Fysisk syke trenger ikke psykiatriske diagnoser !

 
Ingen behøver å forklare deg hva det vil si å være syk: det er noe du opplever som avvik fra det å være frisk. En helsearbeiders oppgave er å notere alle dine problemer, gjøre relevante målinger, finne ut årsaker ved målinger og undersøkelser og deretter forme en forklaring. Så skal det  lages en forklaring og en behandling basert på kunnskap. Men fortsatt er det helsearbeidere som tror at at dersom de ikke finner svar er du ikke troverdig, og din helbred blir derved forsinket...
Fra serien: Selvhelbredelse
"De innbilt syke..."
Mind Your Health Club".

Mat for liv
Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Dersom du kan bli syk av å være sint, blir du da frisk av alltid å være «snill» ?

Den 12 mars kjørte VG en to siders artikkel med påstander om at det fantes følelser som kunne gjøre oss syke. En følelse det ble advart spesielt mot var å vise sinne. Bør vi i søken etter godhet, overse det meste og tilgi alt? Eller finnes det berettiget sinne avisen har glemt å nevne? Vi ser litt på de forbudte instinktene våre og samfunnet vi lever i.

Velkommen til rovdyrplaneten Gaia.

levineI følge professor i traumepsykiatri Peter A Levine ved universitet i California er dine instinkter ikke styrt av tanker men av medfødte automatiske reaksjoner. De er ordløse overlevelses-mekanismer som naturens evolusjon har bygget inn i alle dyrearter for å løse hvordan man skal klare seg blant rovdyr på planeten: Gaia (dvs jorden). For du har ikke landet i et paradis, men på en skremmende planet .

Før var utfordringene naturen, klima, ville dyr, vulkaner, jordskjelv og stormer. Dine instinkter ledet dine forfedre uten at de behøvde skrevne bøker. De gjorde hva de følte var rett.

Evolusjonen endret mye, bare ikke instinktene!

Ettersom millioner av år gikk endret menneske samfunnene seg. Vi ble flere. Vi bygde byer. Vi førte kriger. Vi skadet naturen. Vi utryddet andre dyr. Vi skapte religioner med forestillinger om guder som bodde i det hinsidige og som enten oppmuntret til voldelige og dyrelignende adferd, eller vi fikk religioner som lærte oss å hate det instinktive og påla oss å elske fiender og hate vår egen ”syndige natur.”

Men instinktene klarte ingen å endre!

Byttedyr eller jeger eller begge deler ?

Release the tiger in you.For å overleve har naturen utstyrt alle dyrearter, herunder mennesker med to fundamentale instinktive handlingsmønstre: jakt og å unngå å bli jaktet på. Disse mekanismene behøver du ikke lære. De er bygget inn i deg fra tidenes morgen i den delen av hjernen som styrer følelsene. De er ikke der som unyttige overlevninger fra en forgangen fortid. De er fortsatt hensiktsmessige som vi snart skal se.

De to hjelpere.

Ifølge Professor Peter A Levine er det slik at de to grunninstinktene, jakte og unngå å bli jaktet på utløser enorme krefter i deg. Disse kreftene ledsages av sterke følelser. Jakt utløser aggresjon/sinne. Å unngå å bli jaktet på utløser angst, frykt og aggresjon.

blue-owl-7216Er din aggresjon større enn din frykt når du jaktes på er du en jeger og et rovdyr. Er din angst og frykt større reagerer du som byttedyr og flykter fra trusler.

Hva er best? Det finnes få gode svar, fordi utviklingen av hjernen har satt mennesket i stand til å overstyre instinktene og se bort fra følelse de skaper. I et trangbodd samfunn der jakt stort sett er redusert til å søke en partner eller å handle på supermarkedet er drapsinstinktet betydelig redusert. Men trusler om overgrep, vold og direkte skader av din person er dessverre ikke forsvunnet.

Egne erfaringer med syke.

Etter 38 år som lege har jeg møtt flere titallstusen mennesker i disse årene. Reiselyst har tatt meg med til store deler av verden der jeg har observert og studert de samfunn jeg har besøkt og prøvd å bli kjent med lokalbefolkningen. Konklusjonen er: overgrep er fortsatt et problem verden over. I noen samfunn hvor menn står sterkt og det er tradisjon med vold mot kvinner og barn, ofte støttet av gamle tradisjoner som støtter berettigelse av vold, er fryktreaksjoner utbredt. Langt bedre er det i mer avanserte samfunn der man har prøvd å forhindre vold mellom mennesker ved bedre utdannelse og straffe overgripere etter et strengere lovverk.

Et godt råd fra en verdensberømt forfatter!

jairus-daughterHvor på skalaen er mitt eget land Norge? Slik mine pasienter forteller meg det og slik jeg selv har erfart det, er vi bedre enn mer autoritære og primitive land, men det er langt igjen før vi kan kalle oss et grunnleggende nestekjærlig land som etterfølger den høyeste morallov: Opptre slik du selv ville like at andre opptrådte overfor deg. Eller som den kjente forfatteren Jim Mc Moneagle sa på et foredrag jeg overvar med ham i USA: ”Opptre slik at de du møter en dag i fremtiden ville like å hjelpe deg om du kommer i nød og trenger deres hjelp!”

Er det norske samfunn bygd på myter om egen godhet?

Er vårt samfunn der enda da en slik etikk gjennomsyrer nok individer til at samfunnet ønsker å fremme slike verdier, eller er vi i et mellomstadium der vold og overgrep fortsatt er i et slikt omfang at våre instinkter som skal beskytte oss mot å bli offer trer i aksjon oftere enn vi selv og våre ledere ønsker?

For å komme til bunns i dette har jeg i mange år samlet informasjon om vold og overgrep for å finne ut hvilket samfunn jeg er en del av og hvordan jeg kan hjelpe mine pasienter til et verdigere liv. Her er noen tall du kan sjekke på nettet.

Overgriperne blant oss, hvor er de?

pitbull1Hvem er de mange som opptrer slik at de igangsetter våre tause, automatiske reaksjoner for å ikke bli jaktet på? De har mange navn. Her er noen: mobbere, psykopater, sosiopater, konemishandlere, mannshatere, pedofile, voldtektsmenn. Deres arena viser seg å være jevnt fordelt  i hjemmet, på arbeidsplassene, i sekter, foreninger, i religiøse grupper og blant akademikere. Men hva med helsevesenet? Når de flinkeste elevene på skolen med de høyeste ambisjonene skal ta hand om svake og syke, hva skjer da? Skaper også dette en arena for overgrep? Spørsmålene er mange, men det er også svarene fra forskere. Hva det skorter på synes å være viljen til å omsette idealer om godhet i handling, i alle fall om vi skal tro statistikkene nedenfor.

Arbeidsplassen som arena for undertrykkelse.

Bruker vi tall for grenseoverskridende adferd på slike arenaer som indikator til et mål for sunnheten i samfunnet er tallenes tale ikke til fordel det norske samfunnet. Mobbing på arbeidsplassen rammer ca 4.5% av alle arbeidstakere i løpet av en 6 måneders periode i følge en undersøkelse foretatt av STAMI (Statens Arbeids -Miljø Institutt) Men i en annen undersøkelse gjengitt i Psykologitidsskriftet anslår man forekomsten til 9% og noen mener endog så mye som 17% av alle arbeidstakere opplever mobbing dersom man ser på situasjonen over litt lenger tidsperspektiv

Skolen: stedet der lærere overser at barn blir mobbeofre?

mobbersI følge undervisningsdepartementets ideologiske idealer har vi en god skole. Våre skolepolitikere er opptatt at barn lærer fakta og scorer høyt på eksamener. De som har flest riktige svar på en test ansees som begavet og får studere på eksklusive studier for senere å belønnes med ledende stillinger. ”Typisk norsk å være best” sa engang en statsminister. Men i all flinkhetsjaget overser vi at 20% av alle barn mobbes så mye på skolen at det får konsekvenser for barnets helse. Hvorfor er det slik? Hva gjør lærerne for å hindre dette? Lærer de ofrene å ta igjen, vise sinne og sette grenser, eller lærer vi ofrene å lide i stillhet og tilgir overgriperne fordi vi synes ”synd på ” de som ble slemme?

Kan leger bli mobbere, eller er de bare gode?

patient2At hver femte skoleelev blir offer og ender opp i helsevesenet før eller siden kan mange forstå fordi vi alle har gått på skolen. Men forstår vi at når de flinkeste elevene på skolen går hen og blir leger og at de blir like ille mobbere som hvem som helst ellers? En undersøkelse blant leger på St. Olavs Hospital i Trondheim mente 15% av alle leger at de ble mobbet. Ille, så absolutt! For hva vet vi om mobbing? Mobbere og offere for mobbing som ikke løser sine problemer blir ofte selv mobbere av sine pasienter.

Er sykepleiere og pleiere bedre? I en undersøkelse gjengitt i tidsskriftet Sykepleien oppgir 29% av alle eldre på svenske institusjoner overgrep som oppleves som seksuell vold!  Er situasjonen bedre eller verre i Norge? Hvem er overgriperne? Hva driver de til å forgripe seg på svake, syke og eldre? Hva er konsekvensene?

50 shades of grey i det virkelige liv!

oldsensualsexrubensMens vi fortsatt snakker om overgrep: Hva med seksuelle overgrep? Ifølge Psykologitidsskriftet opplever rundt 28% av alle jenter seksuelle overgrep før fylte 16 år. Tallet for gutter er 12%.

Når det gjelder krenkende adferd mellom kjønn knyttet til seksualitet og parforhold er tallene enda mer dystre: 55% av kvinner og 22,7% av alle menn opplever at de er blitt krenket.

Dette er bare spredte tall som gjelder mildere former for psykiske og fysiske overgrep. Vi har ikke inkludert tall for overfall, gjengvold, overfall og drap.

Svartmaling eller bare en dag på rovdyrenes planet?

Binyrene: kilde til rå energiDet er med andre ord nok av situasjoner i dagliglivet fra vugge til grav som krever at du konfronteres med behov for å bruke dine instinkter som er ment for at du ikke skal bli et offer . Siden de fleste voldelige situasjoner oppstår når overgriper har en høyere rang, er psykisk eller fysisk sterkere enn ofret. Det er da ikke alltid at det hjelper å flykte eller forhandle. Man har da kun en brukbar respons: sinne og fysisk selvforsvar dersom truselen er for stor. I en amerikansk undersøkelse av seksuelle overgrep mot kvinner konkluderte forskerne med at fysisk selvforsvar/motangrep mot overgriper var å anbefale fremfor passivitet.

Hva tenker du?

Jeg skal ikke gi deg svar denne gangen. Jeg gir deg spørsmål. Her er noen:

 • Er vold og overgrep en del av vår natur, eller er det en mental sykdom?
 • Lider mobbere, psykopater, sosiopater, voldspersoner eller drapsmenn av hjerneskader eller er det hele bare en sosialt lært adferd?
 • Kan mangel på mineraler og vitaminer fremkalle voldelig adferd?
 • Kan parasitter angripe hjernen og endre menneskers adferd?
 • Finnes det miljøgifter og legemidler som gjør ellers fredelige mennesker voldelige?
 • Siden vi har to instinkter: å jakte eller unngå å bli jaktet på: bør vi undertrykke disse instinktene, modifisere de eller endog hate de for hva det er verd?
 • Siden det å bli sint er knyttet til instinktive handlinger som å forsvare seg; bør vi unngå det for å skape et roligere samfunn og heller velge nestekjærlighet og tilgivelse?
 • Er det rett å elske sine fiender og overgripere og heller bære byrdene som offer i det stille?
 • Bør et offere søke å redde sine overgripere?
 • Hender det at ofre endog gifter seg med overgripere for å hjelpe de tilbake til godhet?
 • Hva betyr det egentlig å tilgi? Finnes det en håndbok der prosedyren er beskrevet slik at alle kan forstå det?
 • Hva gjør det med overgriperens forståelse for egen adferd når ofre tilgir deres adferd fremfor å sette grenser og vise tenner og klør?

Alle disse spørsmålene finnes det forskning på. Inntil en annen gang vi tar opp dette tema: tenk deg om før du sier det som VG`s journalister bringer til torgs den 12.mars: Det er helsefarlig å bli sint. Kanskje påstanden burde vært bedre analysert! Hva tror du?


Copyright: Bjørn J. Øverbye 2015


Disclaimer: Dette er helsesjournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren selv mener eller praktiserer. Lesere må selv vurdere innholdet og ta stilling til hva de vil tro. Personer med sykdom og mentale lidelser bør forholde seg til sine legers råd og vurdering.