Forskning: Borrelia er ikke en bakterie,men en parasitt.

 

I dagens debatt om Lyme-Borreliose omtales organismen som fremkaller sykdommen for en ”Borrelia-bakterie”[1] .Rent semantisk (språklig) er dette ikke direkte feil; fordi spirokete-formen er en variant av klassen ”bakterier”. Men dersom man omtaler Borrelia som art; finnes den ikke som en bakterieform ,men kan opptre i mange ulike former (pleomorf) og alle de ulike formene er varianter av er og samme organisme. Spiroketeformen (trådformen) er bare en av mange former av Borrelia!!

Borrelia en parasitt.

At det forskere nå kaller Borrelia faktisk har mange ulike former (pleomorfisme) og oppfører seg ganske forskjellig fra en vanlig bakterie som ser like dann ut hele livet (monomorf) gjør at moderne forskere nå klassifiserer den som en obligat parasitt[2]!! Vi snakker da om et helt annet scenario enn bare en vanlig bakterie; vi snakker om en klasse organismer som i naturen bor i en biotop og hvis funksjon er å sørge for at svake individer innen biotopen holdes nede[3].

Det kan i en viss grad sies at også bakterier og virus har samme funksjon. Men parasitter har en bredere misjon i skaperverket i følge forfatter Carl Zimmer; de er ” den andre skapelsen”; de organismene som valgte å leve inne i andre celler og organismer og lage sitt hjem der. Deres primære oppgave er i de fleste tilfeller ikke å drepe verten; men å et trygt hjem og så spre seg fra vert til vert via ulike veier som blodsugende insekter, urin, avføring, samleie. Overføringsmetodene er mange. Blodparasitter som Borrelia har primært spredd seg via flått, men mange pasienthistorier  tyder på  at parasitten også  kan spres ved samleie fra en smittebærer til en frisk person.

Og hva er konsekvensene av ”det andre skaperverket” : dvs parasittene ??  I følge Carl Zimmer rtvinger parasitter av alle slag verts-organismer  til å gjøre genetisk mottiltak mot sine parasitter og føre en kamp mot de hele livet.

Darwinism på en helt ny måte!!

Parasitter ;en del av evolusjonen?

Darwinistene mener at de mest tilpasningsdyktige individer overlever innen et visst miljø.Rett nok! Men Parasittologien tegner et annet bilde av situasjonen: det foregår også en kamp inne i ethvert individ på kloden der organismer fører en stille kamp mot sine parasitter! Farene truer både fra utsiden (Gammel-Darwinisme) og fra innsiden (Parasittologien)

Når bæreren svekkes av alder, feilernæring, miljøgifter , stråling, stress vil parasitten man bærer i seg få et overtak og fremkalle det vi kjenner som sykdommer. En svekket person som blir smittet med en parasitt kan få sykdommen kort tid etter smitteoverføring.

Vil du vite mer; klikk deg inn på My Health Club og les resten av artikkelen der og få et mer helhetlig syn på hvorfor mange kan leve med Borrelia i blodet hele livet uten sykdom ;såkalt friske seropositivity bærere og hvorfor mange syke kan mangle antistoff mot Borrelia og være seronegative syke. Parasitt-erkjennelsen forklarer også hvor mange er bærere og få er syke .Men viktigst av alt er diagnose og behandling av parasitter avviker fra behandling av en vanlig bakterieinfeksjon fordi——

[1] Tidsskriftet Nor Legeforening 2, 017,137 side 86-87

[2] Tylly K et al:Biology of Infection with Borrelia burgdorferi, Infect Dis North Am, 2008, June 22, 217-34

[3] Carl Zimmer: Parasite Rex.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Borreliose: en mulig antibiotikafri protokoll

 

Jeg arbeidet  som lege i 40 år, inntil jeg oppdaget min egen evne til selvhelbredelse. Metoden er allmenne prinsipper og ikke i motsetning til bruk av antibiotika!

Preludium til mine oppdagelser av selvhelbredelse!

Min sykdom av alvorlige anfall av Neuro-Borreliose uten at det ble stillet rett diagnose ! Først da jeg selv var 100% frisk var det at diagnosen ble verifisert av en av verdens fremste Borreliaforskere: dr. Bela Bozsik i Ungarn. Jeg erkjente da at jeg hadde funnet en mulig løsning på et fundamentalt problem: Energimedisin og naturlige metoder som komplementært til  bruk av antibiotika.

Ifølge forskning utført av M. M Drymon var det utbrudd av Borreliose i Salem iUSA 1692-93, lenge før man visste hva slags sykdom det var. Men ifølge protokoller ført av leger og prester som undersøkte de ”besatte” er det rimelig å tro at sykdommen de beskrev kom av flåttbitt og at det dreide seg om Neuro-Borreliose. En samtidig lege dr. John Cotta var overbevist om at de anklagede led av en fysisk sykdom, mens datidens prester i sin uvitenhet mente det var en » besettelse fra djevelen» !

De uvitende prestene mente det var djevelen som fremkalte sykdommen ved å bite offeret og etterlate seg merker i huden ved å ha satt nåler i offeret (flått som satt i huden ble ansett som djevelens nålestikk!). Dette kan vi kanskje forstå, men ikke tilgi at man torturerte og deretter drepte de syke på de mest grusomme og hensynsløse måter.

Opplyst presteskap!

71 år etter heksebrenningene i USA beskrev den britisk presten John Walker

Hjort på Jura island

i 1764 den samme type sykelighet blant befolkningen på Jura Island (Hjorte- Øya). I motsetning til de amerikanske prestene som støttet seg til teologi og djevelteorier, observerte Walker at dette var en sykdom som ble overført fra hjort til mennesker via det han kalte ”lus”, men som i dag kalles flått!

Interessant nok er ikke dette den første beskrivelse av denne type sykdom! I Kina fantes det iakttagelser av samme problem 1000 år tidliger der man omtaler en sykdom som ble overført fra dyr som passer med borreliose. Ifølge M.M Drummon hadde indianerne i USA en erfaring at hjort og rådyr kunne gi mennesker sykdommer som også passer med Borreliose.Konspirasjonsteorien om at Borrilose ble utviklet som hemmelig våpen før, under og etter verdenskrig II synes derfor overdrevet, selv om det kan bevises å ha forekommet forsøk med slippe ut Borreliose-smittet flått fra Plum Island forskningsstasjon på Long Island i områder med kvegdrift for å studere spredning av det man primært trodde var en dyresykdom!!

Geniet Obermeier, glemt – men senere æret av flere.

Først i 1868 oppdaget den tyske legen Otto Obermeier (1843-1873) en bakterie i blodet fra syke som hadde den sykdommen som senere ble kalt Lymes Sykdom i 1975. Han døpte den trådliknende mikroben for Spirilla Gallinarum som direkte oversatt betyr «tråden fra høns»!!

Obermeiers spirill-mikrobe ble senere ”gjenoppdaget” av belgieren Amédeo Borrell i 1907 og han stjal ikke navnet, men venner av ham syntes det var så fantastisk at de gav bakterien et helt nytt navn: Borrelia!!

Parasitter og pleomorfe organismer.

Det var da kjent at trådbakterien endret form, noe man kan lese om i min  bok :

Eksempel;

Syk Av Flåttbitt som er en systematiserte oversikt over Borrelia og liknende mikrober som kan overføres fra flått og liknende vektorer(forflyttere av smitteårsaker).

Fordi disse trådbakteriene skifter form (Pleomorfe= formskiftere) hele tiden er de ikke egentlige bakterier i snever forstand!

I stedet er deres natur typisk for det vi dag kaller parasittære organismer, det vil si de tilpasser seg verten og skaper om verten til et ideelt tilholdssted for seg selv. Dette gjør de ved å degradere immunforsvaret, leddfunksjonen, indre organers og nerve-systemets funksjon. Offeret blir svekket og ettersom sykdommen angriper stadig flere deler av organismen  så leder dette til en rekke fysiske og psykiske lidelser; herunder psykiatriske sykdommer, lammelse og nervesmerter!

Borreila bare en av mange spiroketer.

Vil du vite mer bli medlem i My Health Club der vi forteller mer om sykdommen og mine egne selvopplevde erfaringer som nå friskmeldt Neuro-Borreliose syk etter å ha studert sykdommen i årevis og funnet en komplementær  løsning basert på energi-medisin og naturlige produkter som kan brukes ved behandling av denne og liknende sykdommer sammen med antibiotika eller dersom antibiotika ikke virker.

Boken Syk Av Flåttbitt kan bestilles  ved å skrive til         post@veiviserenforlag.no. Prisen er 420 i Postoppkrav

Kilden til disse opplysningene er fra  Øverbye` s bok: Syk av Flåttbitt og fra avhandlingen til MM Drymon.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Tysk professor beviste at mange sykdommer er en udiagnostisert Tuberkulose!

Professor Günther Enderlein oppdaget at blodet vår ikke er sterilt slik mange leger tror i dag: Det er et «hjem» for ulike mikrober som først blir farlige når din allmenne helse og immunsystem forfaller!

Normaliseres din helsetilstand blir slike mikrober igjen ufarlige! Enderlein beviste også at mange friske er bærere av tuberkulose-mikroben som leder til mange ulike sykdommer når ditt immunforsvar svikter. Fant Enderlein en universell forklaring på de kroniske sykdommene du kan dra nytte av… eller var han en forsker på feil spor?les og døm selv. Advarsel: Kan inneholde sterkt kontroversielt stoff. (Del II om Professor Günther Enderlein).

En reise til Tyskland på jakt etter bedre helse.

Mikroben eller Immunsystemet ?

Mikroben eller Immunsystemet ?

Min interesse for professor Enderlein skyltes at jeg i 1977  ovevar en serie forelesninger kirurgen og immunforskeren Dr.med. Wolfgang Grüger holdt om immunterapi for norske terapeuter. Grüger kjente professor Günther Enderlein, studert hans metoder og brukte de i praksis. Senere traff jeg Grüger i forbindelse med en lege-kongress i Baden-BadenJeg benyttet anledningen til å intervjue ham og dette gav meg et levende innblikk i  utviklingen av tysk immunologi og mikroskopi i perioden 1920 – 1970!

På 1990 tallet hadde jeg ikke lenger kontakt med Enderlein –miljøet. Dette blir derfor en historisk betraktning: om hva jeg fikk vite via samtaler med Dr. Med. Grüger, homøopat Rudolf Schröder og flere andre som brukte metoden.

Endobionten: ur-mikroben inne i deg: fra venn til fiende!

immunsystemet betyr alt?

immunsystemet betyr alt?

Hva var essensen av professor Günther Enderlein’s forskning som har interesse den dag i dag? Og hvilken nytte kan du og jeg ha av dette dersom vi vil unngå sykdom, eventuelt om vi selv er syke?

Vi har alt nevnt at professor Günther Enderlein var arvtaker av professor Antoine Bèchamp. Begge var enige om at blodet hos friske ikke er sterilt, men er et ”hjem” for en rekke mikrober og sopparter. Minst en av disse mikrobene, som Enderlein døpte Endobioten, ble ansett å gjøre nytte for seg med hensyn til blodets evne til å koagulere.

Den er med andre ord en symbiotisk organisme (vennligsinnet leietager) som lever i blodet hos alle mennesker og dyrearter! Når dyr får et svekket immunsystem på grunn av aldring, miljøgifter, stort stress eller dårlig ernæring så forvandles en snill og nyttig organisme seg til en farlig og sykdomsskapende utgave av seg selv, en såkalt dysbiont. Denne transformasjonen fra farlig til sykdomsskapende ble av Enderlein kalt pleomorfisme (forvandling).

Professor hevdet at forfall i ditt «indre terreng» kan uløste kreft

Gode mikroskoper;noe nytt å lære hver dag

Gode mikroskoper;noe nytt å lære hver dag

Ifølge Enderlein er mange sykdomsskapende organismer pleomorfe! De skifter form og egenskaper etter miljøet de bor i. Derfor har Arneberg forlag døpt en av samtidens mest populære bøker om kreft og sunnhet «Kreft og Terrenget Ditt»  av professor David Servan-Schreiber. ”Terreng” er et begrep arvet av to store franske vitenskapsmenn professor Bèchamp og professor Claude Bernard. Når ”terrenget” er sunt dvs. blodet og vevsvæskene har rett pH, har nok mineraler og vitaminer, nok antioksidanter med mer så er blodparasittene ikke farlige for verten.

Ifølge disse legene er det slik at dersom allmennhelsen din forfaller, så endres blodets egenskaper og de pleomorfe parasittene omformes til sykdomsfremkallende former som kan forårsake alt fra blodpropp og leddgikt til nervebetennelser og kreft! Både professorene  Bèchamp og Enderlein anbefalte derfor alle å vedlikeholde en god allmennhelse for å forhindre blodparasittene, spesielt endobionten i å utviklet seg. Ingen av de anbefalte antibiotika, ett poeng jeg senere la meg på minnet ved å unngå å bruke antibiotika dersom mulig, og heller satse på helsestyrkende/immun-forbedrende tiltak.

Kan vi klare oss uten antibiotika?

Ifølge Dr. Med. Grüger kunne selv de aller sykeste klare seg med minimalt med antibiotika, fordi man mente av erfaring at løsningene lå i immunsystemet, organer, hormoner og nervesystemets sunnhet. Dr. Med. Grüger’s metoder omfattet tiltak som riktig kosthold, pH regulering, homøopati (!!), immunterapi, vaksiner og ozonterapi. Slik sett foregrep Enderlein og hans elever dagens debatt der det endelig synes å ha demret for den industrielle medisinen at man har misbrukt antibiotika mer enn det var ønskelig.

Er sosiale reformer viktigere enn vaksiner?

Like bra som antibiotika??

i Like bra som antibiotika??

Professor Günther Enderlein’s andre innsats gjaldt tuberkulose. På den tiden Enderlein levde var dette en meget utbredt sykdom som tok livet av opptil 30% av befolkningen. Enderlein oppdaget at tuberkulose-organismen var pleomorf og den fantes både som en harmløs virusliknende form (kalles i dag nanobakterier) og mer utviklede, sykdomsskapende former. Overgangen fra ufarlig til sykdomsskapende lå ifølge denne forskningen i forfall i menneskers immunforsvar. Immunforsvaret er igjen avhengig av den allmenne helsen. Den allmenne helse bygget på sunne boforhold, bedre arbeidsmiljø, fravær av miljøgifter, giftfri mat og at man ikke bruker immunsvekkende legemidler.

Hurtigdiagnose avslører om du har skjult Tuberkulose.

Vaksiner eller sosial reform?

Vaksiner eller sosial reform?

Tyske leger utviklet også en enkel metode for å diagnostisere om man er frisk bærer av Tuberkulose, eller om man har en sykdom av Tuberkulose som legene ikke kan påvise på vanlig måte. Ved hjelp av denne enkle immuntesten kunne man påvise Tuberkulosebakterier i blodet hos 70% av alle tyskere. Noen var friske bærere, noen hadde en rekke sykdommer leger i dag ikke forbinder med tuberkulose, og noen hadde den vanlige Tuberkulosen.

Siden bakteriens sykdomsskapende evne avhenger av immunsystemet og immunsystemet er avhengig av gode boforhold, hygiene og ernæring så vil utvikling av alle former for Tuberkulose avhenge av ens sosiale status,  og om man bruker immundempende legemidler (kortison, cellegift med mer).

Fordi Tuberkulosen i likhet med nesten enhver mikrobefremkalt sykdom følger immunforsvaret ble Tuberkulosen som sykdomsårsak gradvis utryddet da de sosiale levekår ble bedre. Sjekk dette selv på Folkehelseinstituttets egne sider! Man kan derfor takke sosialismen og sosialmedisinen for Tuberkulosens utryddelse, i mindre grad legestanden. Men dette betyr ikke at sykdommen i dag er fjernet!

Vaksine til velsignelse eller …?

Her trivemikrober av alle slag!

Her trivemikrober av alle slag!

Årsaken ligger ifølge disse legene at man fortsatt påfører befolkningen svakere variant av tuberkulose ved BCG-vaksine-programmet. Tanken er at når man har levende BCG-mikrober i blodet så vil dette beskytte mot den egentlige tuberculosebakterien. Ifølge Enderlein og hans elever er situasjonen med BCG vaksiner ikke forskjellig fra situasjoner der man smittes med mikrober vi vet skaper sykdommer. Hvorfor er det slik? Sykdommer ifølge Bèchamp og Enderlein`s oppdagelser ligger ikke bare hos mikroben, like mye og enda mer hos allmennhelsen (det indre terrenget). Dersom helsen forfaller kan enhver  slumrende mikrobe utvikles til en sykdomsskapende variant!

 

Neste artikkel: Roy Rife, vitenskapsmannen som oppdaget kreft mikrobene og hvordan de kunne utryddes med ufarlig stråleterapi!


Copyright Bjorn Johan Øverbye 2015.


Les vår ansvarsfraskrivelse . Det er opp til deg hvordan du forstår og anvender denne kunnskapen.