsjettet med til å betale kostander for legebehandling, hospitalisering og arbeidsuførhetspenger til Schizofrene. I Canada er 8% av alle sykehusplasser opptatt av Schizofrene pasienter .I USA er 6,2% av alle fengslende pasienter schizofrene hvilket er et problem til ettertanke; nemlig av hos en del kriminelle er deres avvikende sosiale adferd uttrykk for mental sykdom mer enn uttrykk for dårlig moral.

Den vanligste form for ”selvhjelp” blant schizofrene er alkohol og legemiddelmisbruk. I en undersøkelse ble det påvist at  20-40% av alle schizofrene prøver på selvmord og 13% lykkes i sine forsøk.

Behandling og placebo !

pillsbottle1Behandling av schizofreni har variabelt utkomme. I Nigeria ble 58% friske etter to år med terapi .I India ble 50% friske etter to år. I Danmark ble bare 8% bra etter to år og da med mye bedre terapitilbud. I Norge er forholdene omtrentlig som i Danmark.

I en undersøkelse viser det seg at når Schizofrene får placebotabletter blir 20% bedre og 8% av disse igjen blir sykere og må på nytt oppsøke terapi. De som får psykofarmaka blir 60% bedre men hele 47% må gjeninnlegges. Det betyr at forhold mellom effekt og tilbakefall er bedre for den gruppen som har nytte av placebo. Interessen for bruk av placebo har økt med årene og det samme har effektene av placebo!!

Dette burde kanskje tilsi at man burde prøve placebo først, lykkes i dette bør man bruke psykofarmaka. Fordelen ved en slik løsning ville være at når noen reagerer på placebo vil de oppleve mindre fare for tilbakefall.

Bivirkninger av langvarig medisinbruk.

Bruk av psykofarmaka er åpenbart bedre hva angår effekt ,men betalingen for effekt er bivirkninger. 50-60% av de som bruker legemidler vil over tid utvikle såkalt tardive dyskinesier dvs unormal muskelbevegelser, sitte å vagge med overkroppen, vridninger med tungen, uvanlige muskel-vridinger osv. Interessant nok: mange av disse bivirkningene er like de man i eldre dager så hos ubehandlede pasienter med diagnosen kataton schizofreni.

Psykoterapi.

De senere års kunnskaper om hjernen og dens funksjoner har gitt vitenskapsmenn/kvinner og leger/psykologer større innsikt i mulighetene for å behandle Schizofreni uten langvarig bruk av legemidler. I en undersøkelse av forskerne Liberman og Kopelowicz fra 1998 viste det seg at sosial trening med støtte fra familien førte til at pasientene ikke lenger behøvde å gjeninnlegges på sykehus. Det var også god effekt i å trene pasientene til å gjenkjenne sine problemer, forstå de, mestre de og derved løse sine problemer!

NLP en vei ut av uføret ?

Molecular ThoughtsMens placebo gir bedring hos 20% av alle schizofrene of legemidler bedring hos 60% med fare for høyt tilbakefall og mye bivirkninger, hevder NLP terapeuter at de har opptil 50% suksess på Schizofrene på verdensbasis. Det interessante blir da at placebo-tabletter og NLP sammen vil kunne bli like bra som legemidler; men muligens ikke hos samme type pasienter!! Det vil si at de ulike metodene trolig ikke har samme effekt på de samme pasientene.

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) jobber med hva mennesker sier til seg selv om seg selv; det vi kaller psykologisk selv-programmering .Dersom man ikke bruker riktige og velvalgte ord vil vårt sinn få feil kommando om hva man skal gjøre og det oppstår det den kjente psykoterapeuten Milton Erickson kalte en ”ordsalat”. Mye av det Erickson gjorde for psykisk syke er omtalte i bøker som Symptoms Prescription for Expanding the Psychotics World View ; dvs ”å utvide psykotiske pasienters ordforråd”.

Selve kjernen i denne tenkemåten er at vi alle beskriver verden på en spesifikk måte ut fra religion, ideologi, kjønn, utdannelse, arv, familieforhold, erfaringer med mer. Alle vil forsvare sin beskrivelse som riktig eller bedre enn andres, det er derfor vi har valgt akkurat denne talemåten eller i det minste vokst inn i den og godtatt med årene at dette må være den eneste rette tenke/talemåten.

Et problem for leger og psykiatere hevder NLP terapeuter er at legen/psykiateren prøver å overbevise den syke at hans/hennes talemåte /tenkemåte er bedre og at den sykes er dårligere. Dette leder sjelden noen steds hen annet enn at den syke forsvarer seg enda mer.

Løsningen i følge NLP er derfor ikke å gå til krig mot det terapeuten mener/tror/forstår er ”feil”; men å gripe fatt i det som er produktivt og nyttig tale/tenkemåte, forsterke det og prøve å introdusere en eller flere små endringer i det som er sykt, dvs ikke fungerer. En annen metode er å ufarliggjøre problemet! Tone det ned og gi det et nytt innhold.

Når TV-helter kommer ut av TV

En av  kjente grunnleggerene av NLP Richard Brandler forteller om en pasient som påstod at Mary fra TV serien Huset på Prærien bokstavelig talt syntes å ”komme ut av TV og slå lag med ham”.

Brandler sa at dette var grunnlag en god forretningside!! Pasienten spurte: Hvordan det? Brandler sa at om pasienten kunne forklare han metode kunne de selge den til Playboys porno-TV slik at enslige menn aldri mer behøvde å føle seg ensomme!

Pasienten sa at han ville tenke over ideen og vurdere om han skulle forklare hvordan man kunne gjøre penger på metoden!

I stedet for å se et problem begynte pasienten å se en mulighet. Brandler uttalte at han ikke anså det å se folk komme ut fra TV som en realitet ,men han ville få folk til å tenke positivt om et fenomen de før bare hadde sett som et problem.

Mer om NLP og om ikke -medisinsk terapi ved Schizofreni.

Copyright Bjørn J Øverbye 2014

Disclaimer

Om Galskap og Forbytelse !

Myter om voldsmenn som galer er seiglivede..dessverre!

Myter om voldsmenn som galer er seiglivede..dessverre!

Agenda

Breivik er ikke lenger interessant. Å gi en massemorder nettopp den oppmerksomhet han har sagt han ønsker, er å utøve dårlig skjønn. Media burde holde seg for god til det, men noen tjener på situasjonen og det er ikke ofrene.

Media skaper også sekundære ofre: ved at mannens påståtte medisinske diagnoser gir inntrykk av at enhver ”gal” kan være en potensiell morder .Slik er det ikke; spesielt hva angår de som er Schizofrene : en tilstand Breivik i følge noen eksperter under rettssaken hevdet at han skal ha vært i ,i årevis! Derfor dette innlegg for å skille de Schizofrene fra myter om at moderere er er Schizofrene!

Diagnose

Diagnosen ”Schizofreni” forutsetter at man er i minst 2 av disse 8 tilstander :tankemessig forvirring , hallusinasjoner , forvirrende talemåte og væremåte, handlingslammelse ,tap av følelser eller (fri) vilje. Problemet er at noen av disse ordene også passer på dypt religiøse menneskers erfaringer! Kortversjonen av et slikt dilemma er hva en av mine pasienter sa: Når jeg ber til Gud er jeg ansett som helt normal , når Gud svarer meg havner jeg på lukket avdeling .Er det ikke svaret som er poenget?”. Jeg svarte: ” Spør presten , ikke psykiateren ”.To profesjoner kan ha ulik forklaring på samme fenomen.

Forekomsten

I Norge får ca 0,3% av alle mennesker denne merkelappen festet til seg ,10% av alle uføre har fått den. I USA er 6.2% av alle fengslede diagnostisert som Schizofrene ,mens 50% av alle uteliggere betegnet som Schizofrene ,men har selv ikke råd verken til lege eller behandling .

Fordi man begår drap som ikke synes logisk for en normalt fungerende samfunnsborger; er man automatisk ”gal”? Av 129 psykisk syke drapsmenn i norske fengsler ble 18% vurdert å ha diagnosene schizofreni /paranoid psykose i gjerningsøyeblikket! Antall drapsmenn med diagnosen utgjør derved ca 0.015% av alle Schizofrene .Men er alle drapsmenn som har fått diagnosen ekte Schizofrene? Alt avhenger av hvem som beskriver terrenget : Massemorder og Mafioso : Salvatore ”Oksen” Gravano drepte 19 mennesker ,ble av retten beskrevet som rasjonell ,logisk og fornuftig. I hans verden var drap en del av arbeidsrutinene. Er han medisinsk forstand gal? Eller er det bare moralen som er gal?

Professor David Canter som har undersøkt noen av Englands verste massemordere betegner de som rasjonelle ,utspekulerte og fremfor alt hjerteløse psykopater. ABB har skrevet 1500 sider om det rasjonelle grunnlag for massedrap og det utførelse som var det en manual fra mafiaen .Han passer bedre med Canter beskrivelse av drapsmenn og virker mer beslektet med Gravano ;ikke med en Schizofren.

Årsaker ??

Hvorfor blir noen mennesker Schizofrene ? Gjennomgang av et stort antall avhandlinger om tilstanden avslører at en og samme tilstand har flere årsaker ;ofte samtidig. I kortversjon ;arvelig disposisjon , oppvekstmiljø , offere for vold og overgrep, mangelfullt kosthold, hodeskader , allergier ,rusmidler ,legemidler og infeksjonssykdommer på hjernen .Religion nevnes ikke så ofte; av kulturelle årsaker .Få liker å tenke på det mange gjør og har glede av ,kan utløse sinnslidelser hos sarte sinn som ikke forstår religionens metaforer, men tar det bokstavelig!

Behandling til ”besvær”.

Den vanlige behandling er sjelden årsaksrettet ,men kjemisk symptomdempende .Behandling av Schizofrene blir derfor høyst varierende ,også fra land til land. I følge WHO blir 58% av alle Schizofrene i Nigeria bra innen 2 år; i India blir 50% bra innen 2 år .I Danmark som er sammenlignbart med Norge blir bare 8% bra innen 2 år. I vesten regner man i snitt at 50% kan blir friske innen 20-30 år med intensiv kjemisk terapi!!Hvorfor ? Kan det være at det er mer stigmatiserende å være ”gal” i Norge enn i de nevnte land; derfor blir utstøtelsen en del av sykdommen?

I 1998 ble det gjort forsøk med placebotabletter (narrepiller) til Schizofrene. 20 % ble helt friske med narrepiller . Av de som fikk vanlige legemedisiner ble 60% bedre, men bedringen var forbigående .Placebo gav derimot bedre og langvarig bedring og ingen legemiddel -bivirkninger. I følge psykiater Peter Breggin hadde 8% av de som fikk placebo behov for å legges inn på nytt ,mot 47% av de som fikk ordentlige legemidler .Var det omsorgen som var terapien ;og ikke pillene ??

Schizofrene på sykehus ?

Lange sykehusopphold gir heller ingen gevinster å snakke om .I en undersøkelse fra 1998 utført av forskerne Liebermann og Kopelowicz viste det seg at 11 dager på sykehus og så vende tilbake til venner og familie ,gav bedre resultater enn å være på sykehus i 60 dager .Forskerne erfarte at sosial trening i samarbeid med familier gav de beste resultater på lang sikt. Sykehus kan derfor være mot sin hensikt; men hvorfor ?

Årsak er i følge professor Thomas Szazs og filosof Michael Foucault at samfunnets ledere ber legene på sykehus om å utføre to motstridende oppgaver: å være pasientens venn og samfunnets domsmann og fangevokter for de som ikke ”passer inn” eller som ikke kan ta hand om egne liv i det samfunnet vi nå har. Diagnoser som egentlig er ment å skulle være verktøy for forståelse og behandling blir derfor samtidig brukt juridisk til innesperring for å tvinge avvikere til å leve slik ”systemet” anser det ønskelig ;i følge professor Szazs .Mange mener at tidene er modne for reformer til beste for pasient ,personale og leger.

Schizofreni i spareknivens tid.

Sett fra statens side er reformer lite ønsket , fordi det koster penger .Er det noe sykehuseiere i disse sparedager ikke vil ha ;er det mer utgifter .Da er det først og fremst tilbud til psykisk helsevern og behandling det kuttes på .I et slikt økonomisk klima blir psykiatri lavstatus med enkle løsninger tilpasset sykehus -eierens lommebok ,mer en pasientens behov. Professor Szazs frykter at dette skaper en yrkesutøvelse er mer er i pakt med hva samfunnets herskere ønsker enn de syke trenger . Szazs observasjoner gjelder USA ,i følge professor Løkens avhandling om Dikemark Sinnssykehus fra 1974 er situasjonen ikke ukjent i Norge.

At man bruker vitenskaplige ord for å rettferdiggjøre praksis er ingen garanti .I følge de to internasjonalt anerkjente forskere og vitenskaps -kritikere Petr Skrabanek og James Mc Cormick er sann vitenskap og praktisk medisin to adskilte verdener .I følge disse finnes ingen mellomting som kan kalles vitenskapelig medisin :”..vitenskapelig medisin er like vitenskaplig som Den Østtyske Demokratiske Republikk (DDR) var demokratisk !

Inn i lyset.

Schizofreni synes ofte å være dårlig forstått, utilstrekkelig forklart og tidvis stemoderlig behandlet. Er det noe de ikke er; så er det kalkulerende, kaldblodige mordere som sitter i 10 år og gjør research for å planlegge omfattende terror slik ABB har gjort. Det er en aktivitet som passer med professor Canter’s beskrivelse av engelske massemordere: Kaldblodige, kalkulerende og lærenemme psykopater som uten sans for andres lidelser utfører sine handlinger som var det ren vitenskap! La oss holde dette klart og ikke la uvitende journalister bruke media til å stigmatisere en gruppe forvirrede og handlingslammede mennesker i behov for mer forståelse, mer omsorg og bedre behandlinger.

Bjørn Johan Øverbye


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.