Mobbing : grobunn for psykiske lidelser for offer og overgriper!

Forbløffende forskning fra Finland avslører at barn som mobber andre får like mye psykiske lidelser som voksne som de som er deres ofre.Er det en slags rettferdighet i menneskelig psyke som til sist gir overgripere tilbake den samme medisin de foreskriver for andre??? Finsk undersøkelse avdekker tragisk effekt av mobbing!     Professor Andre Sourander […]

Les mere

Hvordan avsløre ondsinnede mobbere og skape en bedre hverdag !

Psykiater og mobbe-forsker Dragan Milivojevic ved klinikk for medisinavhengige i Beograd har utgitt en interessant og dels banebrytende studie om mobbing. Her er essensen du kan nyttegjøre deg av i hverdagen. Hva er mobbing??. Nobelprisvinner i biologi Konrad Lorentz innførte begrepet ”mobbing” det vil si at en gruppe utsetter et individ for forfølgelse/skade/smerte/utestengelse. Den svenske […]

Les mere

Angst: Årsaker, virkninger–er du et offer? (Del 1)

Angst blir av noen sett på som en » sykdom». Forskning viser det motsatte. Det er en reaksjon på tanker eller mennesker, hendelser og omgivelser du ikke mestrer. I stedet for å begrave deg i egen lidelse oppfordrer dette innlegget deg til å identifisere årsakene til angst, lære deg å  ta kontroll over eget sinn […]

Les mere